Novi IT servisni centar STADA grupe osnovan u Hemofarmu
09. septembar 2013.
Lokalna ekspertiza na globalnoj poslovnoj mapi – prilika za IT stručnjake 

Prepoznajući profesionalizam i međunarodno iskustvo stručnjaka IT Odeljenja u Hemofarmu, STADA grupa je odlučila da osnuje jedinstveni interni servisni centar pod nazivom STADA IT Solutions d.o.o.

Nova kompanija osnovana je sa ciljem da pruža IT usluge celoj STADA grupi širom sveta. Centar će zapošljavati 60 stručnjaka iz Hemofarma i u bliskoj budućnosti biće otvoreno još 25 novih radnih mesta. Hemofarm je već započeo proces angažovanja ljudi. Angažovanje domaćih stručnjaka predstavlja veliko priznanje za Hemofarmovo IT Odeljenje. Njihovo obrazovanje, kompetentnost i međunarodno iskustvo omogućili su proširenje poslovanja IT Odeljenja. 

STADA IT Solutions d.o.o. posluje u okviru Hemofarma A.D. koji je deo STADA grupe od 2006. godine i njen je veoma ugledan član.


Usluge koje će pružati nova kompanija obuhvataće konsalting, razvoj i sveobuhvatnu podršku savremenim informacionim sistemima i novim projektima, koji će se na početku uglavnom odnositi na SAP i Majkrosoft.

Plan je da se ovaj portfolio u budućnosti još više proširi. Budući da će članovi STADA grupe dobijati visokokvalitetne usluge konsaltinga po povoljnim uslovima, a za koje su do sada angažovali eksterne konsultante, osnivanje društva STADA IT Solutions će obezbediti bolji kvalitet usluga, efikasnije procese, kao i uštede u budžetu. 

Kompanijom STADA IT Solutions d.o.o. rukovodiće Angela Weissenberger, direktorka za Informacione tehnologije u STADA grupi, odgovorna za IT na nivou cele Grupe, i Dušan Milutinović, član Odbora direktora Hemofarma zadužen za finansije. 

„Ovaj projekat STADA grupe izražava poverenje u naše IT kolege iz Srbije sa kojima imamo veoma uspešnu dugoročnu saradnju i pokazuje značajnu ulogu koju Hemofarm ima u Grupi. Osnivanje STADA IT Solutions predstavlja veliko priznanje za IT stručnjake u Srbiji i rešenje za velike uštede uz zadržavanje postojećih i istovremeno otvaranje novih radnih mesta. Iskustvo i kompetentnost naših IT kolega iz Hemofarma omogućavaju da STADA IT Solutions postane međunarodni nadležni IT centar za celu Grupu, eliminišući potrebu za angažovanjem skupih konsultantskih kompanija za implementaciju i unapređenje SAP i Microsoft projekata”, izjavila je Angela Weissenberger

Sedište nove kompanije će biti u Vršcu, dok će u Beogradu biti otvoreno predstavništvo.
HEMOFARM A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac
tel.: +381 13 803 100

Poslovni centar Hemofarm A.D.
Prote Mateje 70, 11000 Beograd
tel.: +381 11 381 1200

svakodobro@hemofarm.com