Hemofarmov biosimilar protiv osteoporoze
Svaka treća žena u svetu i svaki peti muškarac pate od osteoporoze, upozorava Svetska zdravstvena organizacija, a u Srbiji je broj pacijenata u stalnom porastu. U želji da doprinese većoj dostupnosti biološke terapije za ove pacijente svoj prvi biosimilar Hemofarm je namenio upravo obolelima od osteoporoze.

U Svetskoj nedelji biosimilara, lekova čiji se ubrzani razvoj tek očekuje u budućnosti, važno je istaći da je njihov značaj sve veći u terapiji velikog broja po život opasnih ili hroničnih bolesti, a za čije lečenje se primenjuju biološki lekovi. U Evropi je trenutno odobreno i registrovano više od 50 biosimilara, za 16 originalnih bioloških lekova, u domenu onkologije, autoimunih poremećaja, reumatologije, dijabetesa, plodnosti. Hemofarm je svoj prvi biosimilar namenio obolelima od osteoporoze.

„Biosimilar je, kako mu i samo ime kaže, biološki sličan lek svom originalnom biološkom leku. Obzirom da je svaki biološki lek u određenoj meri promenljiv, nemoguće je razviti identičnu kopiju biološkog leka. Međutim, biosimilar i njegov referentni lek su vrlo slični i deluju bez klinički značajnih razlika u pogledu kvaliteta, bezbednosti i efikasnosti“, ističe dr Danijela Stanišić Srdić, specijalista kliničke farmakologije i direktorka Rx portfolija za Zapadni Balkan, Hemofarm - STADA.

U Srbiji biološki lekovi imaju udeo ispod 10% u ukupnoj potrošnji lekova. Razlog je izuzetno visoka cena biološke terapije. Da li za biosimilare možemo reći da su generički lekovi?

„Ne. U pitanju je značajna razlika. Da bi se razvio generički lek, u proseku je potrebno 3 do 5 godina, po ceni od 1 do 5 miliona dolara. A da bi se razvio biosimilar, potrebno je 7 do 8 godina, po ceni od 100 do 250 miliona dolara. Proizvodnja biosimilara zahteva visoki stepen tehnološkog razvoja i ovi lekovi se razvijaju kroz rigorozne procese”, objašnjava naša sagovornica.

Biosimilari su dostupni po nižoj ceni od biološkog leka. Zašto?

„Razvoj novog biološkog leka iziskuje obavezna klinička ispitivanja, a poznato je da ona čine 70% troškova i višestruko podižu cenu leka. Obzirom da se biosimilar kreira po ugledu na već postojeći biološki lek, najčešće nisu potrebna klasična klinička ispitivanja i samim tim finalna cena leka može da bude pristupačnija“, kaže dr Stanišić Srdić.

U Svetskoj nedelji biosimilara važna vest je i da za veliki broj bioloških lekova uskoro ističe patentna zaštita, što će zakonski omogućiti proizvodnju njima sličnih biosimilara, a što će skupu biološku terapiju preko novih biosimilara učiniti dostupnijom za daleko veći broj pacijenata kojima je to neophodno. Trenutno više od 180 proizvođača lekova u svetu aktivno ulažu u razvoj i komercijalizaciju biosimilara, što obećava visokokvalitetnu biološku terapiju uz niže troškove.

„Biosimilari donose benefite svim učesnicima u sistemu zdravstvene zaštite. Pacijentima postaju dostupniji bezbedni i pristupačniji biološki lekovi, lekari dobijaju širi izbor terapijskih mogućnosti, a zdravstveni budžet rasterećenje i mogućnost preraspodele sredstava“, ističe naša sagovornica.

Hemofarmov prvi biosimilar

Svoj prvi biosimilar Hemofarm je namenio terapiji široko rasprostranjene hronične bolesti, osteoporoze. U pitanju je jedini lek registrovan u Srbiji za terapiju osteoporoze koji deluje na stimulisanje formiranja kostiju.

„Malo je poznato da kod žena starijih od 45 godina osteoporoza uzrokuje više bolničkih dana od dijabetesa, infarkta miokarda i raka dojke. Alarmantni su i podaci vezani za prevremenu smrtnost i invalidnost usled osteoporotskih preloma. Ekonomski trošak lečenja osteoporoze u Evropi je, primera radi, 2012. godine, iznosio 37 milijardi evra, a 66% je utrošeno na tretiranje incidentnih fraktura. Zato smo u Hemofarmu ponosni što pacijentima u Srbiji možemo da učinimo dostupnijom savremenu biološku terapiju i naš prvi biosimilar protiv osteoporoze”, poručuje dr Danijela Stanišić Srdić iz kompanije Hemofarm – STADA.