16. oktobar 2013.
Hemofarm na konferenciji „Doprinos poslovne zajednice procesu proširenja EU“
Kao jedna od sedam kompanija iz Srbije, Hemofarm je bio prisutan u Briselu na konferenciji Evropskog parlamenta preduzeća „Kako poslovna zajednica može doprineti procesu proširenja”. Jedan od zaključaka skupa jeste da proširenje Evropske unije može doprineti razvoju privrede i stvaranju novih radnih mesta kako u članicama, tako i u državama kandidatima.

Predstavnici vodećih kompanija iz Srbije, među kojima je bio i naš kolega Žarko Lelovac, savetnik generalnog direktora Hemofarma, prvi put su na Evropskom parlamentu preduzeća, zahvaljujući statusu zemlje kandidata, imali pravo glasa. Srpski privrednici su na skupu izneli stavove o pitanjima u oblasti internacionalizacije poslovanja, poslovnih veština, energije i finansija, nastojeći da pomognu definisanju poslovne agende za novi zakonodavni ciklus EU, čiji rezultati će biti predstavljeni na sastanku šefova država i vlada za Evropski savet 23. oktobra, takođe u Briselu.

Evropski parlament preduzeća je najznačajniji događaj u EU za privrednike, jer predstavlja jedinstvenu priliku da poslovni ljudi uđu u direktan dijalog sa visokim zvaničnicima EU institucija i da svoje stavove predoče kreatorima politike EU. Imajući u vidu da je poslovna zajednica je jedan od ključnih promotera evropskog ujedinjenja, konferencija je organizovana sa ciljem unapređenja dijaloga između poslovne zajednice i evropskih institucija o ključnim pitanjima proširenja. Skupu u Briselu, koji je organizovan treći put, prisustvovalo je više od 800 predstavnika kompanija iz 45 zemalja.
31. maj 2019.
Hemofarm obeležio 59 godina uspešnog poslovanja
15. maj 2019.
Zdravstveni izveštaj STADA grupe za 2019.
27. mart 2019.
Delegacija Udruženja nemačke privrede za istočnu Evropu u poseti Hemomontu
Hemofarm A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac, Srbija
tel +381 13 803 100, fax +381 13 803 100
Pratite nas: