SVIM SRCEM akcija „Čep za hendikep“
18. februar 2015.
U iskrenoj želji i iz najbolje namere da pomognemo onima kojima je pomoć neophodna, Hemofarm i Hemofarm Fondacija su se SVIM SRCEM pridružili akciji Udruženje paraplegičara Južnog Banata Čep za hendikep koja podrazumeva prikupljanje plastičnih čepova PET ambalaže a sa ciljem da se novcem od reciklaže čepova nabave neophodna kolica osobama sa invaliditetom.

Na najfrekventnijim lokacijama u fabrikama i poslovnim prostorima Hemofarma, Hemofarm Fondacije i STADA IT Solutions, postavljene su predviđene kutije za prikupljanje čepova.

Akcija je započeta jer, na žalost, veliki broj obolelih ne može da priušti sebi kolica neophodna za svakodnevni život. Za nabavku jednih kolica potrebno je reciklirati oko pet tona čepova, a jedan običan plastičan zatvarač težak je nešto više od jednog grama. Od početka akcije, maja 2012. godine pa do danas,

Udruženje paraplegičara Južnog Banata je, u saradnji sa kompanijama, školama i organizacijama koje su se aktivirale u prikupljanju čepova, kupilo 14 kolica i 10 antidekubitalnih jastuka. Akcija je vremenski neograničena, a pored humanitarne misije, ima i ekološki karakter doprinoseći očuvanju životne sredine što je potpuno u skladu sa održivim razvojem kao integralnim delom poslovanja Hemofarma.

HEMOFARM A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac
tel.: +381 13 803 100

Poslovni centar Hemofarm A.D.
Prote Mateje 70, 11000 Beograd
tel.: +381 11 381 1200

svakodobro@hemofarm.com