STADA und Hemofarm auf dem Weg zu dem weiteren Wachstum und Entwicklung
20. April 2017.
Nemačka STADA i Hemofarm kao njen važan deo, nalaze se na pragu novog poglavlja u razvoju, a posle odluke Upravnog i Nadzornog odbora STADE da prihvate ponudu, dva svetski ugledna investiciona fonda Bain Capitala i Cinvena, o preuzimaju akcija vrednu 5,31