Menadžment
Hemofarm a.d. je akcionarsko društvo kojim upravljaju:
Skupština akcionara, kao najviši organ upravljanja, i generalni direktor, kog bira Skupština.

Prilikom izbora članova top menadžmenta neguje se praksa pružanja jednakih šansi internim i eksternim stručnjacima, kao i domaćim i međunarodnim profesionalcima.
Ronald Seeliger
Generalni direktor Hemofarm grupe
Na poziciji generalnog direktora Hemofarm grupe je od 2012. godine. Godinu ranije, postao je član menadžmenta STADA grupe. Međunarodno iskustvo na značajnim upravljačkim pozicijama u brojnim kompanijama širom sveta, kvalifikovali su ga da bude na čelu sistema koji broji oko 4.000 zaposlenih.
Dejan Ivanović
Dejan Ivanović
Senior direktor operacija SEERU klastera
Nikola Turkan
Nikola Turkan
Senior direktor finansija (CFO)
Saša Urošević
Saša Urošević
Senior direktor Hemofarm Banja Luka
Irina Skityaeva
Irina Skityaeva
Senior direktorka ljudskih resursa
Veljko Pešić
Veljko Pešić
Senior direktor marketinga i prodaje
Jelena Rankov
Jelena Rankov
Senior direktorka globalne kontrole kvaliteta
Milan Smoljanović
Milan Smoljanović
Senior direktor korporativne bezbednosti
Sanda Savić
Sanda Savić
Senior direktorka korporativnih poslova i komunikacija
Sanja Manasijevski
Sanja Manasijevski
Senior direktorka pravnih poslova i komercijalnih projekata
Sanja Ristić
Sanja Ristić
Senior direktorka interne revizije
Tamara Tomić
Tamara Tomić
Senior direktorka kvaliteta klastera SEE