Koji su to standardi koji usmeravaju korporativne politike prema konceptima održivog razvoja u oblasti zaštite životne sredine i društvene odgovornosti?
Veoma me ohrabruje činjenica da se uspešnost kompanija danas sve više i detaljnije meri prema ESG (Environmental – Social – Governance) parametrima. Kada je u pitanju Hemofarm, mi održivost ne posmatramo samo kroz poslovanje i dobre poslovne rezultate (koji su nam i te kako važni), već i kako da smanjimo potrošnju svih resursa koje koristimo, kako bismo pomogli našoj planeti.

Iza Hemofarma je decenija izveštavanja o održivom razvoju tokom kojih smo uložili mnogo truda i zalaganja da doprinesemo da svet bude bolje mesto za život. Radili smo i nastavljamo da radimo na tome da edukujemo i motivišemo zaposlene u Hemofarmu, njihove porodice, poslovne partnere, potrošače i zajednicu da razumeju i primenjuju ESG principe u svakodnevnom životu. Hemofarm je danas prepoznat kao jedan od lidera održivog razvoja u Srbiji i regionu, ali i kao najjača karika u održivom razvoju STADA Grupe.

U Srbiji smo članica Globalnog dogovora UN, primenjujemo 10 principa održivog razvoja i zajedno sa drugim kompanijama i organizacijama radimo na tome da održivi razvoj postane imperativ za sve kompanije u Srbiji. Hemofarm u okviru svojih principa održivog razvoja promoviše i podržava poštovanje ljudskih prava, istovremeno slaveći različitosti i inkluzivnost, garantujući okruženje koje omogućava dostojanstven rad.

U našem slučaju, ESG izveštavanje je proces gde iz godine u godinu govorimo o našem napretku o smanjenju uticaja koji imamo na životnu sredinu (Environmental), na društveno okruženje (Social), kao i o načinima kojima poboljšavamo upravljanje organizacijom (Governance). U pripremi našeg godišnjeg izveštaja, kvalitativno i detaljno sprovodimo istraživanje za sve tri navedene oblasti, ali obavezno poredimo ostvarene rezultate sa prethodno definisanim ESG rizicima i strategijama.

Ono na šta sam posebno ponosan je da naša korporativna kultura podržava i promoviše toleranciju, poštovanje, objektivnost i poštene međusobne odnose, obezbeđujući jednake šanse za svakog u Hemofarmu, odbacujući bilo kakvu vrstu diskriminacije i uznemiravanja. A iz takve kulture i korporativnih politika stižu uvek rezultati na koje možemo da budemo ponosni.

Kada kažemo da je rodna ravnopravnost već dugo deo svakodnevnice u Hemofarmu (jer žene čine većinu zaposlenih – 54,5%, dok se na 64% liderskih pozicija nalaze žene), to nije fraza, već potvrda onoga što mi radimo i ono što jesmo.

Vodimo računa i o našoj zajedničkoj kući, planeti Zemlji, tako što smo racionalnom upotrebom resursa tokom 10 godina uštedeli električnu energiju i vodu koju Hemofarm prosečno potroši za oko 14 meseci ili 400 dana rada. A samo tokom 10 godina upotrebe recikliranog kartona za pakovanje proizvoda sačuvali smo 178.995 stabala, što je jednako 190 hektara šuma ili 242 fudbalska terena. Drugim rečima, sačuvali smo teritoriju pod šumom ekvivalentnu površini beogradske opštine Vračar.

Kao neko ko već deset godina radi na pripremi Izveštaja o održivom razvoju kompanije Hemofarm , a od nedavno i STADA grupe, mogu da kažem da kreiranje ESG izveštaja često može da bude izazovan posao, ali sa druge strane, veliki je osećaj ponosa kada vidite u kom pravcu se kompanija u kojoj radite razvija i koliko je napredovala u tom periodu.

Hemofarm spada u taj uzak krug savesnih i odgovornih kompanija koje održivim proizvodima i poslovanjem nastoje da inspirišu svoje korisnike, ali i druge brendove da i sami krenu putem održivog razvoja. Kao pionir među kompanijama u Srbiji u izveštavanju o održivom razvoju, pokazujemo odgovornost u svemu što radimo. To nas čini dostojnim liderske pozicije, ne samo u farmaceutskoj industriji, već i u održivom razvoju u Srbiji.

Izvor: Profit magazin