Lekovi uz lekarski recept
Hemofarmovi lekovi koji se izdaju na recept, takozvani Rx, su najzastupljeniji proizvodi na farmaceutskom tržištu Srbije.
Portfolio sadrži 11 od ukupno 14 farmakoterapijskih grupa pokrivajući širok spektar dijagnostičkih indikacija. Vodeći Rx proizvodi Hemofarma u Srbiji (Rx, po INN-u)1 su:

  • BROMAZEPAM
  • METFORMIN
  • DICLOFENAC
  • LORAZEPAM
  • BISOPROPOL
  • AMOXICILLIN, CALVULANIC ACID
  • METOPROLOL
  • AZITHROMYCIN
  • ENALAPRIL
  • PROPAFENONE


Proizvodi Hemofarma koji se izdaju na lekarski recept su u tabeli. Tabelu možete organizovati prema - aktivnoj supstanci, zaštićenom imenu leka ili terapijskoj grupi.
HEMOFARM A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac
tel.: +381 13 803 100

Poslovni centar Hemofarm A.D.
Prote Mateje 70, 11000 Beograd
tel.: +381 11 381 1200

svakodobro@hemofarm.com