Hemofarmu sertifikat Ovlašćenog privrednog subjekta
22. april 2015.
Hemofarm je prva kompanija u Srbiji koja je od Uprave carina dobila status Ovlašćenog privrednog subjekta, kao dugoročan i stabilan partner u spoljnotrgovinskoj aktivnosti Srbije.

Pomoćnik direktora Carine Duško Marinković, uručio je sertifikat o povlašćenom statusu Željku Dudiću, direktoru Sektora nabavke Hemofarm.

Ovlašćen status koji dodeljuje Uprava carine omogućava brže i jednostavnije procedure carinjenja što ubrzava plasman proizvoda, povećava konkurentnost proizvoda i efikasnije poslovanje.

„Sertifikat Uprave carina predstavlja još jednu potvrdu da radimo posao dobro i za sebe i za društvo u kom poslujemo. Budući da smo prema najnovijim podacima sa skoro 150 miliona evra izvoza šesti na listi od 10 najvećih srpskih izvoznika i prvi u farmaceutskoj industriji, ovaj status značajno ubrzava naše poslovanje. Uz to, daje nam šansu da budemo efikasniji i da se na međunarodnom tržištu, a u našem slučaju to je 38 zemalja sveta, bolje pozicioniramo“, rekao je Željko Dudić.

Hemofarm je i jedna od prvih kompanija u Srbiji koja je sa Upravom carina potpisala ugovor o primeni pojednostavljenih carinskih postupaka, takozvanom “kućnom carinjenju” koje se primenjuje u proizvodnim kompleksima u Vršcu i Šapcu. Osim što ubrzava carinski postupak i plasman na evropska tržišta, ovaj status omogućava i transparentnost poslovanja uz poštovanje zakonom predviđenih procedura.

Veoma mi je drago što je Hemofarm prva kompanija koja je dobila status ovlašćenog privrednog subjekta jer sarađujemo već dugi niz godina i nismo imali nikakvih poteškoća. Sertifikat je velika podrška ovoj kompaniji da nastavi sa živom i kontinuiranom spoljnotrgovinskom aktivnošću. Nadam se da će se Hemofarmu u ovom statusu pridružiti još neke kompanije iz Srbije“, istakao je Duško Marinković.

Osnovne prednosti sistema ovlašćenog privrednog subjekta ogledaju se u mogućnosti sprovođenja jednostavnije carinske procedure koja podrazumeva manje kontrola, manje dokumentacije, prednost pri carinjenju, izbor mesta kontrole, ali i bolje odnose i priznanje drugih organa državne uprave, kao i bolje pozicioniranje kompanije na tržištu. Razlozi za uvođenje pojednostavljenih carinskih postupaka su podrška privredi za efikasnije poslovanje, smanjenje troškova, brži protok kapitala, uspostavljanje kvalitetne interne kontrole, usaglašavanje naše zakonske regulative i prakse sa zakonodavstvom Evropske unije.
HEMOFARM A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac
tel.: +381 13 803 100

Poslovni centar Hemofarm A.D.
Prote Mateje 70, 11000 Beograd
tel.: +381 11 381 1200

svakodobro@hemofarm.com