17. maj 2014.
Pomoć ljudima ugroženim poplavama
Saosećajući sa ljudima ugroženim poplavama, i u iskrenoj želji da pomogne, Hemofarm je interventno reagovao i uputio kamionom neophodne lekove iz Vršca koji sadrže antibiotike, analgetike, pumpice za decu, infuzione rastvore i dezinfekciona sredstva. Medikamenti su dopremljeni u centralnu apoteku Kliničkog centra Srbije, odakle će biti raspoređeni shodno instrukcijama Kriznog štaba.

Isto tako, Hemofarm je sinoć stavio na raspolaganje svoju profesionalnu vatrogasnu jedinicu koja će, u skladu sa potrebama policije i kriznih štabova, odmah reagovati, u bilo koje vreme. Takođe, kompanija je danas donaciju u vidu vode i neophodnih životnih namirnica uputila u krizni štab vršačkog Crvenog krsta, a zaposleni su se samoinicijativno organizovali i započeli akciju prikupljanja pomoći, odeće,obuće, ćebadi. Nadamo se da će se sa što manim posledicama, ova situacija brzo okončati.
31. maj 2019.
Hemofarm obeležio 59 godina uspešnog poslovanja
15. maj 2019.
Zdravstveni izveštaj STADA grupe za 2019.
27. mart 2019.
Delegacija Udruženja nemačke privrede za istočnu Evropu u poseti Hemomontu
Hemofarm A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac, Srbija
tel +381 13 803 100, fax +381 13 803 100
Pratite nas: