Predstavništva
Hemofarm je najveći izvoznik lekova u Srbiji sa učešćem većim od 70% u ukupnom izvozu farmaceutskih proizvoda. Plasira farmaceutske proizvode na tri kontinenta na 36 tržišta.
Preparati Hemofarma mogu se naći na tržištima EU, Jugoistočne Evrope, Bliskog istoka, određenog broja država Severne Afrike i ZND. Pogledajte adrese sedišta, predstavništva, proizvodnih pogona i zavisnih preduzeća kompanije Hemofarm.
Sedište kompanije i centralni proizvodni kompleks:
Hemofarm A.D. Farmaceutsko-hemijska industrija
Beogradski put b.b., 26300 Vršac
Centrala: tel. +38113803100, +38113804100
email: svakodobro@hemofarm.com

Proizvodni kompleks u Šapcu
Hajduk Veljkova b.b.,15000 Šabac
tel. +38115368500, fax: +38115368444

Pogon antibiotika u Dubovcu
Cara Lazara b.b., Dubovac
tel. +38113440100, fax: +38113440103
Poslovni centri i predstavništva u Srbiji:
 • Poslovni centar Beograd

  Prote Mateje 70
  tel. +381113811200, ,fax: +381113811308
 • Predstavništvo Kragujevac

  Kralja Aleksandra Karađorđevića 52
  tel. +38134333456, fax: +38134333459
 • Poslovni centar Novi Sad

  Temerinska 102
  tel. +38121477000, fax: +381021512236
 • Predstavništvo Niš

  Cara Dušana 102
  tel. +38118257012, fax: +38118257038
Zavisna društva u Srbiji:

STADA IT Solutions d.o.o.

Beogradski put b.b., 26300 Vršac
Knez Mihajlova 11-15 /III, 11000 Beograd
tel. +38113804215
www.stadaitsolutions.com
Predstavništva u inostranstvu:
 • Predstavništvo u Podgorici

  8. marta 55a, 20000 Podgorica, Crna Gora
  tel. +38220205186, fax: +38220235040
 • Predstavništvo u Skoplju

  Jadranska magistrala 31, 1000 Skopje, Makedonija
  tel. +38923111584, fax: +38923227237
Zavisna društva u inostranstvu:
 • Hemofarm d.o.o. Banja Luka

  Novakovići b.b., Banja Luka, BIH
  tel. +38751331650, fax: +38751331623
 • STADA Hemofarm S.R.L.

  Calea Torontalului, km6, 300633 Timisoara, Romania
  tel. +40256203922, +40256490696, fax: +40256490696
 • Hemopharm GmbH

  Theodor-Heuss-Straße 52, 61118 Bad Vilbel, Deutschland
  tel. +496101985740, fax: +4961019857410
 • Hemomont d.o.o. Podgorica

  8. marta 55a, Podgorica, Crna Gora
  tel. +38281662322, fax: +38281662305
HEMOFARM A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac
tel.: +381 13 803 100

Poslovni centar Hemofarm A.D.
Prote Mateje 70, 11000 Beograd
tel.: +381 11 381 1200

svakodobro@hemofarm.com