Jakna – modni predmet ili zaštita od gubitka energije?
Da li ste se ikada zapitali da li je jakna samo modni odevni predmet ili mnogo više od toga? Jedan inženjerski primer, daleko od sveta mode, pokazuje da je jakna zapravo najbolja zaštita od gubitka energije – kako u proizvodnom pogonu, u proizvodnom procesu, tako i u svakodnevnom životu, kada smo izloženi ekstremnim vremenskim uslovima... Naime, u Hemofarmu su od 2015. godine u upotrebi „izolacioni omotači“ na ventilima u sistemu za distribuciju tehničke pare i kondenzata.

Izolacioni omotači predstavljaju specifičan inženjerski izum kojim se ventili „oblače“ kako bi se gubitak toplote sprečio ili sveo na minimum. Reč je o specijalnim montažno-demontažnim elementima koji doprinose smanjenju gubitaka toplote na cevovodu tehničke pare i kondenzata u proizvodnim pogonima Hemofarma. Ventili su mesta spojeva instalacija i kao takvi, mesta potencijalnog gubitka energije. Kada se na njih jednostavno stavi izolacioni omotač, njihov radni učinak je maksimiziran.


Hemofarm spada u energetski najefikasnije proizvodne pogone

Ideja o postavljanju izolacionih omotača nastala je kao rezultat procene nivoa energetske efikasnosti Hemofarmovih pogona, koju je sprovela Međunarodna finansijska korporacija (IFC - International Finance Corporation), ogranak Svetske banke. Prema izveštaju IFC-a, pogoni Hemofarma su se već pridružili ekskluzivnoj grupi od 20% energetski najefikasnijih pogona u svojoj kategoriji u svetu. Poređenje je obavljeno sa odgovarajućim referentnim proizvodnim pogonima u SAD, koji su po veličini i obimu proizvodnje ekvivalentni Hemofarmu.

I pored odličnog rezultata u proceni nivoa energetske efikasnosti, uočen je dodatni prostor za unapređenje – pojedini elementi mreže bili su mesta gubitaka toplote, a projekat postavljanja izolacionih omotača počeo je 2015. godine. Prva faza ovog projekta je završena još 2016. godine, uz procenu da će se investicija isplatiti već za dve godine.

Ventili „obučeni“ u jakne štede energiju i novac

Gubici toplote na ventilima zaštićenim izolacionim omotačima smanjeni su na 11-20%, u odnosu na neizolovane, prema podacima proizvođača.

Godišnja ušteda u pogonima Hemofarma zahvaljujući ovom projektu iznosi oko 35.000 evra.

Moderne jakne verovatno ne doprinose vašem kućnom budžetu, jer morate da potrošite određenu sumu novca na omiljeni komad odeće. Međutim, one sigurno štede vašu energiju kako se ne bi rasipala, posebno po hladnom ili kišovitom vremenu.