22. april 2015.
Hemofarmu sertifikat Ovlašćenog privrednog subjekta
Hemofarm je prva kompanija u Srbiji koja je od Uprave carina dobila status Ovlašćenog privrednog subjekta, kao dugoročan i stabilan partner u spoljnotrgovinskoj aktivnosti Srbije.

Pomoćnik direktora Carine Duško Marinković, uručio je sertifikat o povlašćenom statusu Željku Dudiću, direktoru Sektora nabavke Hemofarm.

Ovlašćen status koji dodeljuje Uprava carine omogućava brže i jednostavnije procedure carinjenja što ubrzava plasman proizvoda, povećava konkurentnost proizvoda i efikasnije poslovanje.

„Sertifikat Uprave carina predstavlja još jednu potvrdu da radimo posao dobro i za sebe i za društvo u kom poslujemo. Budući da smo prema najnovijim podacima sa skoro 150 miliona evra izvoza šesti na listi od 10 najvećih srpskih izvoznika i prvi u farmaceutskoj industriji, ovaj status značajno ubrzava naše poslovanje. Uz to, daje nam šansu da budemo efikasniji i da se na međunarodnom tržištu, a u našem slučaju to je 38 zemalja sveta, bolje pozicioniramo“, rekao je Željko Dudić.

Hemofarm je i jedna od prvih kompanija u Srbiji koja je sa Upravom carina potpisala ugovor o primeni pojednostavljenih carinskih postupaka, takozvanom “kućnom carinjenju” koje se primenjuje u proizvodnim kompleksima u Vršcu i Šapcu. Osim što ubrzava carinski postupak i plasman na evropska tržišta, ovaj status omogućava i transparentnost poslovanja uz poštovanje zakonom predviđenih procedura.

Veoma mi je drago što je Hemofarm prva kompanija koja je dobila status ovlašćenog privrednog subjekta jer sarađujemo već dugi niz godina i nismo imali nikakvih poteškoća. Sertifikat je velika podrška ovoj kompaniji da nastavi sa živom i kontinuiranom spoljnotrgovinskom aktivnošću. Nadam se da će se Hemofarmu u ovom statusu pridružiti još neke kompanije iz Srbije“, istakao je Duško Marinković.

Osnovne prednosti sistema ovlašćenog privrednog subjekta ogledaju se u mogućnosti sprovođenja jednostavnije carinske procedure koja podrazumeva manje kontrola, manje dokumentacije, prednost pri carinjenju, izbor mesta kontrole, ali i bolje odnose i priznanje drugih organa državne uprave, kao i bolje pozicioniranje kompanije na tržištu. Razlozi za uvođenje pojednostavljenih carinskih postupaka su podrška privredi za efikasnije poslovanje, smanjenje troškova, brži protok kapitala, uspostavljanje kvalitetne interne kontrole, usaglašavanje naše zakonske regulative i prakse sa zakonodavstvom Evropske unije.
31. maj 2019.
Hemofarm obeležio 59 godina uspešnog poslovanja
15. maj 2019.
Zdravstveni izveštaj STADA grupe za 2019.
27. mart 2019.
Delegacija Udruženja nemačke privrede za istočnu Evropu u poseti Hemomontu
Hemofarm A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac, Srbija
tel +381 13 803 100, fax +381 13 803 100
Pratite nas: