Proizvodi
Raznovrsna paleta kvalitetnih farmaceutskih proizvoda koja se stalno unapređuje.
U skladu sa potrebama pacijenata i globalnog farmaceutskog tržišta, Hemofarmov bogat portfolio čine lekovi koji se izdaju na lekarski recept (Rx), lekovi za čiju kupovinu nije potreban recept (OTC - „Over the counter“ ili BR) i CHC proizvodi („consumers healthcare“ proizvodi) čiji najveći deo čine dijetetski suplementi (dodaci ishrani).

Prateći faktore rizika, najčešće uzročnike smrtnosti, kao i trend u Srbiji, Hemofarm konstantno nastoji da na najadekvatniji preventivni i/ili terapijski način odgovori potrebama stanovništva, sprečavajući nastanak zdravstvenih tegoba ili ublažavajući simptome narušenog zdravlja.
1 KV - Bolesti srca i krvnih sudova su vodeći uzrok umiranja u Srbiji. Jedan od glavnih zdravstvenih problema je akutni koronarni sindrom koji uključuje infarkt miokarda i nestabilnu anginu pektoris.
2 CNS - U Srbiji je u porastu broj osoba koje boluju od depresije, a lekari predviđaju da će depresija biti druga najčešća bolest u našoj zemlji.
3 Zarazne bolesti - razvoj antibiotika predstavlja jedno od najvećih dostignuća 20. veka koje je produžilo ljudski vek.
4 Metabolizam - u Srbiji 8.6% populacije boluje od dijabetesa, s tim što na svakih 10 osoba sa dijabetesom tipa 2, dolazi jedna sa dijabetesom tipa 1
5 Mišićno - skeletarni sistem - reumatska bolest ima 150 podvrsta, ali najveći broj osoba boluje od reumatoidnog artritisa i osteoartritisa.
6 Respiratorni sistem - u Srbiji puši svaki treći muškarac, ali i svaka treća trudnica i svaki sedmi adolescent
7 Global burden of diseases, injuries and risk factors studz 2010, Institute for Health Metrics and Evaluation, www.healthmetricsandevaluation.org
S. Janković et al, The burden of disease and injurz in Serbia, Eur J Public Health, Vol. 17, No. 1, 80-85
Permanentnim praćenjem potreba potrošača i predviđanjem kretanja trenda tržišta, Hemofarm uredno optimizuje portfolio, lansirajući proizvode novije generacije, boljih karakteristika, a u skladu sa savremenim svetskim terapeutskim protokolima, odnosno terapijskim kretanjima.
Hemofarm stalno optimizuje i razvija portfolio proizvoda, pokrivajući sledeće farmakoterapijske grupe:
 • Alimentarni trakt i metabolizam
 • Krv i krvotvorni organi
 • Kardiovaskularni sistem
 • Dermatološki lekovi
 • Urogenitalni sistem i polni hormoni
 • Sistemski hormoni bez polnih hormona
 • Sistemski antiinfektivni lekovi
 • Mišićno koštani sistem
 • Centralni nervni sistem
 • Respiratorni sistem
 • Čulni organi
 • Antineoplastici i imunomodulatori
HEMOFARM A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac
tel.: +381 13 803 100

Poslovni centar Hemofarm A.D.
Prote Mateje 70, 11000 Beograd
tel.: +381 11 381 1200

svakodobro@hemofarm.com