11. jul 2018.
Hemomont otvorio novi pogon "Snup" u Podgorici
Kompanija “Hemomont”, prva fabrika lekova u Crnoj Gori, članica Hemofarma i Štada grupe, svečano je otvorila novi pogon za proizvodnju sterilnih nazalnih sprejova “SNUP” u Podgorici. Pogon, u čiju izgradnju i opremanje je uloženo 5,3 miliona evra, obezbedio je dodatno zapošljavanje 30 radnika, a planirana proizvodnja je tri miliona komada sprejova mesečno.

U novom postrojenju, koje se prostire na 1.700 metara kvadratnih, proizvodiće se sprej za nos “SNUP” u dozama za decu i odrasle, koji će se izvoziti na devet inostranih tržišta. Ovim povodom izvršna direktorka Hemomonta Snežana Perović podsetila je prisutne da je Hemomont za pret-hodne 24 godine od male fabrike za proizvodnju osnovnih infuzionih rastvora prerastao u kompani-ju koja je lider u farmaceutskoj industriji i jedan od najvećih izvoznika u Crnoj Gori. Potvrda toga je i podatak da je Hemomont, od svog osnivanja do danas, za sedam puta povećao i broj proizvoda u svom portfoliju i broj zaposlenih.

Pogon, koji se nalazi u okviru kompanije Hemomont, svečano su otvorili predsednik Crne Gore Milo Đukanović i dr Ronald Zeliger, potpredsednik Štada grupe i generalni direktor vodeće regionalne farmaceutske kompanije „Hemofarm“, koja je većinski vlasnik Hemomonta.

„Hemofarm je regionalni centar Štada grupe za tržišta centralne i jugoistočne Evrope, za čak 13 zemalja, a Crna Gora je integralni deo naših poslovnih operacija unutar ovog klastera. Štada je od 2006. kada je postala naša matična kuća do danas, u modernizaciju postrojenja Hemomonta uložila 12,5 miliona evra. Proizvodi Hemomonta se izvoze na 11 tržišta, a mi smo spremni da radimo još više. Zahvaljujem se Vladi Crne Gore i našim drugim partnerima na dobroj saradnji tokom prethodnih godina, a posebno želim da se zahvalim zaposlenima na motivaciji i vrednom radu, jer bez njih njihovog predanog rada danas ne bismo bili ovde gde jesmo“, saopštio je generalni direktor Hemofarma i potpredsednik Štada grupe dr Ronald Zeliger.

Pored Hemofarma, u vlasničkoj strukturi Hemomonta je i država Crna Gora. Njegova liderska pozi-cija u farmaceutskoj industriji potvrđuje da partnerski odnos države i privatnog sektora može biti uspešan, kada se odgovorno posluje.

„Štada je prepoznala naše napore u izgradnji stabilnog ekonomskog sistema u kome je moguće sticati profit i nastavlja sa investicijama. Ovog puta ona iznosi 5,3 miliona evra i pored nove tehnologije, donosi Crnoj Gori 30 kvalitetnih proizvodnih radnih mesta. Za našu zemlju svako proizvodno radno mjesto je dragoceno, jer predstavlja doprinos rastu proizvodnje i izvoza, kao i dugoročne održivosti i konkurentnosti crnogorske ekonomije. Ova investicija omogućiće rast proizvodnje i prihoda za oko 50 odstou 2018. u odnosu na prethodnu godinu. Zato je ona i dalje afirmacija modela u kojem dobijaju i investitor i država. Pozivam uvažene investitore da nastave sa širenjem biznisa u Crnoj Gori, na obostrano dobro“, rekao je predsednik države Milo Đukanović.

Osim novog pogona, Hemomont je predstavio i novi sistem za prečišćavanje otpadnih voda, jedan od prvih takve vrste u Crnoj Gori. Prečišćivač, vredan pola miliona evra, doprineće boljoj zaštiti životne sredine i većoj bezbednosti kompleksa Hemomonta i šireg područja. Ovim potezom He-momont nastavlja da bude pionir i pokretač nove industrije, kao i jedan od lidera u edukaciji i ja-čanju svesti o odgovornom odnosu prema životnoj sredini.

31. maj 2019.
Hemofarm obeležio 59 godina uspešnog poslovanja
15. maj 2019.
Zdravstveni izveštaj STADA grupe za 2019.
27. mart 2019.
Delegacija Udruženja nemačke privrede za istočnu Evropu u poseti Hemomontu
Hemofarm A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac, Srbija
tel +381 13 803 100, fax +381 13 803 100
Pratite nas: