Hemofarm na konferenciji „Doprinos poslovne zajednice procesu proširenja EU“
16. oktobar 2013.
Kao jedna od sedam kompanija iz Srbije, Hemofarm je bio prisutan u Briselu na konferenciji Evropskog parlamenta preduzeća „Kako poslovna zajednica može doprineti procesu proširenja”. Jedan od zaključaka skupa jeste da proširenje Evropske unije može doprineti razvoju privrede i stvaranju novih radnih mesta kako u članicama, tako i u državama kandidatima.

Predstavnici vodećih kompanija iz Srbije, među kojima je bio i naš kolega Žarko Lelovac, savetnik generalnog direktora Hemofarma, prvi put su na Evropskom parlamentu preduzeća, zahvaljujući statusu zemlje kandidata, imali pravo glasa. Srpski privrednici su na skupu izneli stavove o pitanjima u oblasti internacionalizacije poslovanja, poslovnih veština, energije i finansija, nastojeći da pomognu definisanju poslovne agende za novi zakonodavni ciklus EU, čiji rezultati će biti predstavljeni na sastanku šefova država i vlada za Evropski savet 23. oktobra, takođe u Briselu.

Evropski parlament preduzeća je najznačajniji događaj u EU za privrednike, jer predstavlja jedinstvenu priliku da poslovni ljudi uđu u direktan dijalog sa visokim zvaničnicima EU institucija i da svoje stavove predoče kreatorima politike EU. Imajući u vidu da je poslovna zajednica je jedan od ključnih promotera evropskog ujedinjenja, konferencija je organizovana sa ciljem unapređenja dijaloga između poslovne zajednice i evropskih institucija o ključnim pitanjima proširenja. Skupu u Briselu, koji je organizovan treći put, prisustvovalo je više od 800 predstavnika kompanija iz 45 zemalja.
HEMOFARM A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac
tel.: +381 13 803 100

Poslovni centar Hemofarm A.D.
Prote Mateje 70, 11000 Beograd
tel.: +381 11 381 1200

svakodobro@hemofarm.com