Hemofarm - novi član Globalnog dogovora UN
24. novembar 2017.
Hemofarm je ovog novembra primljen u članstvo Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija, svetsku mrežu društveno odgovornih kompanija i organizacija koja je aktivna u 162 zemlje i promoviše 10 principa na kojima bazira svoje inicijative.

Kao najveća svetska građanska inicijativa koju čini više od 9000 kompanija i 4000 nevladinih organizacija, Globalni dogovor UN pre svega je zainteresovan za izgradnju društveno odgovornog poslovanja i tržišta. Globalni dogovor je okvir na osnovu koga se kompanije obavezuju da svoje delatnosti usaglase sa deset univerzalnih principa iz oblasti ljudskih prava, rada, zaštite okoline i anti-korupcije.

„Održivi razvoj je priča o tome kako da budemo bolji u svemu što radimo, da više poštujemo ljude i zajednicu u kojima radimo i živimo, da štedimo resurse i čuvamo životnu sredinu. Članstvo u Globalnom dogovoru UN predstavlja krunu našeg petogodišnjeg poslovanja u skladu sa principima održivog razvoja“, ističe Sanda Savić, direktorka korporativnih poslova i komunikacija u Hemofarmu. Prema njenim rečima, Hemofarm već treću godinu zaredom postiže najviše uspehe u primeni principa održivog razvoja u svom poslovanju, dok njegova uloga kao društveno odgovornog subjekta traje decenijama.

Da podsetimo, Milenijumski ciljevi su zamenjeni Ciljevima održivog razvoja UN, što sam održivi razvoj podiže visoko na listi globalnih prioriteta. Tih 17 ciljeva treba da uvežu vladin, civilni i privredni sektor, zajedno sa Ujedinjenim nacijama, i da usaglase njihovo delovanje na očuvanju resursa, razvoju okruženja i privrednom prosperitetu, po fer principima poslovanja.

Kada je reč o budućim planovima Hemofarma u ovoj oblasti, menadžer za održivi razvoj i korporativni marketing u ovoj kompaniji Dušan Stojaković najavljuje da će Ciljevi održivog razvoja UN biti sastavni deo Hemofarmove „Politike održivog razvoja“. „U ispunjavanju ciljeva održivog razvoja, posebno ćemo se fokusirati na cilj broj 3 koji se tiče unapređenja zdravlja ljudi, što i jeste naša misija. O svojim aktivnostima u oblasti održivog razvoja nastavićemo da izveštavamo i to činimo vođeni ključnim ciljem – ne da se hvalimo koliko smo dobri, već da inspirišemo druge da i oni učine nešto pozitivno za okruženje u kome žive i rade“.
HEMOFARM A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac
tel.: +381 13 803 100

Poslovni centar Hemofarm A.D.
Prote Mateje 70, 11000 Beograd
tel.: +381 11 381 1200

svakodobro@hemofarm.com