Prodaja neopasnog otpada – sekundarnih sirovina
03. maj 2017.
HEMOFARM AKCIONARSKO DRUŠTVO FARMACEUTSKO HEMIJSKA INDUSTRIJA VRŠAC, Beogradski put bb, Vršac, oglašava
PRODAJU NEOPASNOG OTPADA – SEKUNDARNIH SIROVINA
Na lokaciji HEMOFARM AD Vršac, Beogradski put bb, Vršac

Pozivamo zainteresovane da svoje ponude pošalju najkasnije do petka 19.05.2017. godine, do 16 sati, elektronskim putem na adresu sekundarne.sirovine@hemofarm.com i poštom na adresu Hemofarm AD, Beogradski put BB, 26300 Vršac (sa naznakom Služba BiZ).

Pravo učešća imaju sva pravna lica i preduzetnici registrovani kod APR-a za poslove sakupljanja, skladištenja, transporta i tretmana sekundarnih sirovina.

Podaci o tipovima i količinama neopasnog otpada – sekundarnih sirovina koje je potrebno zbrinuti možete naći u prilogu

Upitnici koji se nalaze u prilogu smatraju se obaveznim delom ponude.

HEMOFARM A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac
tel.: +381 13 803 100

Poslovni centar Hemofarm A.D.
Prote Mateje 70, 11000 Beograd
tel.: +381 11 381 1200

svakodobro@hemofarm.com