Proizvodi
Hemofarmovi lekovi koji se izdaju na recept, takozvani Rx, su najzastupljeniji proizvodi na farmaceutskom tržištu Srbije.
Portfolio sadrži 11 od ukupno 14 farmakoterapijskih grupa pokrivajući širok spektar dijagnostičkih indikacija. Vodeći Rx proizvodi Hemofarma u Srbiji (Rx, po INN-u)1 su:

  • BROMAZEPAM
  • METFORMIN
  • DICLOFENAC
  • LORAZEPAM
  • BISOPROLOL
  • AMOXICILLIN, CALVULANIC ACID
  • METOPROLOL
  • AZITHROMYCIN
  • ENALAPRIL
  • PROPAFENONE


Proizvodi Hemofarma koji se izdaju na lekarski recept su u tabeli. Tabelu možete organizovati prema - aktivnoj supstanci, zaštićenom imenu leka ili terapijskoj grupi.
x
x
x
Zaštićeno ime Aktivne supstance Terapijska grupa
Alopurinol alopurinol Bolesti mišićno koštanog i vezivnog tkiva
Alopurinol 100mg 40 tablete
Altravesa anastrozol Maligne bolesti i tumori
Altravesa 1mg 28 tablete
Aminosol® izoleucin, leucin, valin, lizin, metionin, treonin, fenilalanin, alanin, arginin, glicin, histidin, prolin, serin, tirozin, taurin, triptofan Bolesti krvi i krvotvornih organa
Aminosol® 10% E infuzija 500 ml
Aminosol® izoleucin, leucin, valin, lizin, metionin, treonin, fenilalanin, alanin, arginin, glicin, histidin, prolin, serin, tirozin, taurin, triptofan Bolesti krvi i krvotvornih organa
Aminosol® 10% infuzija 500 ml
Aminosol® E alanin, prolin, glicin, arginin, natrijum-glicerofosfat, jabučna kiselina, leucin, lizin, valin, fenilalanin, izoleucin, treonin, metionin, histidin, triptofan, kalijum-hidroksid, magnezijum-hlorid, kalcijum-hlorid Bolesti krvi i krvotvornih organa
Aminosol® 15% infuzija 500 ml
Amoksicilin amoksicilin Zarazne bolesti (Infektologija)
Amoksicilin 250mg 16 kapsule
Amoksicilin amoksicilin Zarazne bolesti (Infektologija)
Amoksicilin 500mg 16 kapsule
Azaran ceftriakson Zarazne bolesti (Infektologija)
Azaran 1000mg inekcije 50 lio bočica
Belantis bikalutamid Maligne bolesti i tumori
Belantis tablete 30x50mg
Belbien® zolpidem Duševne bolesti i stanja
Belbien® 10mg 20 film tablete
Betamsal® tamsulozin Bolesti i stanja kod muškaraca
Betamsal® 0,4mg 30 kapsule
Bonap ® alendronska kiselina Bolesti mišićno koštanog i vezivnog tkiva
Bonap ® 70mg 4 tablete
Bromazepam bromazepam Duševne bolesti i stanja
Bromazepam 1,5mg 30 tablete
Bromazepam bromazepam Duševne bolesti i stanja
Bromazepam 3mg 30 tablete
Bromazepam bromazepam Duševne bolesti i stanja
Bromazepam 6mg 20 tablete
Cefaleksin cefaleksin Zarazne bolesti (Infektologija)
Cefaleksin 250mg 16 kapsule
Cefaleksin cefaleksin Zarazne bolesti (Infektologija)
Cefaleksin 250mg/5 ml sirup 100 ml
Cefaleksin cefaleksin Zarazne bolesti (Infektologija)
Cefaleksin 500mg 16 kapsule
Cefim® cefepim Zarazne bolesti (Infektologija)
Cefim® 1000mg prašak za inekcije
Cholipam® simvastatin Bolesti srca i krvnih sudova
Cholipam® 10mg 20 film tablete
Cholipam® simvastatin Bolesti srca i krvnih sudova
Cholipam® 20mg 20 film tablete
Cholipam® simvastatin Bolesti srca i krvnih sudova
Cholipam® 30 x 10mg
Cholipam® simvastatin Bolesti srca i krvnih sudova
Cholipam® 30 x 20mg
Clindasome® klindamicin Kožne bolesti
Clindasome® 1% gel 20 gr
Clopidix klopidogrel Bolesti krvi i krvotvornih organa
Clopidix 28x75mg tablete
Cornelin® lerkanidipin Bolesti srca i krvnih sudova
Cornelin® 10mg 28 film tablete
Cornelin® lerkanidipin Bolesti srca i krvnih sudova
Cornelin® 20mg 28 film tablete
Cortiazem Retard® diltiazem Bolesti srca i krvnih sudova
Cortiazem Retard® 90mg 30 film tablete
Demetrin® prazepam Duševne bolesti i stanja
Demetrin® 10mg 20 tablete
Diazepam diazepam Duševne bolesti i stanja
Diazepam 10mg 30 tablete
Diazepam diazepam Duševne bolesti i stanja
Diazepam 2mg 30 tablete
Diazepam diazepam Duševne bolesti i stanja
Diazepam 5mg 30 tablete
Diklofenak diklofenak Bol
Diklofenak 50mg 20 film tablete
Diklofenak diklofenak Bol
Diklofenak 75mg Inj. 5x3 ml
Diklofenak retard diklofenak Bol
Diklofenak Retard 100mg 20 film tablete
Dilcoran pentaeritritil tetranitrat Bolesti srca i krvnih sudova
Dilcoran 80 80mg 20 Retard tablete
Diprian gliklazid Bolesti sistema za varenje
Diprian 80mg 30 tablete
Doksiciklin doksiciklin Zarazne bolesti (Infektologija)
Doksiciklin 100mg 5 kapsule
Elfonis® moksifloksacin Zarazne bolesti (Infektologija)
Elfonis® 400mg 10 film tablete
Elfonis® moksifloksacin Zarazne bolesti (Infektologija)
Elfonis® 400mg 7 film tablete
Eqralys® eritropoietin zeta Bolesti krvi i krvotvornih organa
Eqralys® 2000 I.J. Inj.6 x 0,6 ml
Eritromicin eritromicin Zarazne bolesti (Infektologija)
Eritromicin 250mg 20 film tablete
Eritromicin eritromicin Zarazne bolesti (Infektologija)
Eritromicin 500mg 20 film tablete
Erynorm® losartan Bolesti srca i krvnih sudova
Erynorm 100mg 28 film tablete
Erynorm® losartan Bolesti srca i krvnih sudova
Erynorm® 50mg 28 film tablete
Erynorm® Plus losartan, hidrohlorotiazid Bolesti srca i krvnih sudova
Erynorm® Plus 50+12,5mg 28 film tablete
Famotidin famotidin Bolesti sistema za varenje
Famotidin 20mg 30 film tablete
Famotidin famotidin Bolesti sistema za varenje
Famotidin 40mg 30 film tablete
Fluconal® flukonazol Zarazne bolesti (Infektologija)
Fluconal® 150mg 1 kapsule
Fluconal® flukonazol Zarazne bolesti (Infektologija)
Fluconal® 2mg/ml infuzija100 ml
Fluconal® flukonazol Zarazne bolesti (Infektologija)
Fluconal® 50mg 7 caps.
Flunisan® fluoksetin Duševne bolesti i stanja
Flunisan® 20mg 30 tabl
Forteca levofloksacin Zarazne bolesti (Infektologija)
Forteca 10x250mg
Forteca levofloksacin Zarazne bolesti (Infektologija)
Forteca 10x500mg
Gentamicin gentamicin Zarazne bolesti (Infektologija)
Gentamicin 120mg inekcije 10x2ml
Gentamicin gentamicin Zarazne bolesti (Infektologija)
Gentamicin 80mg inekcije 10x2ml
Gentokulin gentamicin Bolesti oka
Gentokulin 0.3% kapi za oči 10ml
Glucosi Infundibile glukoza Bolesti krvi i krvotvornih organa
Glucosi Infundibile 10% rastvor za infuziju 500 ml
Glucosi Infundibile glukoza Bolesti krvi i krvotvornih organa
Glucosi Infundibile 5% rastvor za infuziju 500 ml
Gluformin® metformin Bolesti sistema za varenje
Gluformin® 1000mg 30 film tablete
Gluformin® metformin Bolesti sistema za varenje
Gluformin® 500mg 30 film tablete
Haloperidol haloperidol Duševne bolesti i stanja
Haloperidol 10mg 30 tablete
Haloperidol haloperidol Duševne bolesti i stanja
Haloperidol 2mg 25 tablete
Hartmanov Rastvor natrijum hlorid, kalcijum hlorid, kalijum chlorid, natrijum laktat Bolesti krvi i krvotvornih organa
Hartmanov rastvor za infuziju 500 ml
Hemokulin nafazolin Bolesti oka
Hemokulin 0.03% kapi za oči 10 ml
Hemokvin Plus® kvinapril, hidrohlorotiazid Bolesti srca i krvnih sudova
Hemokvin® 10mg 20 film tablete
Hemokvin® kvinapril Bolesti srca i krvnih sudova
Hemokvin® 20mg 20 film tablete
Hemokvin® kvinapril Bolesti srca i krvnih sudova
Hemokvin Plus® 20(20+12.5mg) 20 film tablete
Hemomycin® azitromicin Zarazne bolesti (Infektologija)
Hemomycin® 100mg/5 ml sirup 20 ml
Hemomycin® azitromicin Zarazne bolesti (Infektologija)
Hemomycin® 200mg/5 ml sirup 20 ml
Hemomycin® azitromicin Zarazne bolesti (Infektologija)
Hemomycin® 200mg/5 ml sirup 30 ml
Hemomycin® azitromicin Zarazne bolesti (Infektologija)
Hemomycin® 250mg 6 kapsule
Hemomycin® azitromicin Zarazne bolesti (Infektologija)
Hemomycin® 500mg 3 film tablete
Hemomycin® azitromicin Zarazne bolesti (Infektologija)
Hemomycin® 500mg Prašak za infuziju
Hemopres® hidrohlorotiazid, amilorid Bolesti srca i krvnih sudova
Hemopres® 50+5mg 40 tablete
Hepasol® ala, arg, acetil-cys, phe, gly, his, ile, leu, lys, met, pro, ser, thr, trp, val Bolesti krvi i krvotvornih organa
Hepasol 8% infuzioni rastvor 500 ml
Hetasorb® hidroksietilstarch, natrijum hlorid Bolesti krvi i krvotvornih organa
Hepasol® 10% infuzioni rastvor 500 ml
Hetasorb® hidroksietilstarch, natrijum hlorid Bolesti krvi i krvotvornih organa
Hepasol® 6% infuzioni rastvor 500 ml
Hipolip atorvastatin Bolesti srca i krvnih sudova
Hipolip 10mg 30 film tablete
Hipolip atorvastatin Bolesti srca i krvnih sudova
Hipolip 20mg 30 film tablete
Hipolip atorvastatin Bolesti srca i krvnih sudova
Hipolip 40mg 30 film tablete
Hloramkol® hloramfenikol Bolesti oka
Hloramkol® kapi za oči 1 10 ml
Hloramkol® hloramfenikol Bolesti oka
Hloramkol®mast za oči 1 5 gr
Indapres® indapamid Bolesti srca i krvnih sudova
Indapres® 2.5mg 30 film tablete
Indapres® SR indapamid Bolesti srca i krvnih sudova
Indapres® SR1.5mg 30 retard film tablete
Irbenida irbesartan Bolesti srca i krvnih sudova
Irbenida 150mg 30 film tablete
Irbenida irbesartan Bolesti srca i krvnih sudova
Irbenida 300mg 30 film tablete
Irbenida Plus irbesartan, hidrohlorotiazid Bolesti srca i krvnih sudova
Irbenida Plus 150+12,5mg 30 film tablete
Irbenida Plus irbesartan, hidrohlorotiazid Bolesti srca i krvnih sudova
Irbenida Plus 300+12,5mg 30 film tablete
Ispirol® manitol, sorbitol Bolesti krvi i krvotvornih organa
Ispirol® rastvor za ispiranje 5000 ml
Karbapin® karbamazepin Duševne bolesti i stanja
Karbapin® 200mg 50 tablete
Klindamicin klindamicin Zarazne bolesti (Infektologija)
Klindamicin 300mg inekcije 10x2ml
Laktuloza laktuloza Bolesti sistema za varenje
Laktuloza sirup 66,7% 500ml
Lata® escitalopram Duševne bolesti i stanja
Lata® 10mg 28 film tablete
Lemod® Depo metilprednizolon Kortikosteroidi
Lemod® Depo 40mg inekcije 10x1ml
Lemod® Solu metilprednizolon Kortikosteroidi
Lemod® Solu 125mg inekcije 1+1
Lemod® Solu metilprednizolon Kortikosteroidi
Lemod® Solu 40mg lio inekcije 15 bočica+15 ampula
Lemod® Solu metilprednizolon Kortikosteroidi
Lemod® Solu 125mg inekcija dvodelna bočica
Lemod® Solu metilprednizolon Kortikosteroidi
Lemod® Solu 20mg lioinekcije 15 bočica+15 ampula
Lemod® Solu metilprednizolon Kortikosteroidi
Lemod® Solu 500mg inekcija 1+1
Lorazepam lorazepam Duševne bolesti i stanja
Lorazepam 1mg 30 tablete
Lorazepam lorazepam Duševne bolesti i stanja
Lorazepam 2,5mg 20 tablete
Manitol manitol Bolesti krvi i krvotvornih organa
Manitol 10% infuzioni rastvor 500 ml
Manitol manitol Bolesti krvi i krvotvornih organa
Manitol 20% infuzioni rastvor 250 ml
Marocen® ciprofloksacin Zarazne bolesti (Infektologija)
Marocen® 0.3% kapi za oči 5 ml
Marocen® ciprofloksacin Zarazne bolesti (Infektologija)
Marocen® 100mg/10ml rastvor za infuziju 5 ampula
Marocen® ciprofloksacin Bolesti oka
Marocen® 250mg 10 film tablete
Marocen® ciprofloksacin Zarazne bolesti (Infektologija)
Marocen® 500mg 10 film tablete
Metadon metadon Duševne bolesti i stanja
Metadon 10mg/ml kapi 10 ml
Methyldopa metildopa Bolesti srca i krvnih sudova
Methyldopa 250mg 20 film tablete
Methylergometrin metilergometrin Bolesti i stanja kod žena
Methylergometrin 0.1mg inekcije 50x1ml
Methylergometrin metilergometrin Bolesti i stanja kod žena
Methylergometrin 0.25Mg/ml kapi 10ml
Methylergometrin metilergometrin Bolesti i stanja kod žena
Methylergometrin 0.2mg inekcije 50x1ml
Metoten® flufenazin Duševne bolesti i stanja
Metoten® 1mg 25 dražee
Metoten® flufenazin Duševne bolesti i stanja
Metoten® 5mg 25 dražee
Milenol® karvedilol Bolesti srca i krvnih sudova
Milenol® 12,5mg 28 tablete
Milenol® karvedilol Bolesti srca i krvnih sudova
Milenol® 25mg 28 tablete
Miokarpin pilokarpin Bolesti oka
Miokarpin 2% kapi za oči 10ml
Monizol® izosorbid mononitrat Bolesti srca i krvnih sudova
Monizol® 20mg 30 tablete
Monizol® izosorbid mononitrat Bolesti srca i krvnih sudova
Monizol® 40mg 30 tablete
Naproksen naproksen Bol
Naproksen 375mg 20 film tablete
Natrii Chloridi infundibile natrijum hlorid Bolesti krvi i krvotvornih organa
Natrii Chloridi rastvor za infuziju 500 ml
Natrii Chloridi infundibile natrijum hlorid Bolesti krvi i krvotvornih organa
Natrii Chloridi rastvor za infuziju 500 ml
Neodeksacin deksametazon, neomicin Bolesti oka
Neodeksacin kapi za oči 10 ml
Nirmin® gliceril trinitrat Bolesti srca i krvnih sudova
Nirmin® 5mg/1.6ml rastvor za infuziju 50x2ml
Nystatin nistatin Bolesti i stanja kod žena
Nystatin 100000I.J. 15 vaginalne tablete
Oftalmol prednizolon Bolesti oka
Oftalmol 0.5% kapi za oči 5 ml
Omeprazol omeprazol Bolesti sistema za varenje
Omeprazol 20 mk 15 kapsule
Otol H® prednizolon, tirotricin, tetrakain Bolesti uha, grla I nosa
Otol H® kapi za uši, rastvor 10gr
Panarak pramipeksol Duševne bolesti i stanja
Pana® 1mg/ml kapi za oči 5 ml
Panarak pramipeksol Duševne bolesti i stanja
Panarak 0,18mg 30 tablete
Pana® olopatadin Bolesti oka
Panarak 0,7mg 30 tablete
Pancillin® benzilpenicilin, prokain-benzilpenicilin Zarazne bolesti (Infektologija)
Pancillin® 800000 I.J. 50 inekcije
Panklav 2x amoksicilin, klavulanska kiselina Zarazne bolesti (Infektologija)
Panklav® 125+31.25mg/5 ml sirup 100 ml
Panklav 2x amoksicilin, klavulanska kiselina Zarazne bolesti (Infektologija)
Panklav 2x (400mg+57Mg) sirup 70 ml
Panklav 2x amoksicilin, klavulanska kiselina Zarazne bolesti (Infektologija)
Panklav 2x (875mg+125mg) 14 film tablete
Panklav ® amoksicilin, klavulanska kiselina Zarazne bolesti (Infektologija)
Panklav 2x (400mg+57mg) sirup 140 ml
Panklav ® amoksicilin, klavulanska kiselina Zarazne bolesti (Infektologija)
Panklav® 375mg 15 film tablete
Panklav® amoksicilin, klavulanska kiselina Zarazne bolesti (Infektologija)
Panklav® (500mg+125mg) 20 film tablete
Panklav® forte amoksicilin, klavulanska kiselina Zarazne bolesti (Infektologija)
Panklav® forte 250+62.5mg/5m sirup 100ml
Pepticaid® pantoprazol Bolesti sistema za varenje
Pepticaid® 14x20mg film tablete
Pepticaid® pantoprazol Bolesti sistema za varenje
Pepticaid® 14x40mg film tablete
Peptix® esomeprazol Bolesti sistema za varenje
Peptix® 7x20mg gastrorezistentna kapsula
Peptix® esomeprazol Bolesti sistema za varenje
Peptix® 7x40mg gastrorezistentna kapsula
Peptix® esomeprazol Bolesti sistema za varenje
Peptix® 14x20mg gastrorezistentna kapsula
Peptix® esomeprazol Bolesti sistema za varenje
Peptix® 14x40mg gastrorezistentna kapsula
Peptix® esomeprazol Bolesti sistema za varenje
Peptix® 10x40mg prašak za rastvor za injekciju/infuziju
Phenobarbiton fenobarbital Duševne bolesti i stanja
Phenobarbiton 100mg 30 tablete
Phenobarbiton fenobarbital Duševne bolesti i stanja
Phenobarbiton 15mg 30 tablete
Phenobarbiton fenobarbital Duševne bolesti i stanja
Phenobarbiton-Natrijum 220Mg/2ml inekcije.5+5
Pipem® pipemidna kiselina Zarazne bolesti (Infektologija)
Pipem® 200mg 20 kapsule
Presolol® metoprolol Bolesti srca i krvnih sudova
Presolol® 100mg 30 film tablete
Presolol® metoprolol Bolesti srca i krvnih sudova
Presolol® 5mg Inj. 5 x 5 ml
Presolol® metoprolol Bolesti srca i krvnih sudova
Presolol® 50mg 28 film tablete
Presolol® metoprolol Bolesti srca i krvnih sudova
Presolol® 50mg 56 film tablete
Prilenap HL® enalapril, hidrohlorotiazid Bolesti srca i krvnih sudova
Prilenap® 10mg 20 tablete
Prilenap HL® enalapril, hidrohlorotiazid Bolesti srca i krvnih sudova
Prilenap® 20mg 20 tablete
Prilenap H® enalapril, hidrohlorotiazid Bolesti srca i krvnih sudova
Prilenap® 30 x 10mg
Prilenap H® enalapril, hidrohlorotiazid Bolesti srca i krvnih sudova
Prilenap® 30 x 20mg
Prilenap® enalapril Bolesti srca i krvnih sudova
Prilenap H® 10+25mg 20 tablete
Prilenap® enalapril Bolesti srca i krvnih sudova
Prilenap H® 30 x (10mg + 25mg)
Prilenap® enalapril Bolesti srca i krvnih sudova
Prilenap HL® 10 +12,5mg 20 tablete
Prilenap® enalapril Bolesti srca i krvnih sudova
Prilenap HL® 30 x (10mg. + 12,5mg.)
Prilinda® ramipril Bolesti srca i krvnih sudova
Prilinda® 10mg 28 tablete
Prilinda® ramipril Bolesti srca i krvnih sudova
Prilinda® 2.5mg 28 tablete
Prilinda® ramipril Bolesti srca i krvnih sudova
Prilinda® 5mg 28 tablete
Prilinda® Plus ramipril, hidrohlorotiazid Bolesti srca i krvnih sudova
Prilinda® Plus 2,5mg + 12,5mg 28 tablete
Prilinda® Plus ramipril, hidrohlorotiazid Bolesti srca i krvnih sudova
Prilinda® Plus 5mg + 25mg 28 tablete
Propafen propafenon Bolesti srca i krvnih sudova
Propafen 150mg 50 tablete
Propafen propafenon Bolesti srca i krvnih sudova
Propafen 300mg 50 tablete
Ranitidin ranitidin Bolesti sistema za varenje
Ranitidin 150mg 20 film tablete
Ranitidin ranitidin Bolesti sistema za varenje
Ranitidin 300mg 30 šumeće-tablete
Ranitidin ranitidin Bolesti sistema za varenje
Ranitidin 50mg inekcije 5 x 2 ml
Ranitidin ranitidin Bolesti sistema za varenje
Ranitidin 150mg 20 šumeće-tablete
Rapten Duo diklofenak Bol
Rapten Duo 75mg 30 tablete
Rapten K® diklofenak Bol
Rapten K® 50mg 10 dražeja
Redizork ergoloid mesilat Bolesti srca i krvnih sudova
Redizork 1.5mg 20 tablete
Redizork ergoloid mesilat Bolesti srca i krvnih sudova
Redizork 4.5mg 20 tablete
Reguly repaglinid Bolesti sistema za varenje
Reguly 1mg 30 tablete
Reguly repaglinid Bolesti sistema za varenje
Reguly 2mg 30 tablete
Reguly repaglinid Bolesti sistema za varenje
Reguly 0.5mg 30 tablete
Ringer natrijum hlorid, kalcijum hlorid, kalijum chlorid Bolesti krvi i krvotvornih organa
Ringer rastvor za infuziju 500ml
Risperidon risperidon Duševne bolesti i stanja
Risperidon 2mg 20 film tablete
Risperidon risperidon Duševne bolesti i stanja
Risperidon 3mg 20 film tablete
Risperidon risperidon Duševne bolesti i stanja
Risperidon 4mg 20 film tablete
Risperidon risperidon Duševne bolesti i stanja
Risperidon 1mg 20 film tablete
Sabax® lansoprazol Bolesti sistema za varenje
Sabax® 15mg 28 kapsule
Sabax® lansoprazol Bolesti sistema za varenje
Sabax® 30mg 14 kapsule
Sidata® sertralin Duševne bolesti i stanja
Sidata® 100mg 28 film tablete
Sidata® sertralin Duševne bolesti i stanja
Sidata® 50mg 28 film tablete
Sildena® sildenafil Bolesti i stanja kod muškaraca
Sildena® 100mg 1film tablete
Sildena® sildenafil Bolesti i stanja kod muškaraca
Sildena® 50mg 1 film tablete
Sildena® sildenafil Bolesti i stanja kod muškaraca
Sildena® 25mg 1 film tablete
Siletris letrozol Maligne bolesti i tumori
Siletris 30 x 2,5mg film tablete
Solaban® lamotrigin Duševne bolesti i stanja
Solaban® 100mg 30 tablete za oralnu suspenziju
Solaban® lamotrigin Duševne bolesti i stanja
Solaban® 25mg 30 tablete za oralnu suspenziju
Solaban® lamotrigin Duševne bolesti i stanja
Solaban® 50mg 30 tablete za oralnu suspenziju
Solaban® lamotrigin Duševne bolesti i stanja
Solaban® tabs 5mg 30
Stanicid fuzidinska kiselina Kožne bolesti
Stanicid 2% mast 10gr
Stanicid fuzidinska kiselina Kožne bolesti
Stanicid gaza 10
Tensec® bisoprolol Bolesti srca i krvnih sudova
Tensec® 10mg 30 film tablete
Tensec® bisoprolol Bolesti srca i krvnih sudova
Tensec® 5mg 30 film tablete
Tensec® Plus bisoprolol, hidrohlorotiazid Bolesti srca i krvnih sudova
Tensec® Plus 5+12.5mg 30 film tablete
Tetrakain tetrakain Bolesti oka
Tetrakain kapi za oči 1 10 ml
Ticlodix® tiklopidin Bolesti krvi i krvotvornih organa
Ticlodix® 250mg 30 film tablete
Timadren timolol Bolesti oka
Timadren kapi za oči 5 % 1 5 ml
Treana D olanzapin Duševne bolesti i stanja
Treana® 10mg 30 film tablete
Treana D olanzapin Duševne bolesti i stanja
Treana® 5mg 30 film tablete
Treana® olanzapin Duševne bolesti i stanja
Treana® D 10mg 28 oralna disperzibilna tableta
Treana® olanzapin Duševne bolesti i stanja
Treana® D 5mg 28 oralna disperzibilna tableta
Tregona® donepezil Duševne bolesti i stanja
Tregona® 10mg 28 film tablete
Tregona® donepezil Duševne bolesti i stanja
Tregona® 5mg 28 film tablete
Trodon tramadol Bol
Trodon 100mg 10 tablete P.O.
Trodon tramadol Bol
Trodon 100mg inekcije 5 x 2ml
Trodon tramadol Bol
Trodon 200mg 10 tablete P.O.
Trodon tramadol Bol
Trodon 50mg 20 kapsule
Trodon tramadol Bol
Trodon 50mg inekcije 5x1ml
Vazotal® amlodipin Bolesti srca i krvnih sudova
Vazotal® 10mg 20 tablete
Vazotal® amlodipin Bolesti srca i krvnih sudova
Vazotal® 30 x 10mg tablete
Vazotal® amlodipin Bolesti srca i krvnih sudova
Vazotal® 30 x 5mg tablete
Vazotal® amlodipin Bolesti srca i krvnih sudova
Vazotal® 5mg 20 tablete
Verapamil verapamil Bolesti srca i krvnih sudova
Verapamil 40mg 30 film tablete
Verapamil verapamil Bolesti srca i krvnih sudova
Verapamil 80mg 50 film tablete
Visus Plus timolol, latanoprost Bolesti oka
Visus® kapi za oči 2,5 im
Visus® latanoprost Bolesti oka
Visus Plus kapi za oči, rastvor; 5mg/ml+50mcg/ml; bočica, 1×2.5ml
Vitamin AD retinol, holekalciferol Bolesti sistema za varenje
Vitamin AD oralne kapi 10 ml
Yanida® valsartan Bolesti srca i krvnih sudova
Yanida® 160mg 28 film tablete
Yanida® valsartan Bolesti srca i krvnih sudova
Yanida® 80mg 28 film tablete
Yanida® Plus valsartan, hidrohlorotiazid Bolesti srca i krvnih sudova
Yanida® Plus 160+12,5mg 28 film tablete
Yanida® Plus valsartan, hidrohlorotiazid Bolesti srca i krvnih sudova
Yanida® Plus 160+25mg 28 film tablete
Yanida® Plus valsartan, hidrohlorotiazid Bolesti srca i krvnih sudova
Yanida® Plus 80+12,5mg 28 film tablete
Yurinex® bumetanid Bolesti srca i krvnih sudova
Yurinex® 0.5mg/2ml inekcije / infuzija 10x2ml
Yurinex® bumetanid Bolesti srca i krvnih sudova
Yurinex® 1mg 20 tablete
Zanida® levetiracetam Duševne bolesti i stanja
Zanida® 1000mg 60 film tablete
Zanida® levetiracetam Duševne bolesti i stanja
Zanida® 250mg 60 film tablete
Zanida® levetiracetam Duševne bolesti i stanja
Zanida® 500mg 60 film tablete
Zenix® linezolid Zarazne bolesti (Infektologija)
Zenix® 2mg/ml Inf 300 ml
Zenix® linezolid Zarazne bolesti (Infektologija)
Zenix® 600mg 10 film tablete
Zerlon® finasterid Bolesti i stanja kod muškaraca
Zerlon® 5mg 30 film tablete
Zobox cilazapril Bolesti srca i krvnih sudova
Zobox 2,5mg 30 film tablete
Zobox cilazapril Bolesti srca i krvnih sudova
Zobox 5mg 30 film tablete
Zodol® ketorolak Bol
Zodol® 10mg 10 film tablete
Zodol® ketorolak Bol
Zodol® 30mg inekcije 5 x 1 ml
Zorkaptil® kaptopril Bolesti srca i krvnih sudova
Zorkaptil® 12,5mg 40 tablete
Zorkaptil® kaptopril Bolesti srca i krvnih sudova
Zorkaptil® 25mg 40 tablete
Zorkaptil® kaptopril Bolesti srca i krvnih sudova
Zorkaptil® 50mg 40 tablete
Zymbaktar® klaritromicin Zarazne bolesti (Infektologija)
Zymbaktar® 250mg 14 film tablete
Zymbaktar® klaritromicin Zarazne bolesti (Infektologija)
Zymbaktar® 500mg 14 film tablete