Hemofarm i zvanično kompanija sa najvišim rejtingom u oblasti Održivog razvoja u Srbiji
18. septembar 2015.
Briga o zajedničkoj budućnosti obaveza je svih nas. 

Hemofarm je jedna od dve kompanije u Srbiji koje su posle stroge kontrole nezavisnog revizora dobile najvišu A+ ocenu za primenu održivog razvoja u poslovanju.
Ovo znači da je Hemofarm uz rekordnu proizvodnju uspeo da ispuni i odgovornost prema društvu i lokalnoj zajednici, čineći zaštitu životne sredine i resursa, kao i poštovanje ljudskih prava i prava radnika sastavnim delom svih svojih segmenata poslovanja. Rezultati primene ovakvog pristupa poslovanju deo su godišnjeg izveštaja o održivom razvoju. Po tome se Hemofarm ubraja u malobrojne. Naime, samo pet kompanija u Srbiji objavljuje ovaj izveštaj verifikovan od strane nezavisne revizorske kuće. Ove godine g. Ronald Seeliger, generalni direktor Hemofarma imao je čast da urednicima beogradskih medija objavi odličnu ocenu za Hemofarm.


Održivi razvoj se ne može svesti samo na uštedu energije i na brigu o okolini. On je zaista način razmišljanja i stil života. Mnogi se vode onim da je životno okruženje svačije i ničije i ne samo da ne doprinose okruženju već ga svojim neodgovornim pristupom čine gorim. Hemofarm ima fabrike u celom regionu samim tim i deo brige za lokalne zajednice u kojima posluje. Cilj nam je da u narednom periodu na tragu brige o zajedničkoj budućnosti inteziviramo dijalog i razmenu mišljenja na ovu temu kako bismo bolje okruženje ostavili u nasledstvo generacijama koje dolaze“, rekao je Ronald Seeliger u razgovoru sa novinarima tokom predstavljanja Izveštaja o održivom razvoju za 2014.

U Izveštaju o održivom razvoju za 2014. ističe se da je Hemofarm najveća dostignuća ostvario u pogledu ekologije i racionalizacije poslovanja. Dostignut je rekord od 202 miliona pakovanja i povećan broj zaposlenih u odnosu na 2013, a više od 80 odsto sekundarnog pakovanja lekova je od recikliranog kartona.

Kroz kampanju SVIM SRCEM, Hemofarm je prošle godine uz pomoć svoje Fondacije, 62 milona dinara usmerio na razvoj zdravstva, obrazovanja, kulture i podrške najugroženijem stanovništvu. Hemofarm je i solidaran član društvene zajednice. To je već pokazao u prošlosti ali ne odustaje od takvog odnosa ni u budućnosti.

Potvrde da je Hemofarm dobar poslodavac, partner i komšija stigle su tokom 2014. upravo od onih koji su u fokusu brige o zdravlju. Hemofarm je dobitnik Virtus nagrade za filantropiju na nacionalnom nivou, zatim dobitnik priznanja Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike za bezbednost na radu i nagrade Top Serbian Brands za najbolji korporativni brend u oblasti farmacije. 

Domaćinski odnos u poslovanju pokazao je i kroz dobijanje potvrde o povlašćenom statusu „kućnog carinjenja“ i tako opravdao poverenje najviših državnih institucija u pogledu stabilnosti izvoza i kvaliteta lekova koji se distribuiraju na 3 kontinenta u 38 država.