Zdravlje i bezbednost
Zdravlje zaposlenih je prioritet
Hemofarm odgovornost prema zaposlenima manifestuje ne samo u skladu sa propisanim zakonskim normama, koje se odnose na bezbednost i zdravlje na radu, već kompanija sprovodi i niz aktivnosti, koje, u kontekstu brige o zdravlju, daleko prevazilaze normative. Jedna od njih je i preventiva. Iako se efekti savremenog načina života ne prepoznaju kroz aktuelno zakonodavstvo i propise, oni su činjenica. Brzina, stres i zagađenje životne sredine imaju posledice planetarnih razmera. Zato su redovni preventivni, specijalistički i sistematski pregledi sastavni deo odnosa kompanije prema zaposlenima.
Hemofarm odgovornost prema zdravlju zaposlenih interno manifestuje i kroz poštovanje rodne ravnopravnosti, poštovanje ljudskih prava i kontinuirano investiranje u edukaciju zaposlenih.
Hemofarm kontinuirano brine o zdravlju svojih zaposlenih kroz:
1. Direktno ulaganje u zaštitu na radu i zdravlje zaposlenih za:

 • periodične lekarske preglede zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom i na kojima se staž računa sa uvećanim trajanjem
 • redovne šestomesečne sanitarne preglede
 • redovne oftalmološke preglede
 • saradnju sa specijalistima medicine rada (kroz zdravstvene preglede, preglede mesta rada, učešće kod izrade procena rizika, stručnu pomoć i dr.)
 • osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći
 • ispitivanje uslova radne sredine, preglede i ispitivanja opreme za rad, kao i preglede i ispitivanja sredstava i opreme lične zaštite
 • nabavku radne odeće i opreme za ličnu zaštitu
 • postavljanje oznaka za bezbedan i zdrav rad, kao i izradu horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije


 • 2. Indirektna sredstva poslodavca kroz Fond solidarnosti i dopunsko zdravstveno osiguranje:

 • pokrivanje troškova specijalističkih i laboratorijskih pregleda, lekova i lečenja, operacija, ortopedskih pomagala
 • finansiranje rada sportskih sekcija i kontinuirane rekreacije zaposlenih (kroz zakup prostora, nabavku opreme i rekvizita)
 • pomoć zaposlenom zbog bolesti i bolovanja dužeg od 6 meseci
 • pomoć zaposlenom za rođenje i usvojenje deteta, pomoć samohranim roditeljima i slično
 • pomoć zaposlenom prilikom smrti člana uže porodice
 • Dobrovoljni davaoci krvi
  U Hemofarmu, u okviru Fonda solidarnosti, već godinama funkcioniše Sekcija dobrovoljnih davalaca krvi u Vršcu i Šapcu. Zaposleni redovno daju krv samoinicijativno, ali se odazivaju i na apele lokalnih službi za transfuziju krvi.
  3. Sredstva reprezentativnog sindikata - Samostalnog sindikata kod poslodavca za očuvanje i prevenciju zdravlja namenjena su za:

 • organizovanje rekreacija, sportskih sekcija i sportskih susreta zaposlenih
 • finansijsku pomoć zaposlenima u kriznim situacijama
 • kontinuirano održavanje i unapređenje prava radnika i drugo
 • Sport i razvoj zdravih navika
  U cilju promocije zdravog i kvalitetnog života, u Hemofarmu funkcionišu i Sportske sekcije Samostalnog sindikata – Sportsko društvo Hemofarm. Samostalni sindikat na ovaj način svojim članovima obezbeđuje rekreativno i takmičarsko bavljenje različitim sportovima (mali fudbal, odbojka, košarka, streljaštvo i dr.). Najbolji od njih predstavljaju Kompaniju na organizovanim godišnjim sportskim igrama ili pojedinačnim događajima na kojima se podstiče timski i takmičarski duh.
  4. Zaštita životne sredine, bezbednost i zdravlje zaposlenih

  Posvećenost poboljšanju zdravlja i kvaliteta života, kao etičkim principima, obuhvata bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu životne sredine, kao integralni delovi poslovne strategije Hemofarma.

  Briga za bezbednost i zdravlje na radu i očuvanje i unapređenje životne sredine prevazilazi poštovanje zakonskih zahteva i propisa. Kroz pokretanje i primenu specifičnih programa poboljšanja ostvaruje se stalni proces unapređenja svih uslova.

  U nastojanju da unapredi sistem kontrole, nad uticajima svojih aktivnosti na bezbednost i zdravlje na radu i životnu sredinu, Hemofarm A.D. je uveo sistem upravljanja zaštitom životne sredine usaglašen sa zahtevima standarda ISO 14001 (Vršac, Šabac, Dubovac, Banja Luka i Podgorica), kao i sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu usaglašen sa zahtevima standarda ISO 45001 (Vršac, Šabac, Dubovac, Banja Luka i Podgorica).

  Zaštita životne sredine i bezbednost i zdravlje na radu u Hemofarmu zvanično su regulisana u okviru Politike HSE.
  HEMOFARM A.D.
  Beogradski put bb, 26300 Vršac
  tel.: +381 13 803 100

  Poslovni centar Hemofarm A.D.
  Prote Mateje 70, 11000 Beograd
  tel.: +381 11 381 1200

  svakodobro@hemofarm.com