U SANU održana promocija knjige "Muška seksualna funkcija i poremećaji"
18. oktobar 2012.
Naši stručnjaci u korak sa svetskim standardima u oblasti seksologije

U SANU je održana promocija knjige „Muška seksualna funkcija i poremećaji“ koja je nastala kao plod saradnje 28 domaćih i 17 inostranih autora. Udžbenik obuhvata aktuelna znanja o muškoj seksualnoj funkciji i njenim poremećajima, zahvaljujući pomoći kompanije Hemofarm knjiga je danas pred stručnom i širom javnosti.

Tema muške seksualnosti predstavlja tabu temu u čitavom svetu. I pored toga što većina odraslih muškaraca vidi svoju seksualnu aktivnost kao integralni faktor optimalnog kvaliteta života, seksualna disfunkcija je širom sveta nedovoljno dijagnostikovana, nedovoljno prikazana i slabo lečena.

Većinu domaćih autora čine nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Inostrani autori potiču sa prestižnih klinika i univerziteta u Italiji, Švajcarskoj, Španiji, Južnoj Koreji, Nemačkoj i Velikoj Britaniji. Autori pripadaju raznim specijalističkim oblastima − urologiji, vaskularnoj hirurgiji, plastičnoj hirurgiji, endokrinologiji, psihijatriji, neurologiji, kardiologiji, farmakologiji, molekularnoj biologiji, genetici, ginekologiji i javnom zdravlju. Prikazane su i bogato ilustrovane, mnogobrojne i raznovrsne hirurške tehnike, koje se primenjuju u terapiji erektilne disfunkcije. Među njima, istaknuto mesto pripada operativnim tehnikama iz oblasti genitourinarne rekonstruktivne hirurgije, od kojih su neke prvi put prikazane.Kourednici su akademik Jovan Hadži Đokić iz Srpske akademije nauka i umetnosti i prof. dr Edoardo Austoni sa Milanskog Univerziteta u Italiji.

„Veoma je teško pronaći literaturu koja sveobuhvatno, analitički i sistematično obrađuje ovu temu kroz sve njene aspekte. Zbog toga se i rodila ideja za pisanjem udžbenika u kome bi ekstenzivno bila obrađena navedena tema. Tu ideju podržali su najpre akademik Jovan Hadži Đokić i prof. Edoardo Austoni, zatim dr Radoš Đinović, predsednik fondacije Sava Perović i Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu. Nakon toga, pozvali smo i ostale kolege iz zemlje i inostranstva i svi oni su se rado uključili u ovaj posao. Konačno, celokupnu aktivnost snažno je podržala kompanija Hemofarm AD, bez čije pomoći ne bismo uspeli da realizujemo osnovnu ideju.”, izjavio je Doc.dr Dragoslav Bašić, jedan od autora ovog udzbenika.

Naši stručnjaci zahvaljujući razmeni iskustava sa kolegama iz inostranstva prate nove trendove i vladaju najnovijim tehnikama. Pacijentima u Srbiji su na raspolaganju svi modaliteti lečenja poremećaja seksualne funkcije.

Statistike su neumitne – najmanje jedna trećina ljudi starosti između 20 i 40 godina bar povremeno pati od jednog od oblika seksualnih smetnji. Kod starijih ljudi to je još češći slučaj, mada je seksualno funkcionisanje, kao retko koji aspekt života, individualno uslovljen.
HEMOFARM A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac
tel.: +381 13 803 100

Poslovni centar Hemofarm A.D.
Prote Mateje 70, 11000 Beograd
tel.: +381 11 381 1200

svakodobro@hemofarm.com