Menadžment

Hemofarm A.D. je akcionarsko društvo kojim upravljaju: Skupština akcionara, kao najviši organ upravljanja i generalni direktor, kog bira Skupština.

Prilikom izbora članova top menadžmenta neguje se praksa pružanja jednakih šansi internim i eksternim stručnjacima, kao i domaćim i međunarodnim profesionalcima.
Ronald Seeliger
GENERALNI DIREKTOR

Dr Ronald Seeliger obavlja funkciju generalnog direktora Hemofarm grupe.
Ronald je na poziciji generalnog direktora Hemofarma od 2012. godine.
Godinu ranije, 2011., postao je član menadžmenta STADA grupe.
Pročitajte celu biografiju

Legenda

Pozicije obojene u narandžasto predstavljaju Hemofarm AD

Ljubičaste pozicije su STADA klaster za SCEE
Narandžaste I plave pozicije čine Hemofarm Grupu

Narandžasto-ljubičaste pozicije odgovaraju I za ljubičasta tržišta
Hemofarm A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac, Srbija
tel +381 13 803 100, fax +381 13 803 100
Pratite nas: