Saopštenje za javnost
25. jul 2017.
Upravni odbor i Nadzorni odbor STADE preporučuju prihvatanje obnovljenje ponude Bain Capitala i Cinvena za preuzimanje

• Objavljena Obrazložena zajednička izjava Upravnog odbora i Nadzornog odbora
• Finansijski privlačna ponuda sa povećanom naknadom od 66,25 evra po akciji STADE
• Povećana sigurnost transakcije: smanjen minimalni prag prihvatanja na 63 procenta i obavezujuće ponude za prodaju podnete ponuđaču od strane investitora čine oko 20 procenata STADINIH akcija u opticaju
• Upravni odbor i Nadzorni odbor pozdravljaju cilj ponuđača da nastavi sa STADINOM uvedenom dugoročnom strategijom rasta

Bad Vilbel, 25. jul 2017. godina - U skladu sa nemačkim Zakonom o kupovini i prenosu hartija od vrednosti (WpÜG), Upravni odbor i Nadzorni odbor STADE Arzneimittel AG danas su objavili svoju Obrazloženu zajedničku izjavu o obnovljenoj dobrovoljnoj javnoj ponudi za preuzimanje od strane Nidda Healthcare Holding AG, firme koja vrši akviziciju u okviru Bain Capitala i Cinvena, za sve akcije STADE Arzneimittel AG u opticaju. Oba odbora su sprovela sveobuhvatan i detaljan pregled dokumenta ponude od 19. jula 2017. godine i došli do zaključka da je obnovljena ponuda za preuzimanje u najboljem interesu kompanije i svih njenih zainteresovanih strana. Iz tog razloga, Upravni odbor i Nadzorni odbor su u svojoj Obrazloženoj zajedničkoj izjavi preporučili akcionarima da prihvate obnovljenu ponudu.

U svojoj Obrazloženoj zajedničkoj izjavi, Upravni odbor i Nadzorni odbor ukazuju na finansijsku privlačnost obnovljene ponude za preuzimanje: Sa finansijskom naknadom od 66,25 evra po akciji – koja se sastoji od cene ponude u iznosu od 65,53 evra plus dividenda u iznosu od 0,72 evra – ukupna cena ponude je za 0,25 evra viša u odnosu na inicijalnu ponudu. Takođe akcionarima nudi atraktivnu premiju od 49,5 procenta na poslednju fer cenu STADINE akcije. Takođe je bilo moguće povećati sigurnost transakcije u odnosu na inicijalnu ponudu. Minimalni prag prihvatanja je smanjen na 63 procenta i stoga je ispod stope prihvatanja inicijalne ponude. Osim toga, ponuđač već ima obavezujuće ponude za prodaju od raznih investitora u iznosu od oko 20 procenata STADINIH akcija u opticaju.

Namere ponuđača vezano za buduće poslovne aktivnosti STADE, kako je ukratko prikazano u dokumentu ponude, takođe su ponovo preispitane od strane oba odbora. Obaveze kao deo prvobitnog ugovora o investiciji potvrđene su u novom ugovoru o investiciji. Oba odbora pozdravljaju ponuđačev deklarisani cilj nastavka sprovođenja dugoročne strategije rasta koja je uvedena i proširuje STADINU poziciju kao svetski aktivne farmaceutske kompanije.

„Upravni odbor je došao do zaključka da aktuelna ponuda na odgovarajući način odražava kako vrednost kompanije tako i potencijal rasta STADE”, rekao je Engelbert Coster Tjeenk Willink, predsednik Upravnog odbora STADE. „Bain Capital i Cinven su dva finansijski snažna partnera sa opsežnom ekspertizom u industriji, koji su se posvetili našoj strategiji i sa kojima će rast i profitabilnost STADE biti značajno unapređeni u godinama koje dolaze.“


„Sa povećanom cenom ponude, postigli smo privlačnu premiju za naše akcionare“, rekao je Ferdinand Oetker, predsednik Nadzornog odbora STADE. „Poseban naglasak stavljen je na veću sigurnost transakcije. Deklarisane namere Bain Capitala i Cinvena uveravaju nas da će u budućnosti ojačati STADU.”

Shodno Odeljku 27 Zakona o kupovini i prenosu hartija od vrednosti /WpÜG /, Obrazložena zajednička izjava Upravnog odbora i Nadzornog odbora biće objavljena na STADINOJ korporativnoj Internet stranici u odeljku „Odnosi sa investitorima”. Primerci Obrazložene zajedničke izjave takođe se mogu dobiti od Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt na Majni, Nemačka (nalozi faksom: +49 69 9103 8794 ili e-mailom na dct.tender-offers@db.com uz navođenje pune poštanske adrese) i od STADE Arzneimittel Aktiengesellschaft, Odnosi sa investitorima, Stadastraße 2-18, 61118 Bad Vilbel, Nemačka, telefon: +49 6101 603 113, faks: +49 6101 603 215 (molimo da upite šaljete e-mailom na ir@stada.de uz navođenje pune poštanske adrese). Obaveštenje da je izjava objavljena i da je dostupna besplatno biće objavljeno u Saveznom glasniku 25. jula 2017.

O kompaniji STADA Arzneimittel AG
STADA Arzneimittel AG je kompanija listirana na berzi sa sedištem u Bad Vilbelu, Nemačka. STADA se dosledno fokusira na višeslojnu strategiju generičkih i brend proizvoda (OTC) sa sve većom orijentacijom na međunarodna tržišta. Grupa je jedini nezavisni proizvođač generike u Nemačkoj. Na globalnom nivou, STADU predstavlja više od 50 zavisnih društava u više od 30 država. Brend proizvodi, poput Grippostada i Ladivala, među najprodavanijim su u svojim kategorijama proizvoda u Nemačkoj. U fiskalnoj 2016. godini, STADA je ostvarila korigovanu prodaju Grupe od 2.167,2 miliona evra, korigovanu dobit pre kamate, poreza i amortizacije (EBITDA) od 398 miliona evra i korigovanu neto dobit od 177,3 miliona evra. Na dan 31. decembra 2016. godine, STADA je zapošljavala oko 10.900 ljudi širom sveta.

Dodatne informacije za novinare:
STADA Arzneimittel AG / Odnosi sa investitorima / Stadastraße 2–18 / 61118 Bad Vilbel – Nemačka /
Tel.: +49 (0) 6101 603-165 / Fax: +49 (0) 6101 603-215 / E-mail: press@stada.de

Ili nas posetite na Internetu na www.stada.de