Usaglašavanje pravila i procedura u skladu sa BSCI kodeksom
18. jun 2014.
Business Social Compliance Initiative (BSCI) je vodeća poslovno orijentisana inicijativa za kompanije posvećene poboljšanju uslova rada zaposlenih i poslovnog okruženja u celini, promovisanjem društveno odgovornog poslovanja.

Ona okuplja više od 1200 kompanija oko sistema društvene odgovornosti, kodifikovanog u BSCI Kodeksu ponašanja (BSCI Code of conduct), koji je primenljiv u svim oblastima poslovanja i svim državama i koji doprinosi kontinuiranom razvoju samih kompanija i zajednica u kojima one posluju. Takođe, on predstavlja i set principa i vrednosti koji oslikavaju uverenja BSCI učesnika i očekivanja koje imaju od svojih poslovnih partnera.

Prepoznajući značaj poslovanja u socijalno odgovornom okruženju, naša kompanija je tokom ove godine donela odluku da prihvati principe socijalne odgovornosti sistematizovane u BSCI Kodeksu ponašanja, te da uskladi poslovanje kompanije sa ovim principima. U tu svrhu je formiran BSCI Projekt tim, čiji je zadatak bio da, u saradnju sa kompanijom SGS iz Beograda, kao ovlašćenim proverivačem za BSCI standarde socijalne odgovornosti, uoči izmene koje bi bilo potrebno učiniti radi usaglašavanja sa Kodeksom ponašanja BSCI, te da iste implementira i pripremi našu kompaniju za proveru usaglašenosti sa BSCI Kodeksom ponašanja. Članovi Projekt tima su: Mariora Andraš Tomić, direktor Sektora za ljudske resurse, Milan Smoljanović, direktor Sektora opštih poslova, Željko Dudić, direktor Sektora nabavke, dr Dušan Stojaković, koordinator za eksternu komunikaciju i Nikola Stojiljković, menadžer za pravnu usaglašenost.

Projekt tim je počeo sa radom tokom januara meseca ove godine, i u periodu do juna je preduzeo veoma veliki broj aktivnosti u cilju usaglašavanja pravila i procedura u kompaniji sa BSCI Kodeksom ponašanja.

Sama provera BSCI usaglašenosti je sprovedena u periodu od 9. do 12. juna, od strane kompanije SGS, i tokom nje je Hemofarm ostvario rezultat od 97.56 % i nije imao ni jednu od 35 velikih neusaglašenosti, što je najbolji rezultat koji je postigla neka kompanija iz Srbije!


Ovaj impresivan rezultat u relativno kratkom intervalu je ostvaren zahvaljujući timskom duhu članova Projekt tima i drugih zaposlenih u Hemofarmu, njihovoj profesionalnosti i izuzetnoj organizaciji u domenu korporativne društvene odgovornosti.
HEMOFARM A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac
tel.: +381 13 803 100

Poslovni centar Hemofarm A.D.
Prote Mateje 70, 11000 Beograd
tel.: +381 11 381 1200

svakodobro@hemofarm.com