Visoki i još viši standardi
11. novembar 2011.
Sedmi po redu simpozijum koji tradicionalno u Vršcu organizuju Agencija za lekove i medicinska sredstva i PKS, održan je pod nazivom Novi aspekti regulative u oblasti lekova u Srbiji.

Simpozijum, prvenstveno namenjen proizvođačima i nosiocima dozvole za lekove, predstavnicima regulatornih tela i univerziteta, okupio je preko 170 učesnika iz zemlje i inostranstva, koji su tokom dvodnevnog rada imali prilike da čuju predavače iz ALIMS-a, Ministarstva zdravlja, Galenike, Hemofarma, Actavisa i učestvuju u panel diskusijama. Akcenat je bio na važećoj regulativi u oblasti lekova, novinama, bezbednosti lekova, obeležavanju lekova, pravilniku o proizvodnji, kontroli kvaliteta, oglašavanju farmakovigilanci i upravljanju rizikom.

Po rečima direktorke ALIMS-a, Tatjane Šipetić, do kraja ove godine treba da se usvoji novi zakon o lekovima i medicinskim sredstvima, kao i brojni pravilnici i uredbe. To se sve čini radi usaglašavanja zakonskih propisa o proizvodnji i prometu lekova u Srbiji sa najnovijim direktivama Evropske unije, naravno u svetlu evropskih integracija.

O ciljevima nove zakonske regulative, novinarima je govorio i sekretar u Privrednoj komori Srbije za ovu oblast Vekoslav Šošević. Rekao je da će sa tim novinama, usaglašenim sa propisima Evropske unije, proizvođači lekova steći mogućnosti za lakši izvoz u Evropsku uniju i sve zemlje sveta. Smatra da su za ovo potrebna dodatna ulaganja, ali da je to nepobitan put za prizvođače lekova. S obzirom da je bilo reči o novim pravilnicima o proizvodnji lekova, odnosno kontroli kvaliteta, svoje aktivno učešće po ovim temama uzeli su stručnjaci Hemofarma, upravo prepoznatljivog po visokim standardima u procesu proizvodnje i kvalitetu preparata, Dejan Ivanović, direktor proizvodnje i Tanja Tomić, direktorka sektora obezbeđenja i kontrole kvaliteta.
HEMOFARM A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac
tel.: +381 13 803 100

Poslovni centar Hemofarm A.D.
Prote Mateje 70, 11000 Beograd
tel.: +381 11 381 1200

svakodobro@hemofarm.com