Proizvodnja
Poslovne prednosti
Neke od najvažnijih poslovnih prednosti Hemofarma su: stručan kadar orijentisan ka postizanju vrhunskih rezultata, tehnološka zaokruženost i primena najsavremenijih farmaceutskih standarda, savremen portfolio, sertifikovano upravljanje kvalitetom, kao i vrhunsko istraživanje i razvoj.
Hemofarm grupa - proizvodni sajtovi

Vršac

Centralni proizvodni kompleks obuhvata četiri proizvodna pogona (proizvodnja čvrstih formi lekova, sterilnih proizvoda, infuzionih rastvora i injekcionih preparata) i visokoregalno skladište.

Šabac

Proizvodnja čvrstih, tečnih i polutečnih preparata.

Dubovac

Proizvodnja antibiotika.

Banja Luka

Proizvodnja čvrstih formi lekova.

Podgorica

Proizvodnja infuzionih rastvora, oftalmoloških preparata i cefalosporinskih antibiotika.
Fokus
Proizvodnja je fokusirana na Rx i OTC proizvode u okviru najznačajnijih farmakoterapijskih grupa, poput preparata za kardiovaskularne bolesti, antibiotika i neuropsihijatrijskih preparata.
Hemofarm je 2018. godine proizveo 5.5 milijardi jedinica proizvoda, odnosno 245 miliona pakovanja gotovog proizvoda, što je novi rekord kompanije.

Doprinos takvom rezultatu dali su svi proizvodni pogoni Hemofarm grupe, koji sve više proizvode za zahtevna tržišta EU, a na nivou STADA grupe predstavljaju najvećeg proizvođača i okosnicu daljeg razvoja.
Plasman u EU
Proizvodnja značajnog broja proizvoda za STADA grupu, namenjenih plasmanu u zemlje EU, potvrda je savremenog koncepta farmaceutske industrije, vrhunske tehnološke opremljenosti i kadrovske kompetentnosti.

Sa proizvodnim kapacitetom od 46 miliona boca godišnje, Hemofarm se svrstava među 5 najvećih evropskih proizvođača infuzionih rastvora.
HEMOFARM A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac
tel.: +381 13 803 100

Poslovni centar Hemofarm A.D.
Prote Mateje 70, 11000 Beograd
tel.: +381 11 381 1200

svakodobro@hemofarm.com