Ovaj web sajt koristi kukije i slične tehnologije da pruži najbolju moguću funkcionalnost i prikaže sadržaje u skladu sa vašim interesima na našem sajtu i društvenim mrežama.
Mi poštujemo vašu privatnost i procesuiramo podatke samo u marketinške i funkcionalne svrhe ukoliko nam date vaš pristanak klikom na "Prihvatam".
Vaša podešavanja vezana za kukije možete izmeniti u bilo kom trenutku klikom na podešavanja privatnosti.

Uslovi korišćenja
Obaveštenje o privatnosti
Podešavanja
Ovaj web sajt koristi kukije i slične tehnologije da pruži najbolju moguću funkcionalnost i prikaže sadržaje u skladu sa vašim interesima na našem sajtu i društvenim mrežama.
Mi poštujemo vašu privatnost i procesuiramo podatke samo u marketinške i funkcionalne svrhe ukoliko nam date vaš pristanak klikom na "Prihvatam".
Vaša podešavanja vezana za kukije možete izmeniti u bilo kom trenutku klikom na podešavanja privatnosti.

Uslovi korišćenja
Obaveštenje o privatnosti
This cookie is used for system purposes only and does not track user actions. It is required for normal functioning of this web site.
Ovo je usluga web analitike.
Kompanija koja obrađuje podatke
 • Google Ireland Limited
 • Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska
Svrha podataka
 • Marketing
 • Reklama
 • Web analitika
Korišćene tehnologije
 • Kolačići
 • Piksel tagovi
Atributi podataka
 • IP adresa (anonimna)
 • Informacije o pretraživaču (vrsta pretraživača, stranice sa referencama/izlazima, datoteke pregledane na našem sajtu, operativni sistem, pečat datum/vreme i/ili podaci o putanji klikova)
 • Podaci o upotrebi (prikazi, klikovi)
Prikupljeni podaci
Ova lista predstavlja sve (lične) podatke koji su prikupljeni ovom uslugom ili kroz korišćenje ove usluge.
 • IP adresa
 • Datum i vreme posete
 • Podaci o korišćenju
 • Putanja klikova (biranja)
 • Ažuriranja aplikacija
 • Informacije o pretraživaču
 • Informacije i uređaju
 • JavaScript podrška
 • Posećene stranice
 • URL referer
 • Preuzimanja
 • Flash verzija
 • Informacije o lokaciji
 • Kupovna aktivnost
 • Vidžet interakcije
Pravni osnov
 • U daljem tekstu je naveden pravni osnov za obradu ličnih podatka u skladu sa Članom 6 I 1 GDPR.
 • Član 6 (1) (a) GDPR
Mesto obrade podataka
 • Republika Srbija
Period zadržavanja podataka
 • Ovi podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za svrhu obrade.
Strana koja prima podatke
 • Alphabet Inc.
Ovo je tehnologija praćenja koju nudi Facebook i koju koriste drugi Facebook servisi poput Facebook Custom Audiences.
Kompanija koja obrađuje podatke
 • Facebook Ireland Limited
 • 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Irska
Svrha podatka
 • Reklama
 • Marketing
 • Retargetiranje
 • Analiziranje
 • Praćenje
Korišćene tehnologije
 • Kolačići
Atributi podataka
 • Podaci specifični za piksel
 • Http-zaglavlje
 • Opcioni parametri
Prikupljeni podaci
Ova lista predstavlja sve (lične) podatke koji su prikupljeni ovom uslugom ili kroz korišćenje ove usluge.
 • ID Facebook korisnika
 • Informacije o pretraživaču
 • Podaci o korišćenju
 • Informacije o uređaju
 • Neosetljivi prilagođeni podaci
 • URL referer
 • ID piksela
 • Informacije o lokaciji
 • Podaci specifični za piksel
 • Ponašanje korisnika
 • Pregledane reklame
 • Interakcije sa reklamama, uslugama i proizvodima
 • Marketing informacije
 • Pregledan sadržaj
 • IP adresa
Pravni osnov
 • U daljem tekstu je naveden pravni osnov za obradu ličnih podatka u skladu sa Članom 6 I 1 GDPR.
 • Član 6 stav 1 s. 1 lit. a GDPR
Mesto obrade podataka
 • Republika Srbija
Period zadržavanja podatka
 • Ovi podaci će biti izbrisani čim više ne budu potrebni za svrhu obrade.
Strana koja prima podatke
 • Facebook Inc.
Koji su to novi zadaci farmaceuta u zdravstvenom sistemu?
Uloga farmaceuta u zdravstvenom sistemu značajno je proširena u razvijenim zemljama sveta tokom poslednje dve decenije. Savremeni svetski koncept farmaceutske prakse, tzv. farmaceutska nega (Pharmaceutical care), od farmaceuta kao strućnjaka za lek zahteva mnogo aktivnije učešće u praćenju propisivanja lekova, njihovoj primeni i praćenju efikasnosti i bezbednosti terapije. Uloga farmaceuta i lekara postaje ravnopravna, a njihov nastup timski u postizanju zajedničkog i najvažnijeg cilja - optimalnog lečenja bolesnika. Ovaj koncept predviđa bolju farmaceutsku zaštitu i brigu o pacijentu.

„Savremena koncepcija farmaceutske prakse usmerena je na jačanje direktnog odnosa farmaceuta i bolesnika. Individualni pristup pacijentu je put ka uspešnijem lečenju, osnov sprovođenja efikasne, bezbedne farmakoterapije kako bi se postigli maksimalni rezultati lečenja uz minimalne neželjene posledice”, objašnjava magistar farmacije Branislava Daskalović, regionalna menadžerka u kompaniji Hemofarm, i dodaje: „Određene grupe pacijenata kao što su trudnice, deca, hronični bolesnici, ili recimo pacijenti sa oslabljenom funkcijom jetre ili bubrega, zahtevaju posebnu pažnju kako pri odabiru leka tako i određivanju doze leka. Mere opreza tada moraju biti posebno naglašene.”

Poseban oprez kod neželjenih efekata

Obaveza farmaceuta je da vodi računa o svim faktorima rizika vezanim za pojedinog pacijenta i da osigura da se prilikom propisivanja leka u obzir uzimaju osnovne mere o bezbednoj upotrebi lekova. Neke lekove treba upotrebljavati jedino kada očekivana korist nadmašuje rizik od primene.

„Neželjene efekte lekova moguće je svesti na minimum upotrebom najbezbednijih lekova iz terapijske grupe, optimizacijom doze, kao i promenom načina primene. Posebno je važno pratiti bolesnike koji upotrebljavaju novije lekove da bi se na vreme uočili eventualni neželjeni efekti ili neočekivane pojave. ‘Pharmaceutical care’, savremena i proširena koncepcija farmaceutske prakse, od farmaceuta zahteva i da aktivno doprinosi stručnom usavršavanju ostalih zdravstvenih radnika po pitanju efikasnosti lekova i mera bezbednosti njihove primene”, ističe Daskalović.

Odgovoran odnos pacijenta prema lečenju je imperativ uspešnosti terapije

Problem sa kojim se u Srbiji zdravstveni radnici neretko susreću jeste nedovoljno odgovoran odnos pacijenata prema uputstvima u vezi sa uzimanjem terapije. Slikovit primer su oboleli od visokog krvnog pritiska od kojih se u Srbiji leči svaki treći pacijent, a tek svaki deseti ima adekvatno korigovan krvni pritisak. Posledice zdravstvene neprosvećenosti mogu biti veoma ozbiljne i opasne.

„Kada pacijenti zanemaruju savete lekara i pritom lekove ne uzimaju na propisan način, posledice su dramatične. Raste broj teških komplikacija, invaliditeta, smrtnost. Zdravstvena statistika nas upozorava da je nelečeni krvni pritisak uzrok 84 odsto moždanih udara i 2/3 infarkta srca. Svaki četvrti pacijent na dijalizi imao je neregulisan krvni pritisak. Ovakvi scenariji se danas mogu uspešno prevenirati budući da farmaceutska industrija kontinuirano radi na razvoju visokoefikasnih lekova pa se i najteži oblici hipertenzije mogu lečiti”, dodaje Daskalović.

Zdravstvena edukacija i bliži odnos farmaceuta sa pacijentom su dobitna kombinacija

Savremeni svetski koncept farmaceutske prakse pred farmaceuta postavlja zahtev intenzivnijeg rada sa pacijentima kao i obavezu da aktivnog učestvuje na polju zdravstvene edukacije. Kao stručnjak za lekove, farmaceut je dužan da detaljnije upozna bolesnika sa značajem redovne terapije i posledicama nepoštovanja propisanih uputstava.

Prema rečima Branislave Daskalović, magistra farmacije, jedna od ključnih pretpostavki za uspeh svake terapije jeste da bolesnik, ili staratelj bolesnika, budu kvalitetno informisani kako da na pravilan način upotrebljavaju lekove i sredstva koja pomažu pri njihovoj primeni.

„Neophodno im je dati priliku da postavljaju pitanja o terapiji, od razloga za propisivanje pojedinih lekova, do načina njihovog doziranja i primene. Zdravstvena edukacija je jako važan segment u radu farmaceuta i najbolji put da se između pacijenata i zdravstvenih radnika izgradi pozitivan i partnerski odnos”, kaže Daskalović.

Savremeni koncept farmacutske prakse od farmaceuta traži i da ovlada veštinama dobre komunikacije i da sa pacijentom gradi odnos baziran na razumevanju, saosećajnosti, pristupačnosti. Farmaceut je dužan i da se aktivno uključi u zdravstvenu edukaciju šire populacije, kroz promociju zdravih stilova života i prevencije bolesti.

„Tradicionalna uloga farmaceuta u pripremi, distribuciji i izdavanju lekova značajno se promenila i proširila u smislu pružanja kvalitetnije farmaceutsko-terapijske usluge. Model širenja fokusa sa leka i na bolesnika donosi farmaceutu povećanu odgovornost i šire obaveze, ali je to put ka boljoj zaštiti pacijenta i njegovoj većoj sigurnosti”, zaključuje Daskalović.