03. maj 2017.
Prodaja neopasnog otpada – sekundarnih sirovina
HEMOFARM AKCIONARSKO DRUŠTVO FARMACEUTSKO HEMIJSKA INDUSTRIJA VRŠAC, Beogradski put bb, Vršac, oglašava
PRODAJU NEOPASNOG OTPADA – SEKUNDARNIH SIROVINA
Na lokaciji HEMOFARM AD Vršac, Beogradski put bb, Vršac

Pozivamo zainteresovane da svoje ponude pošalju najkasnije do petka 19.05.2017. godine, do 16 sati, elektronskim putem na adresu sekundarne.sirovine@hemofarm.com i poštom na adresu Hemofarm AD, Beogradski put BB, 26300 Vršac (sa naznakom Služba BiZ).

Pravo učešća imaju sva pravna lica i preduzetnici registrovani kod APR-a za poslove sakupljanja, skladištenja, transporta i tretmana sekundarnih sirovina.

Podaci o tipovima i količinama neopasnog otpada – sekundarnih sirovina koje je potrebno zbrinuti možete naći u prilogu

Upitnici koji se nalaze u prilogu smatraju se obaveznim delom ponude.

31. maj 2019.
Hemofarm obeležio 59 godina uspešnog poslovanja
15. maj 2019.
Zdravstveni izveštaj STADA grupe za 2019.
27. mart 2019.
Delegacija Udruženja nemačke privrede za istočnu Evropu u poseti Hemomontu
Hemofarm A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac, Srbija
tel +381 13 803 100, fax +381 13 803 100
Pratite nas: