15. decembar 2017.
Godine promena i uspešnog razvoja

U svetu koji se menja intenzivnije i sveobuhvatnije nego što su mnogi spremni i da sagledaju, suštinske promene zahvatile su i farmaceutsku industriju i to u svim njenim područjima – od strategije, preko istraživanja i razvoja do marketinga i prodaje lekova na tržištu.


U odgovoru na izazove vremena u kojem živimo, veze farmacije i nauke postale su još čvršće, pacijenti više nisu samo u središtu pažnje već i u središtu komunikacije, zdravstveni fokus pomeren je na prevenciju, razvijena tehnologija sastavni je deo svih procesa u farmaciji, tržište je globalizovano i otvoren je prostor za stvaranje različitih partnerstava. Porastao je i značaj generičkih lekova, čiji je Hemofarm proizvođač, a time je povećana i naša odgovornost kao regionalnog farmaceutskog lidera.


Uvereni da je najbolji odgovor na promene spremnost da se menjaš, mi u Hemofarmu taj proces počeli smo još 2015. godine sa jasnom vizijom odgovora na izazove i planom uspešnog razvoja koji će garantovati i značajan doprinos zaštiti zdravlja stanovništva. To nam je donelo uspehe, otvorilo nove mogućnosti i perspektive, ali dalo i snagu za donošenje teških odluka onda kada su takve odluke bile neophodne.


Promene smo počeli od nas samih, menjanjem korporativne kulture i jačanjem sinergijskog delovanja unutar kompanije. Zadržali smo lidersku poziciju u oblasti farmacije u Srbiji i pride postali broj 1 u BiH i Crnoj Gori. Takođe, postali smo promoter održivog razvoja i primer dobre prakse ne samo u zemlji, već i u regionu. Nastavili smo da investiramo u razvoj i osvajamo nova tržišta. I što je najvažnije, očuvali smo reputaciju i poverenje koje Hemofarmu duže od pola veka daju, pre svega, građani.


U znaku promena bila je i godina koju ispraćamo sa značajnim uspesima. Nastavili smo da obaramo sopstvene rekorde u proizvodnji, a upravo u ovom delu tokom godine smo izvršili jednu od najznačajnijih i najobimnijih promena u višedecenijskoj istoriji kompanije. U skladu sa razvojnim planom, promene su nekada značile gašenje određenih radnih pozicija, a nekada njihovo otvaranje. Najsavremenija tehnologija koju smo uveli u naša skladišta u tom delu je smanjila broj ljudi. Na drugoj strani, istraživanje i razvoj, uvođenje novih proizvoda u portfolio, značilo je i povećanje broja zaposlenih. Najsavremenija zgrada Kvaliteta predstavljala je novu investiciju, ali i značajan pomak u obezbeđivanju kontrole i kvaliteta proizvoda.


Novi iskorak biće i naš jedinstveni Centar za pakovanje, najveći pogon te vrste u jugoistočnoj Evropi. Reč je o investiciji vrednoj 21 milion evra, koja predstavlja sam vrh svetske farmaceutske proizvodnje i koju ćemo javnosti predstaviti početkom 2018. godine.


Promene vlasničke strukture i menadžmenta koje su nastale u STADA grupi čiji smo ponosni član, doživeli smo kao još jedan impuls u daljem radu i kao podsticaj našim ambicijama da i dalje budemo farmaceutski lider i ključni deo nemačke STADA-e, te da nastavimo da osvajamo regionalna, ali i svetska tržišta.


Budući da smo i centar nemačke STADA grupe za jugoistočnu Evropu, namera nam je da nastavimo da budemo i ambasador srpske privrede i važna karika u regionalnom povezivanju. Ovo tim više što je Hemofarm jedan od najznačajnijih investitora u zemlji i regionu. Za 11 godina STADA je u poslovanje Hemofarma uložila gotovo 300 miliona evra, a investiranje se nastavlja.


Trudimo se da predstavljamo ne samo srpski, već i evropski primer. Tako smo, u skladu sa novim, pooštrenim regulativama EU koje stupaju na snagu 2019. godine, već počeli i tzv. FMD projekat (primenu Direktive protiv falsifikovanja lekova), čija vrednost iznosi oko 4,5 miliona evra.

Ovakvi razvojni planovi, međutim, u određenim trenucima podrazumevaju promene - reorganizacije, optimizacije, pa i usklađivanje broja zaposlenih. Takve odluke uvek su teške, ali su i podjednako važne, jer obezbeđuju efikasnije i bolje poslovanje, a time i sigurnost dobrog posla za gotovo 3.000 zaposlenih koji će nastaviti da doprinose uspesima Hemofarma.


Ovim promenama pristupamo pažljivo vodeći računa ne samo o zakonskim obavezama, već i o transparentnosti, saradnji sa sindikatima i otvorenoj komunikaciji sa zaposlenima. Kao odgovorna kompanija, Hemofarm je posebnu pažnju posvetio statusu zaposlenih sa invaliditetom, koji su do sada bili angažovani u starom pogonu za pakovanje u Vršcu, a čiji će poslovni procesi biti preneti u glavnu fabriku u tom gradu. Jedan broj ovih radnika prihvatio je izuzetno pažljivo kreirane naknade za prestanak radnog odnosa, dok se drugi deo opredelio za nastavak angažmana u kompaniji.


Sve promene komuniciramo i sa drugim zainteresovanim javnostima kako bi pravovremene informacije i saradnja obezbedile što bolja rešenja. Na taj način stvaramo uslove da pozitivni pomaci koje očekujemo u godini pred nama budu i realno ostvarivi.


Dugoročna stabilnost kompanije Hemofarm, dalji doprinos razvoju STADA grupe, veća održivost domaćeg zdravstvenog sistema i, pre svega, doprinos zdravlju ljudi, ostaju naši ciljevi i u 2018. godini, kao što ista ostaje i naša iskrena poruka – želimo vam SVAKO DOBRO.


Ronald Seeliger,
generalni direktor Hemofarma

31. maj 2019.
Hemofarm obeležio 59 godina uspešnog poslovanja
15. maj 2019.
Zdravstveni izveštaj STADA grupe za 2019.
27. mart 2019.
Delegacija Udruženja nemačke privrede za istočnu Evropu u poseti Hemomontu
Hemofarm A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac, Srbija
tel +381 13 803 100, fax +381 13 803 100
Pratite nas: