Nabavka disolucionog aparata
19. jun 2013.
Pozivamo zainteresovane kompanije da nam dostave ponudu za nabavku disolucionog aparata sa off-line frakcionim kolektorom prema specifikaciji u prilogu. 

Ponudu, formiranu na paritetu Fco Hemofarm A.D. Vršac, kompletiranu podacima o roku isporuke, uslovima plaćanja te zahtevanom dokumentacijom, potrebno je dostaviti na email adresu nikola.milicevic@hemofarm.com, najkasnije do 28.06.2013.

Osoba za kontakt po pitanju tehničkih detalja: g. Aleksandar Mladenović (e-mail aleksandar.mladenovic@hemofarm.com, tel. + 381 13 803 748
HEMOFARM A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac
tel.: +381 13 803 100

Poslovni centar Hemofarm A.D.
Prote Mateje 70, 11000 Beograd
tel.: +381 11 381 1200

svakodobro@hemofarm.com