R&d

Sektor istraživanja i razvoja

  • Sektor istraživanja I razvoja Hemofarma osnovan je 1990. godine. Danas broji 90 zaposlenih čije su aktivnosti usmerene na:

  • razvoj novih proizvoda za celu STADA grupu, uključujući zemlje EU, ali I ostala tržišta na kojima je STADA prisutna: Rusija, CIS, Azija, MENA

  • transfer novih proizvoda iz razvoja u proizvodnju

  • registraciju novih proizvoda na tržištima jugoistočne Evrope (SEE)

  • aktivnosti farmakovigilance

Preko 250 proizvoda iz različitih kategorija

Za prethodnih 25 godina razvijeno je I na tržište pušteno više od 250 proizvoda iz različitih kategorija – lekovi na recept, OTC proizvodi, dodaci hrani, kozmetički proizvodi. Zastupljeni su gotovo svi farmaceutski oblici: sve vrste tableta- konvencionalne, film tablete, šumeće tablete, orodisperzibilne tablete, kapsule, sirupi, masti, kremovi, gelovi, sterilni proizvodi – ampule, liofilizirane injekcije, infuzije.

Potvrda uspešnog razvoja

U periodu od 2006. godine, nakon sto je Hemofarm postao član STADA grupe, uspešno je realizovano 30 razvojnih projekata koji uključuju ukupno 67 novih proizvoda. 23 projekta su kompletno realizovana u Hemofarmovom istraživanju I razvoju, dok je 7 projekata plod saradnje sa kolegama iz istog sektora iz Nemačke. Ovi proizvodi su potvrdu uspešnog razvoja dobili kroz registraciju u 25 zemalja EU I 5 zemlja našeg regiona. 52 nova proizvoda su već uspešno lansirana: 43 na tržište EU I 9 proizvoda na tržišta zemalja jugoistočne Evrope. Dodatnih 10 novih proizvoda je u pripremi za izlazak na tržište krajem 2015. I početkom 2016. godine.

Osim transfera novih proizvoda iz razvoja u proizvodnju, u proteklih skoro deset godina, transferisano je sa drugih proizvodnih lokacija na Hemofarmove proizvode lokacije više od 150 proizvoda, uz primenu najnovijih tehničkih rešenja I poštovanje svih regulatornih zahteva.

Regulatorni tim sektora istraživanja I razvoja je u prethodnom periodu obezbedio oko 1.500 dozvola za promet lekova na 17 tržišta. Dodatno se u procesu registracije na tržištima na kojima je Hemofarm prisutan, u svakom momentu, nalazi između 120-150 novih proizvoda.

Šta nas odlikuje

Dobro edukovani, kreativni I motivisani saradnici, kompetentni menadžeri I lideri projekata, dobra saradnja sa svim sektorima u kompaniji ali I adekvatna organizacija projektnih aktivnosti predstavljaju ključne faktore uspeha Hemofarmovog sektora istraživanja I razvoja.
Hemofarm A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac, Srbija
tel +381 13 803 100, fax +381 13 803 100
Pratite nas: