28. novembar 2013.
Još jedna zvanična potvrda usklađenosti sa najvišim svetskim standradima
Hemofarm je dobio još jednu zvaničnu potvrdu usaglašenosti sa najvišim svetskim standradima sistema upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu! Takođe, naša kompanija je uspešno završila i resertifikaciju sistema upravljanja zaštitom životne sredine. 

Eminentna švajcarska sertifikaciona kuća SGS, akreditovana za sertifikaciju i nadzor integrisanih sistema menadžmenta, u procesu recertifikacije produžila je Hemofarmu sertifikat sistema ISO 14001:2004 i izdala novi sertifikat, najviši industrijski standard u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu OHSAS18001:2007

Nakon detaljnih provera svih segmenata u poslovanju kompanije koji podležu standardima i zahtevima najviših standarda iz oblasti zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu, sertifikaciono telo SGS je, sa svojim kompetentnim timom od 8 auditora i eksperata, potvrdilo da Hemofarm A.D. u svojim pogonima u Vršcu i Dubovcu ispunjava proklamovane standarde i da zbog pokazanih izuzetnih rezultata, SGS sa velikim zadovoljstvom daje preporuke za produžetak Sertifikata ISO 14001 i izdavanje novog sertifikata OHSAS 18001.

Uspešan završetak SGS inspekcije ima poseban značaj s obzirom na činjenicu da kvalitet i usaglašenost sa standardima koje propisuju i potvrđuju najrigorozniji regulatorni organi predstavljaju pokazatelj uspešnosti kompanije. Iza ovog sjajnog rezultata stoji istinska posvećenost, entuzijazam i zalaganje svih članova tima Sektora opštih poslova, uz punu podršku kolega iz drugih funkcija, posebno Tehničkih operacija i Službe skladišta I svih ostalih, koji su još jednom potvrdili da Hemofarm A.D. zauzima najviše mesto u vrhu proizvođača u jednoj od najzahtevnijih i najkontrolisanijih industrija na svetu.
31. maj 2019.
Hemofarm obeležio 59 godina uspešnog poslovanja
15. maj 2019.
Zdravstveni izveštaj STADA grupe za 2019.
27. mart 2019.
Delegacija Udruženja nemačke privrede za istočnu Evropu u poseti Hemomontu
Hemofarm A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac, Srbija
tel +381 13 803 100, fax +381 13 803 100
Pratite nas: