Hemofarm preventivno preduzeo brojne mere povodom korona virusa
16. mart 2020.
U cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19, zaštite javnog i zdravlja zaposlenih, kompanija Hemofarm preduzela je niz mera zaštite zaposlenih, stavila na snagu interni plan prevencije i reagovanja kojim rukovodi Tim za upravljanje krizom, i intenzivirala informisanje radnika o aktuelnoj situaciji.

Odmah po eskalaciji broja ljudi inficiranih virusom COVID-19 u svetu, Hemofarm je zaposlenima podelio savete koji se tiču održavanja lične higijene, ograničenja službenih putovanja i opštih pravila ponašanja u grupama. Iako su i u redovnim uslovima higijenski standardi u farmaceutskoj industriji najviši, u međuvremenu je dodatno pojačana dezinfekcija prostora, kritičnih predmeta i dostavnih vozila, a obezbeđene su i dodatne količine zaštitnih maski i dezinfekcionih sredstva za zaposlene u kompaniji. Takođe, svim zaposlenima koji nisu angažovani na poslovima u proizvodnji, pakovanju i logistici, obezbeđeni su uslovi za rad od kuće.

Štaviše, „Planom prevencije i reagovanja na korona virus“ koji je pripremljen u skladu sa smernicama Štada grupe i lokalnim propisima, precizno su definisani načini prevencije, ali i načini reagovanja u slučaju pojave zaraze korona virusom (mere koje je neophodno preduzeti u slučaju da zaposleni identifikuje potencijalne simptome kod kuće ili tokom rada kao i šta treba učiniti u slučaju potvrde infekcije). U ovom trenutku, službena putovanja ograničena su samo na ona od kritične važnosti za poslovanje kompanije, a zaposlenima je naloženo da ne učestvuju u većim eksternim sastancima, kongresima, konferencijama ili sajmovima. Umesto putovanja i sastanaka, predloženo je da koriste video i telefonske konferencije i druga sredstva komunikacije umesto toga. Na snazi su i posebne mere za posetioce, a do daljeg zabranjuju se sve posete i obilasci proizvodnih lokacija koji nisu poslovno neophodne.

Pomenute instrukcije se dnevno ažuriranju, a čitavim procesom upravlja Hemofarmov Tim za upravljanje krizom (krizni štab), koji je i formiran sa zadatkom da planira aktivnosti, prati situaciju i reaguje u slučaju pojave infekcije korona virusom među zaposlenima.

Kao dodatnu meru, Hemofarm je sva kompanijska sredstva informisanja uključujući internu televiziju, portal za zaposlene i oglasne table stavio u funkciju redovnog informisanja zaposlenih ovim povodom. Na njima su zaposleni u svakom trenutku mogu informisati o aktuelnim merama zaštite unutar kompanije, instrukcijama koje se tiču službenih putovanja, održavanju internih i eksternih sastanaka itd.