Svetski dan zdravlja – STADA podržava “Zdravlje za sve”
05. april 2018.
Svake godine Svetska zdravstvena organizacija upućuje globalnu poruku za Svetski dan zdravlja, koji se tradicionalno obeležava 7. aprila. Ove godine, u centru pažnje je važnost "Univerzalnog zdravstvenog osiguranja" (UHC). Stav Svetske zdravstvene organizacije je –“Zdravstvena zaštita dostupna svima !”- što znači da bi svaki stanovnik naše planete morao imati pravo na dostupnu zdravstvenu zaštitu i niko ne bi smeo biti u situaciji da mora da bira između zdravstvene zaštite i nekih drugih, osnovnih, životnih potreba .

Kao farmaceutska kompanija, kojoj je primarni zadatak briga o zdravlju ljudi, STADA ne samo da ima obavezu proizvodnje kvalitetnih, bezbednih i efikasnih lekova, već je sa svojim generičkim portfolijom, preuzela i odgovornost da obezbedi društvu veću dostupnost lekova I time olakša pristup zdravstvenoj zaštiti i prevenciji. Kompanija tako daje ključnu podršku društvu: omogućava ljudima da zaštite ono najvrednije što imaju - svoje zdravlje.

U isto vreme, kompanija doprinosi finansijskoj održivosti zdravstvenih sistema: zbog relativno niskih troškova istraživanja i razvoja koji karakterišu proizvodnju generičkih lekova i biosimilara, oni generalno predstavljaju pristupačniju alternativu u odnosu na značajno skuplje originalne lekove. STADA je zato u prilici da pomenute benefite ponudi kao doprinos zdravstvenim sistemima i svojim potrošačima.

Tokom više od 120 godina svog postojanja, STADA doprinosi efikasnoj i pristupačnoj zdravstvenoj zaštiti i prevenciji, istovremeno rasterećujući, inače opterećene budžete, zdravstvenih sistema.