Poslovanje
Hemofarm je kompanija koja je fokusirana na proizvodnju kvalitetnih, dostupnih i bezbednih lekova
Poslovni prioriteti kompanije ogledaju se u kontinuiranom snadbevanju domaćeg i inostranog tržišta uz stalnu posvećenost edukaciji i razvoju zaposlenih kao najznačajnijem resursu rasta kompanije.
Hemofarm lider
Hemofarm je vodeći proizvođač lekova u regionu. Istvoremeno, najveći je izvoznik lekova u Srbiji i jedan od najznačajnijih stubova proizvodnje u STADA-i.
Portfolio je fokusiran na najbitnije farmakoterapijske grupe, poput preparata za kardiovaskularne bolesti, antibiotike i neuropsihijatrijske preparate, što odgovara i epidemiološkoj strukturi terapijskih indikacija.
Preparati koji se izdaju bez lekarskog recepta (OTC) zauzimaju lidersku poziciju na farmaceutskom tržištu Srbije, sa udelom od 16.2%.

Poslovni imperativ je konstantno unapređenje portfolija novijim generacijama lekova, kao i razvoj novih segmenata, pre svega onkološkog.

Poslovanje u okviru STADA grupe otvara dodatne mogućnosti za plasman proizvoda na veoma zahtevna tržišta EU.

Farmaceutsko tržište iz kategorije Rx preparata uslovljeno je cenovnom politikom koju propisuju Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo trgovine. U tom smislu, cene lekova su, takođe, uslovljene i zvanično odobrene vrednosti, koje određuju ta dva nadležna ministarstva.
Hemofarm je najveći izvoznik lekova i u 2019. godini.

Svrstao se među 10 najvećih izvoznih kompanija u Srbiji.
Intenzivno investiranje usmereno je u:
 • osavremenjavanje proizvodnih pogona
 • širenje proizvodnih i skladišnih kapaciteta, transfer STADA proizvoda
 • osavremenjivanje laboratorija (R&D, mikrobiološka kontrola itd.)
 • implementaciju i razvoj SAP sistema na nivou Hemofarma
 • kontinuirano usavršavanje zaposlenih
 • HEMOFARM A.D.
  Beogradski put bb, 26300 Vršac
  tel.: +381 13 803 100

  Poslovni centar Hemofarm A.D.
  Prote Mateje 70, 11000 Beograd
  tel.: +381 11 381 1200

  svakodobro@hemofarm.com