Bain Capital i Cinven postigli minimalan prag prihvatanja za preuzimanje STADE
18. avgust 2017.
• Postignut minimalan prag prihvatanja od 63 odsto

• Izdate sve antimonopolske saglasnosti

• Transfer akcija ponuđenih na prodaju tokom perioda prihvatanja biće izvršen pre Godišnje skupštine akcionara 30. avgusta 2017.


Bad Vilbel, 18. avgust 2017. – Nidda Healthcare Holding AG, kompanija Bain Capital i Cinven koja vrši akviziciju, danas je objavila da je postignut minimalan prag prihvatanja od 63 odsto koji je ponuđač odredio u dokumentu ponude od 19. jula ove godine. Period prihvatanja završen je 16. avgusta 2017. u ponoć (24:00 h po centralno-evropskom vremenu).

„Zadovoljni smo što je pitanje buduće vlasničke strukture sada rešeno“, rekao je Engelbert Coster Tjeenk Willink, predsednik Upravnog odbora STADA. „STADA će sada ponovo moći da se u potpunosti koncentriše na operativno poslovanje i da još odlučnije nastavi sa uspešnom strategijom rasta uz podršku dva snažna partnera. Budući da novi vlasnici poseduju sveobuhvatno poznavanje industrije i da imaju pristup svetskoj mreži zdravstvenog sektora, pozicija STADA, kao globalno aktivne farmaceutske kompanije, biće ojačana na održiv način“.

„Srećni smo što su naši akcionari izabrali da slede preporuku Upravnog i Nadzornog odbora i prihvatili poboljšanu ponudu Bain Capital i Cinven i po našem mišljenju atraktivne cene”, rekao je Ferdinand Oetker, predsednik Nadzornog odbora STADA. „Ubeđeni smo da će, dugoročno gledano, STADA biti uspešna zahvaljujući ovoj odluci. Ovo će biti od koristi kako za našu kompaniju tako i za njene zaposlene.”

Izdate su sve antimonopolske saglasnosti. Transfer akcija ponuđenih na prodaju tokom perioda prihvatanja biće izvršen pre Godišnje skupštine akcionara 30. avgusta 2017. godine.


Dodatne informacije za novinare:
STADA Arzneimittel AG / Odnosi sa investitorima / Stadastraße 2–18 / 61118 Bad Vilbel – Nemačka /
Tel.: +49 (0) 6101 603-165 / Fax: +49 (0) 6101 603-215 / E-mail: press@stada.de

Ili nas posetite na Internetu na www.stada.de

O kompaniji STADA Arzneimittel AG
STADA Arzneimittel AG je kompanija listirana na berzi sa sedištem u Bad Vilbelu, Nemačka. STADA se dosledno fokusira na višeslojnu strategiju generičkih i brend proizvoda (OTC) sa sve većom orijentacijom na međunarodna tržišta. Grupa je jedini nezavisni proizvođač generike u Nemačkoj. Na globalnom nivou, STADU predstavlja više od 50 zavisnih društava u više od 30 država. Brend proizvodi, poput Grippostada i Ladivala, među najprodavanijim su u svojim kategorijama proizvoda u Nemačkoj. U fiskalnoj 2016. godini, STADA je ostvarila korigovanu prodaju Grupe od 2.167,2 miliona evra, korigovanu dobit pre kamate, poreza i amortizacije (EBITDA) od 398 miliona evra i korigovanu neto dobit od 177,3 miliona evra. Na dan 31. decembra 2016. godine, STADA je zapošljavala oko 10.900 ljudi širom sveta.
HEMOFARM A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac
tel.: +381 13 803 100

Poslovni centar Hemofarm A.D.
Prote Mateje 70, 11000 Beograd
tel.: +381 11 381 1200

svakodobro@hemofarm.com