Fokus i na edukaciju i na promociju
1. Na koje marketinške aktivnosti ste stavili akcenat u 2023?

Tokom 2023. fokus nam je bio na aktivnoj komunikaciji i interakciji sa našim potrošačima. Pored toga što smo usredsređeni na lekare i farmaceute, u 2023. smo takođe dali prioritet povezivanju sa krajnjim potrošačima. Ovo nije bilo ograničeno samo na lansiranje proizvoda i promocije, već je uključivalo i edukaciju opšte populacije o važnim zdravstvenim temama kao što je upotreba probiotika uz antibiotike, šta je to sindrom nervoznih creva i kako ga sprečiti i lečiti, važnost SPF zaštite za zdravlje kože, itd. Pored toga, naši potrošači učestvuju u velikom međunarodnom STADA zdravstvenom istraživanju, pružajući vredan uvid u opšte zdravlje, navike i stavove stanovništva. Naš fokus na edukaciju potrošača nam je podjednako važan kao i naše promotivne aktivnosti, tako da smo 2023. obeležili i 20 godina PROBIOTIC-a, kao jednog od najuspešnijih domaćih brendova koji je u velikoj meri doprineo građenju svesti o važnosti primene probiotika i njihovog uticaja na opšte zdravlje.

2. Na koju vrstu marketinških aktivnosti ćete staviti akcenat u 2024. godini: novi proizvodi, cenovna politika, distribucija ili promotivne aktivnosti?

Plan nam je proširenje portfolija, tj. uvođenje novih proizvoda, kako bismo našim potrošačima pružili širok spektar opcija u različitim CHC/OTC kategorijama. Kao lider u industriji, Hemofarm ima za cilj da našim potrošačima obezbedi najnovije i najinovativnije proizvode u svim farmakoterapijskim grupama.

3. Koje probleme u funkcionisanju vašeg kompanijskog marketinga ste prepoznali u 2023 godini? Dajte predloge za njihovo razrešenje?

Ne samo u marketingu, već u svim funkcijama bilo koje industrije je vrlo važna kvalitetna integracija novih talenata u tim i u sistem. Ono, na šta smo mi u Hemofarmu ponosni, je da smo uz pomoć našeg onboarding procesa uspeli da nove ljude lako i brzo uvedemo u našu industriju. Za marketing u današnje vreme je od ključnog značaja da bude brz, efikasan i da može adekvatno da reaguje na promene na tržištu i najbolje odgovori na potrebe potrošača.

4. Koja su vaša očekivanja kada su u pitanju trendovi u oblasti marketinga, advertajzinga i medija u 2024. godini? Moja očekivanja od trendova u 2024. su u skladu sa onima iz prethodnih godina – nastavak digitalizacije medijskog prostora, dodatno ulaganje u oglašavanje u digitalu, personalizacija, kao i razvoj sopstvenih kanala komunikacije. Ipak, naš fokus će biti i na održivom razvoju, posebno pri razvoju novih proizvoda i kreiranju promotivnih materijala. Kako je Hemofarm lider u održivom poslovanju, veoma je važno da kroz naše aktivnosti edukujemo tržište i sve posmatramo kroz prizmu dodatne vrednosti koju donosimo za svakog od potrošača.

Izvor: [SEE MARKETING 2023/24] IVANA BOJBAŠA, Hemofarm: „Tokom 2023. fokus nam je bio na aktivnoj komunikaciji i interakciji sa našim potrošačima” - Advertiser Serbia (advertiser-serbia.com)