Hemomont otvorio novi pogon "Snup" u Podgorici
11. jul 2018.
Kompanija “Hemomont”, prva fabrika lekova u Crnoj Gori, članica Hemofarma i Štada grupe, svečano je otvorila novi pogon za proizvodnju sterilnih nazalnih sprejova “SNUP” u Podgorici. Pogon, u čiju izgradnju i opremanje je uloženo 5,3 miliona evra, obezbedio je dodatno zapošljavanje 30 radnika, a planirana proizvodnja je tri miliona komada sprejova mesečno.

U novom postrojenju, koje se prostire na 1.700 metara kvadratnih, proizvodiće se sprej za nos “SNUP” u dozama za decu i odrasle, koji će se izvoziti na devet inostranih tržišta. Ovim povodom izvršna direktorka Hemomonta Snežana Perović podsetila je prisutne da je Hemomont za pret-hodne 24 godine od male fabrike za proizvodnju osnovnih infuzionih rastvora prerastao u kompani-ju koja je lider u farmaceutskoj industriji i jedan od najvećih izvoznika u Crnoj Gori. Potvrda toga je i podatak da je Hemomont, od svog osnivanja do danas, za sedam puta povećao i broj proizvoda u svom portfoliju i broj zaposlenih.

Pogon, koji se nalazi u okviru kompanije Hemomont, svečano su otvorili predsednik Crne Gore Milo Đukanović i dr Ronald Zeliger, potpredsednik Štada grupe i generalni direktor vodeće regionalne farmaceutske kompanije „Hemofarm“, koja je većinski vlasnik Hemomonta.

„Hemofarm je regionalni centar Štada grupe za tržišta centralne i jugoistočne Evrope, za čak 13 zemalja, a Crna Gora je integralni deo naših poslovnih operacija unutar ovog klastera. Štada je od 2006. kada je postala naša matična kuća do danas, u modernizaciju postrojenja Hemomonta uložila 12,5 miliona evra. Proizvodi Hemomonta se izvoze na 11 tržišta, a mi smo spremni da radimo još više. Zahvaljujem se Vladi Crne Gore i našim drugim partnerima na dobroj saradnji tokom prethodnih godina, a posebno želim da se zahvalim zaposlenima na motivaciji i vrednom radu, jer bez njih njihovog predanog rada danas ne bismo bili ovde gde jesmo“, saopštio je generalni direktor Hemofarma i potpredsednik Štada grupe dr Ronald Zeliger.

Pored Hemofarma, u vlasničkoj strukturi Hemomonta je i država Crna Gora. Njegova liderska pozi-cija u farmaceutskoj industriji potvrđuje da partnerski odnos države i privatnog sektora može biti uspešan, kada se odgovorno posluje.

„Štada je prepoznala naše napore u izgradnji stabilnog ekonomskog sistema u kome je moguće sticati profit i nastavlja sa investicijama. Ovog puta ona iznosi 5,3 miliona evra i pored nove tehnologije, donosi Crnoj Gori 30 kvalitetnih proizvodnih radnih mesta. Za našu zemlju svako proizvodno radno mjesto je dragoceno, jer predstavlja doprinos rastu proizvodnje i izvoza, kao i dugoročne održivosti i konkurentnosti crnogorske ekonomije. Ova investicija omogućiće rast proizvodnje i prihoda za oko 50 odstou 2018. u odnosu na prethodnu godinu. Zato je ona i dalje afirmacija modela u kojem dobijaju i investitor i država. Pozivam uvažene investitore da nastave sa širenjem biznisa u Crnoj Gori, na obostrano dobro“, rekao je predsednik države Milo Đukanović.

Osim novog pogona, Hemomont je predstavio i novi sistem za prečišćavanje otpadnih voda, jedan od prvih takve vrste u Crnoj Gori. Prečišćivač, vredan pola miliona evra, doprineće boljoj zaštiti životne sredine i većoj bezbednosti kompleksa Hemomonta i šireg područja. Ovim potezom He-momont nastavlja da bude pionir i pokretač nove industrije, kao i jedan od lidera u edukaciji i ja-čanju svesti o odgovornom odnosu prema životnoj sredini.