Saopštenje
20. maj 2013.
U vezi sa saopštenjem Ministarstva zdravlja o povlačenju iz prometa apoteka kapi za oči Miokarpin i Marocen, kompanija Hemofarm saopštava da je, odmah nakon prijema reklamacije iz apoteke na pakovanje leka, sprovela neophodne strandardne procedure koje podrazumevaju povlačenje svih količina kapi za oči Miokarpin I Marocen serije T200842. Zbog nastale situacije izvinjavamo se građanima i korisnicma ovih lekova.

Kao odgovorna kompanija, koja blisko sarađuje sa inspekcijom za lekove, Hemofarm je odmah obavestio Inspekciju za lekove Ministarstva zdravlja Srbije da je izdao Nalog za povlačenje. Odmah je sprovedena vanredna provera pakovanja svih količina leka Miokarpin kapi za oči koje se nalaze na stanju zaliha u Hemofarmu i ni u jednom od uzoraka nije bilo odstupanja koje je predmet reklamacije.

Odgovorno tvrdimo da su svi lekovi i proizvodi kompanije Hemofarm ispravni i bezbedni za upotrebu.
HEMOFARM A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac
tel.: +381 13 803 100

Poslovni centar Hemofarm A.D.
Prote Mateje 70, 11000 Beograd
tel.: +381 11 381 1200

svakodobro@hemofarm.com