Hemofarmu priznanje za nefinansijsko izveštavanje
15. novembar 2017.
Forum za odgovorno poslovanje, koji predstavlja mrežu društveno odgovornih kompanija, dodelio je 14. novembra 2017. priznanje kompaniji Hemofarm za doprinos razvoju nefinansijskog izveštavanje u Srbiji. U Srbiji ukupno 11 kompanija izdaje ove izveštaje, koji su direktivom Evropske komisije postali obavezni za kompanije koje posluju u Evropskoj uniji.

Sanda Savić, direktorka korporativnih poslova i komunikacija u Hemofarmu, istakla je prilikom uručenja priznanja da je velika čast kad vas kolege i sektor nagrade. „Hemofarm je principe održivog razvoja utkao u sve aspekte poslovanja još pre 5 godina i to kao pionir ne samo na nivou STADA Grupe, već i u Srbiji i regionu. Odmah smo se opredelili za izveštavanje prema Global Reporting Initiative smernicama, kao najzahtevnijem sistemu izveštavanja o održivom razvoju, a naredni izveštaj već pripremamo prema najnovijim promenama u ovoj oblasti. Privredni sektor uvek treba da ima u vidu da nefinansijsko izveštavanje u skladu sa GRI-jem doprinosi unapređenju reputacije kompanije, kao i konkurentnosti na globalnom tržištu“.

Ovom prilikom Forum za odgovorno poslovanje, peti put zaredom, predstavio je i rezultate Godišnjeg upitnika o društveno odgovornom poslovanju za 2016. Prema rezultatima Upitnika o društveno odgovornom poslovanju Foruma za odgovorno poslovanje, više od milijardu i dvesta pedeset miliona dinara uložile su kompanije u društveno odgovorno poslovanje tokom 2016. Kompanije članice podržale su 743 organizacije i 1154 projekta. U lokalnu zajednicu uloženo je skoro 600 miliona dinara, a najveći broj projekata realizovan je u Nišu, Novom Sadu i Beogradu, odnosno Kraljevu,Vranju i Leskovcu.

„U poređenju sa 2012. kada smo prvi put realizovali istraživanje, danas pet godina kasnije vidimo da su se investicije u aktivnosti društveno odgovornog poslovanja uvećale dva i po puta. Broj sati koji su zaposleni u kompanijama posvetili volontiranju i društvenim ciljevima uvećan je za 1,5 put, a broj projekata posvećenih korporativnom volontiranju se uvećao za 30 odsto. U poređenju sa periodom od pre pet godina, možemo da vidimo i da su kompanije uložile tri puta više resursa u zaštitu životne sredine i reciklirale sedam puta veću količinu različitih materijala. Kompanije su, takođe, zadržale fokus na razvoju programa za razvoj svojih zaposlenih i nastavljaju da ulažu u zaštitu i bezbednost na radu iznad zakonskog nivoa. Dobijeni rezultati su pokazatelj i dobra smernica da kompanije rade iz godine u godinu sve više na unapređenju društveno odgovornog poslovanja u Srbiji“, rekao je Neven Marinović, izvršni direktor Foruma za odgovorno poslovanje i Smart kolektiva.