Hemofarm predstavio Izveštaj o održivom razvoju za 2017.
02. novembar 2018.
Kompanija Hemofarm izdala je šesti po redu Izveštaj o održivom razvoju i potvrdila lidersku poziciju u ovoj oblasti. Ispunjavajući isti broj indikatora kao kada je ocenjen najvišom ocenom za svoju održivost, Hemofarm je dokazao da je održivi razvoj deo svakog aspekta poslovanja. Predstavljajući Izveštaj o održivom razvoju za 2017. godinu pod nazivom „Da se bolje razumemo i gledamo svet istim očima“, predstavnici kompanije ukazali su da su racionalno trošenje prirodnih resursa, uz ispravan odnos prema zajednici i zaposlenima, ključ odgovornog poslovanja u sadašnjosti i u budućnosti.

Posvećenost održivom razvoju Hemofarm je pokazao i kroz pristup izveštavanju koji je usaglasio sa Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija (UN). Hemofarm je, naime, svoje aktivnosti predstavio kroz pet primarnih i četiri prateća cilja koja su među ukupno 17 Ciljeva održivog razvoja UN odabrana kao najvažnija za njegovo poslovanje. Kao odgovorna kompanija, Hemofarm je posebnu pažnju obratio i na to šta ispunjavanje ovih ciljeva znači za Srbiju i njene građane. Takođe, u skladu sa održivim vrednostima i papir na kojem je ovaj izveštaj štampan nastao je presovanjem organskih ostataka kivija, maslina, kukuruza, grožđa i limuna.„U svetu održivog razvoja kao kompanija svake godine se takmičite sami sa sobom, pokušavajući da iznova postignete bolje rezultate. Hemofarm je u tome uspeo i 2017. kada je oborio rekord u proizvodnji - u našim pogonima prošle godine proizvedeno je 5,5 milijardi tableta. Još važnije, postigli smo novi proizvodni rekord, a pride uspeli dalje da smanjimo utrošak energenata u proizvodnim procesima. Ova kompanija postoji skoro šest decenija i u bezbroj prilika pomogli smo zdravstveni sistem u Srbiji, a spremni smo da pomognemo državi, društvu i stručnoj zajednici i u ovom segmentu koji se tiče održivog razvoja“, rekao je Ronald Zeliger, generalni direktor Hemofarma i potpredsednik Štada grupe.Ispunjavanje ciljeva UN o održivom razvoju Hemofarma pozdravio je i ministar zaštite životne sredine Goran Trivan, jer ono predstavlja dobro trasiranje puta ka boljoj poziciji Srbije u pregovorima sa EU. „Koraci koje je Srbija preduzela ka ispunjavanju uslova iz Poglavlja 27 naišli su na odlične reakcije u Evropskom parlamentu, ali moramo da istrajemo i nastavimo sigurnim koracima. Pravi primer kako treba da se odnosimo prema prirodnim resursima i svojoj planeti jeste upravo Hemofarm. Ako i druge kompanije budu sledile primer Hemofarma, posebno kad je reč o pakovanju, upravljanju otpadnim vodama i transportu, naš put ka ispunjavanju uslova iz Poglavlja 27 biće mnogo lakši i brži. Svako od nas treba da razmišlja kako odgovornije da se odnosi prema svojoj okolini i prema svojoj planeti“, izjavio je Goran Trivan , ministar zaštite životne sredine.

Strateški pristup održivom razvoju Hemofarma prepoznat je i na svetskom nivou, pa je Hemofarm prošle godine primljen u članstvo Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija, ušao u finale svetskog takmičenja „Ideje za akciju“ i učestvovao na debati UN o održivom razvoju.

„Poruka poslata sa UN debate jeste da bez adekvatnog učešća žena u biznisu postizanje ciljeva održivog razvoja nije moguće. Hemofarm je primer dobre poslovne prakse u kojoj su žene za iste poslove jednako plaćene kao njihove muške kolege, a udeo žena u menadžmentu kompanije je čak 60 odsto. Žene i mladi u fokusu su UN iz jasnog razloga: žene koje čine polovinu i mladi koji čine 40 odsto svetske populacije, veliki su potencijal u kreiranju bolje sutrašnjice. Isti fokus ima i Hemofarm, koji o održivosti razmišlja dugoročno, strateški i globalno“, istakla je Sanda Savić, direktorka korporativnih poslova i komunikacija u Hemofarmu.NAJVAŽNIJA DOSTIGNUĆA ODRŽIVOG POSLOVANJA HEMOFARMA U 2017.

Hemofarm je uvek proizvodio upravo one lekove koji su neophodni pacijentima – bogatim portfolijom koji obuhvata preparate u 12 od ukupno 14 farmakoterapijskih grupa i sadrži više od 2300 proizvoda, kompanija pokazuje odgovornost prema pacijentima i zdravstvenom sistemu u Srbiji i šire. Posebnu odgovornost prema pacijentima Hemofarm pokazuje i prebacivanjem fokusa sa lečenja na prevenciju i promovisanjem zdravih životnih stilova i navika, čime ukazuje na važnost lične odgovornosti i angažovanosti svakog pojedinca za svoje zdravlje.

Kompanija ulaže u obrazovanje zaposlenih: samo u 2017. zaposleni u Hemofarmu pohađali su više od 3.000 internih i eksternih obuka i edukacija, u vrednosti od oko 300.000 evra.

Upotrebom recikliranog kartona za proizvodnju kutijica u koje je upakovano više od 80 odsto Hemofarmovih proizvoda, kompanija je samo tokom prošle godine sačuvala skoro 16.000 stabala, potrošnju vode je smanjila za količinu koju bi inače potrošila tokom 34 radna dana, dok je potrošnju električne energije smanjila za ukupno 40 radnih dana.

Hemofarm posebnu pažnju posvećuje lokalnim dobavljačima iz Srbije, pružajući im jednake šanse. Ova kompanija konstantno nastoji da poveća udeo lokalnih dobavljača i na taj način osnažuje domaću privredu. Samo tokom prošle godine, udeo lokalnih dobavljača u segmentu investicija u Hemofarmu porastao je sa 64 na gotovo 88 odsto. Budući da je Hemofarm deo nemačke STADA grupe i da veći deo svoje proizvodnje izvozi u EU, samim tim ponuda lokalnih dobavljača postaje konkurentnija i na globalnom tržištu, što je veliki podsticaj za njihov dalji razvoj.

Kad je reč o održivim gradovima i zajednicama, Hemofarm u tom delu pre svega deluje preko svoje fondacije koja je u prethodnih 25 godina realizovala više od 2.000 aktivnosti u vrednosti od oko 12 miliona evra.