Nacrt Ugovora o statusnoj promeni Hemofarm d.o.o. Šabac
24. oktobar 2014.
Obaveštavamo Vas da je 24.10.2014. godine na sajtu Agencije za privredne registre objavljen Nacrt Ugovora o statusnoj promeni Hemofarm d.o.o. Šabac, sa svim pripadajućim prilozima.

Nacrt Ugovora o statusnoj promeni

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

prilog 4
HEMOFARM A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac
tel.: +381 13 803 100

Poslovni centar Hemofarm A.D.
Prote Mateje 70, 11000 Beograd
tel.: +381 11 381 1200

svakodobro@hemofarm.com