Osnovan Centar za industrijsku farmaciju
18. april 2016.
Na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, osnovan je Centar za industrijsku farmaciju sa ciljem unapređenja statusa  i razvoja znanja farmaceuta i  zaposlenih u farmaceutskoj industriji.

Cilj novoosnovanog Centra će, između ostalog biti, i da prati i primenjuje  globalne trendove u farmaceutskoj industriji. Istovremeno, kao krovna organizacija farmaceuta i zaposlenih u farmaceutskoj industriji, nastojaće  da zdravstveni sistem prepozna proizvođače lekova kao svoj sastavni i neodvojivi deo.

Hemofarm je, nastojeći da i dalje doprinosi unapređenju zdravstvenog sistema Srbije i zdravlja nacije, podržao osnivanje Centra. 

Osnivačkoj Skupštini, prisustvovale su predstavnice Hemofarma: Biljana Stupar (direktorka Istraživanja i razvoja), Tanja Tomić (direktorka Kontrole kvaliteta), Staša Vuković (zamenica direktorke Istraživanja i razvoja), Branka Palurović (rukovodilac tima za strateške projekte), Ivana Filipović (šef Odeljenja za registraciju u Srbiji) i Vesna Cvrkota (rukovodilac Službe transfera u Sektoru istraživanja i razvoja).

Vesna Cvrkota, rukovodilac Službe transfera R&D Hemofarma, primećuje da zaposleni u farmaceutskoj industriji, formalno nisu deo zdravstvenog sistema, niti su prepoznati strane od Farmaceutske komore Srbije, iako se farmaceutski preparati, lekovi i drugi proizvodi koriste baš u medicinske svrhe.

 „Stalne inovacije i uvođenje novih propisa, kao i status zaposlenih u farmaceutskoj industriji, iskristalisale su neminovnost za formiranje 'matice', odnosno Centra za industrijsku farmaciju. Centar, kao krovna organizacija farmaceuta i zaposlenih u farmaceutskoj industriji, treba da omogući kolegama kontinuiranu razmenu ideja, informacija, ali i organizaciju stručnih skupova sa temama koje će se baviti trendovima u razvoju lekova, obezbeđenju i kontroli kvaliteta, proizvodnji i registraciji lekova“, objašnjava Cvrkota.

Članovi Centra za industrijsku farmaciju Farmaceutskog fakulteta mogu biti svi stručnjaci na poslovima razvoja i istraživanja, registracije, proizvodnje, obezbeđenja i kontrole kvaliteta zaposleni u farmaceutskoj indrustiji, zastupništvima i prestavništvima farmaceutskih kompanija i regulatornim telima, zainteresovani za kontinuirano unapređenje znanja i kvaliteta u oblasti industrijske farmacije.

Stručnjaci Hemofarma će se aktivno uključiti u rad fokus grupa, nadležnih da razmatraju aktuelna pitanja, novosti i dileme sa kojima su suočeni predstavnici farmaceutske industrije.

Jedna od prvih značajnih aktivnosti Centra za industrijsku farmaciju u ovoj godini, biće organizacija XI centralnoevrposkog simpozijuma iz farmaceutske tehnologije krajem septembra u Beogradu.
HEMOFARM A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac
tel.: +381 13 803 100

Poslovni centar Hemofarm A.D.
Prote Mateje 70, 11000 Beograd
tel.: +381 11 381 1200

svakodobro@hemofarm.com