03. maj 2017.
Prodaja neopasnog otpada – sekundarnih sirovina
HEMOFARM AKCIONARSKO DRUŠTVO FARMACEUTSKO HEMIJSKA INDUSTRIJA VRŠAC, Beogradski put bb, Vršac, oglašava
PRODAJU NEOPASNOG OTPADA – SEKUNDARNIH SIROVINA
Na lokaciji HEMOFARM AD Vršac, Beogradski put bb, Vršac

Pozivamo zainteresovane da svoje ponude pošalju najkasnije do petka 19.05.2017. godine, do 16 sati, elektronskim putem na adresu sekundarne.sirovine@hemofarm.com i poštom na adresu Hemofarm AD, Beogradski put BB, 26300 Vršac (sa naznakom Služba BiZ).

Pravo učešća imaju sva pravna lica i preduzetnici registrovani kod APR-a za poslove sakupljanja, skladištenja, transporta i tretmana sekundarnih sirovina.

Podaci o tipovima i količinama neopasnog otpada – sekundarnih sirovina koje je potrebno zbrinuti možete naći u prilogu

Upitnici koji se nalaze u prilogu smatraju se obaveznim delom ponude.

05. septembar 2019.
Štada ostvarila snažne rezultate u prvoj polovini 2019.
31. maj 2019.
Hemofarm obeležio 59 godina uspešnog poslovanja
15. maj 2019.
Zdravstveni izveštaj STADA grupe za 2019.
Hemofarm A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac, Srbija
tel +381 13 803 100, fax +381 13 803 100
Pratite nas: