Hemofarm Vršac d.o.o. raspisuje konkurs za idejno rešenje "Hemofarm" sajamskog štanda
21. avgust 2017.
O KOMPANIJI
Hemofarm je vodeća farmaceutska kompanija u Srbiji i regionu, kao i najveći izvoznik lekova iz Srbije. Kompanija je osnovana 1960. u Vršcu, a od 2006. posluje u okviru nemačke STADA Grupe. Primarna delatnost je proizvodnja kvalitetnih, a dostupnih i bezbednih lekova. Najvažniji zadatak je briga o zdravlju ljudi.
U skladu sa potrebama pacijenata i globalnog farmaceutskog tržišta, Hemofarmov bogat portfolio čine lekovi koji se izdaju na lekarski recept (Rx), lekovi za čiju kupovinu nije potreban recept (OTC - „Over the counter“ i CHC proizvodi („consumers healthcare“ proizvodi) čiji najveći deo čine dijetetski suplementi (dodaci ishrani).
Naše ključne vrednosti objedinjuje korporativni slogan: SVAKO DOBRO! Još su naši preci koristili ovaj stari pozdrav kao univerzalnu želju za dobrim zdravljem i lepim raspoloženjem. SVAKO DOBRO prepoznajemo i čuvamo kao nit koja nas spaja sa svima do kojih nam je stalo.

PRAVO UČEŠĆA imaju sva fizička lica – mladi do 30 godina starosti, obrazovani u oblasti arhitekture i dizajna. Potrebno je da autor ili član autorskog tima poseduje diplomu osnovnih akademskih/strukovnih studija u oblasti arhitekture ili dizajna.

PRIJAVA NA KONKURS ostvaruje se automatski predajom rada prema propozicijama određenim ovim raspisom.

NAGRADA u iznosu od 60 000,00 RSD biće dodeljena od strane Raspisivača prema odluci Žirija. Nagrađeni rad osnov je za dalju razradu i realizaciju.

ŽIRI
dr Vladimir Milenković, vanredni profesor Arhitektonskog fakulteta u Beogradu
Jovana Antić, director Hemofarm CHC OTC tima za Jugostičnu Evropu
Branislava Daskalović, rukovodilac tima za maloprodaju
OPŠTE NAPOMENE ZA PRISTUP PROJEKTOVANJU
Polazne osnove Kompanije Hemofarm za raspisivanje ovog konkursa sadržane su u nameri da se bez prethodnih direktnih implikacija u smislu identiteta i dizajna predmetnog štanda, od mladih stručnjaka koji su učesnici konkursa, dobije ideja o novom, autentičnom i savremenom pristupu temi prostorne prezentacije Kompanije, informacije o novinama u njenom poslovanju i prezentaciji njenih proizvoda.

Stand bi trebalo da sadži malu prostoriju za skladistenje materijala i proizgvoda, mesto na kome ukoliko je sajam prodajnog karaktera, moze da stoji kasa i prateci skriveni kablovi, ili gde je moguć sakriveni dovod struje. Treba predvideti mesto gde je moguće organizovati kratko zadržavanje, mobilni sto i stolice "klub" tipa. Proizvodi bi trebalo da budu vidno istaknuti, prezentovani na standu otvorenog tipa. Poseban kvalitet štanda bi bila njegova mogućnost modularne organizacije ili podele na manje jedinice.
Dizajn standa bi trebalo da bude savremen što podrazumeva njegovu svedenost, funkcionalnost i izradu od prirodnijh ili recikliranih materijala.

FUNKCIJA ŠTANDA
Planirano je korišćenje standa u različitim prilikama, od simpozijumima i kongresa do sajmova. Cilj je predstavljanje Kompanije i prezentacija novosti koje Hemofarm donosi za tu postavke. Promocija proizvoda ce biti ukljucena prilikom svake postavke, u zavisnosti od teme stručnih kongresa ili tipa okupljanja, jer je planirano da stand bude i deo komercijalne postavke na skupovima poput sajma kozmetike.

KONSTRUKCIJA ŠTANDA
Štand osmisliti kao rasklopivu i prenosivu strukturu koja svojim elementima i materijalizacijom obezbeđuje standard korišćenja u uslovima sajamskog programa. Stim u vezi predložiti rešenje koje po svom projektnom obimu, dizajnu i ceni odgovara ovakvom konceptu korišćenja.

SADRŽAJ PROJEKTA
Projekat predstaviti grafički tako da prilozi objašnjavaju ideju, prostorni koncept i način materijalizacije rešenja. Moguće je koristiti grafičke i druge vizuelne priloge u formi crteža, planova, dijagrama, aksonometrija, modela i 3D prikaza. Kao odvojeni deo dati kratak tekst u formi objašnjenja ideje i dizajna sa prikazom osnovnih troškova realizacije projekta.

FORMAT PROJEKTA
A3 elaborat sa brojem priloga koji odgovaraju predloženom rešenju.

TERMINSKI PLAN - ROKOVI
Objavljivanje konkursa: 23.08.2017.
Rok predaje: do 23.09.2017.


NAČIN PREDAJE elaborata je u digitalnoj formi, u PDF formatu, zapakovan tako da ne prelazi veličinu od 10MB.
Fajlove poslati na adresu: zeljka.puhalo@hemofarm.com
KONKURS je po tipu anoniman, tako da je potrebno svaku stranu elaborate označiti šifrom od pet cifara, a podatke o Autoru i kontakt sa Autorskim timom dostaviti uz šifru u odvojenom fajlu.

OSOBA ZA KONTAKT: Željka Puhalo,
Menadžer za komunikacije CHC OTC
zeljka.puhalo@hemofarm.com
HEMOFARM A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac
tel.: +381 13 803 100

Poslovni centar Hemofarm A.D.
Prote Mateje 70, 11000 Beograd
tel.: +381 11 381 1200

svakodobro@hemofarm.com