Godine promena i uspešnog razvoja
15. decembar 2017.

U svetu koji se menja intenzivnije i sveobuhvatnije nego što su mnogi spremni i da sagledaju, suštinske promene zahvatile su i farmaceutsku industriju i to u svim njenim područjima – od strategije, preko istraživanja i razvoja do marketinga i prodaje lekova na tržištu.


U odgovoru na izazove vremena u kojem živimo, veze farmacije i nauke postale su još čvršće, pacijenti više nisu samo u središtu pažnje već i u središtu komunikacije, zdravstveni fokus pomeren je na prevenciju, razvijena tehnologija sastavni je deo svih procesa u farmaciji, tržište je globalizovano i otvoren je prostor za stvaranje različitih partnerstava. Porastao je i značaj generičkih lekova, čiji je Hemofarm proizvođač, a time je povećana i naša odgovornost kao regionalnog farmaceutskog lidera.


Uvereni da je najbolji odgovor na promene spremnost da se menjaš, mi u Hemofarmu taj proces počeli smo još 2015. godine sa jasnom vizijom odgovora na izazove i planom uspešnog razvoja koji će garantovati i značajan doprinos zaštiti zdravlja stanovništva. To nam je donelo uspehe, otvorilo nove mogućnosti i perspektive, ali dalo i snagu za donošenje teških odluka onda kada su takve odluke bile neophodne.


Promene smo počeli od nas samih, menjanjem korporativne kulture i jačanjem sinergijskog delovanja unutar kompanije. Zadržali smo lidersku poziciju u oblasti farmacije u Srbiji i pride postali broj 1 u BiH i Crnoj Gori. Takođe, postali smo promoter održivog razvoja i primer dobre prakse ne samo u zemlji, već i u regionu. Nastavili smo da investiramo u razvoj i osvajamo nova tržišta. I što je najvažnije, očuvali smo reputaciju i poverenje koje Hemofarmu duže od pola veka daju, pre svega, građani.


U znaku promena bila je i godina koju ispraćamo sa značajnim uspesima. Nastavili smo da obaramo sopstvene rekorde u proizvodnji, a upravo u ovom delu tokom godine smo izvršili jednu od najznačajnijih i najobimnijih promena u višedecenijskoj istoriji kompanije. U skladu sa razvojnim planom, promene su nekada značile gašenje određenih radnih pozicija, a nekada njihovo otvaranje. Najsavremenija tehnologija koju smo uveli u naša skladišta u tom delu je smanjila broj ljudi. Na drugoj strani, istraživanje i razvoj, uvođenje novih proizvoda u portfolio, značilo je i povećanje broja zaposlenih. Najsavremenija zgrada Kvaliteta predstavljala je novu investiciju, ali i značajan pomak u obezbeđivanju kontrole i kvaliteta proizvoda.


Novi iskorak biće i naš jedinstveni Centar za pakovanje, najveći pogon te vrste u jugoistočnoj Evropi. Reč je o investiciji vrednoj 21 milion evra, koja predstavlja sam vrh svetske farmaceutske proizvodnje i koju ćemo javnosti predstaviti početkom 2018. godine.


Promene vlasničke strukture i menadžmenta koje su nastale u STADA grupi čiji smo ponosni član, doživeli smo kao još jedan impuls u daljem radu i kao podsticaj našim ambicijama da i dalje budemo farmaceutski lider i ključni deo nemačke STADA-e, te da nastavimo da osvajamo regionalna, ali i svetska tržišta.


Budući da smo i centar nemačke STADA grupe za jugoistočnu Evropu, namera nam je da nastavimo da budemo i ambasador srpske privrede i važna karika u regionalnom povezivanju. Ovo tim više što je Hemofarm jedan od najznačajnijih investitora u zemlji i regionu. Za 11 godina STADA je u poslovanje Hemofarma uložila gotovo 300 miliona evra, a investiranje se nastavlja.


Trudimo se da predstavljamo ne samo srpski, već i evropski primer. Tako smo, u skladu sa novim, pooštrenim regulativama EU koje stupaju na snagu 2019. godine, već počeli i tzv. FMD projekat (primenu Direktive protiv falsifikovanja lekova), čija vrednost iznosi oko 4,5 miliona evra.

Ovakvi razvojni planovi, međutim, u određenim trenucima podrazumevaju promene - reorganizacije, optimizacije, pa i usklađivanje broja zaposlenih. Takve odluke uvek su teške, ali su i podjednako važne, jer obezbeđuju efikasnije i bolje poslovanje, a time i sigurnost dobrog posla za gotovo 3.000 zaposlenih koji će nastaviti da doprinose uspesima Hemofarma.


Ovim promenama pristupamo pažljivo vodeći računa ne samo o zakonskim obavezama, već i o transparentnosti, saradnji sa sindikatima i otvorenoj komunikaciji sa zaposlenima. Kao odgovorna kompanija, Hemofarm je posebnu pažnju posvetio statusu zaposlenih sa invaliditetom, koji su do sada bili angažovani u starom pogonu za pakovanje u Vršcu, a čiji će poslovni procesi biti preneti u glavnu fabriku u tom gradu. Jedan broj ovih radnika prihvatio je izuzetno pažljivo kreirane naknade za prestanak radnog odnosa, dok se drugi deo opredelio za nastavak angažmana u kompaniji.


Sve promene komuniciramo i sa drugim zainteresovanim javnostima kako bi pravovremene informacije i saradnja obezbedile što bolja rešenja. Na taj način stvaramo uslove da pozitivni pomaci koje očekujemo u godini pred nama budu i realno ostvarivi.


Dugoročna stabilnost kompanije Hemofarm, dalji doprinos razvoju STADA grupe, veća održivost domaćeg zdravstvenog sistema i, pre svega, doprinos zdravlju ljudi, ostaju naši ciljevi i u 2018. godini, kao što ista ostaje i naša iskrena poruka – želimo vam SVAKO DOBRO.


Ronald Seeliger,
generalni direktor Hemofarma

HEMOFARM A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac
tel.: +381 13 803 100

Poslovni centar Hemofarm A.D.
Prote Mateje 70, 11000 Beograd
tel.: +381 11 381 1200

svakodobro@hemofarm.com