srpskiSr

Lekovi uz lekarski recept

Hemofarmovi lekovi koji se izdaju na recept, takozvani Rx, su najzastupljeniji proizvodi na farmaceutskom tržištu Srbije.

Portfolio sadrži 11 od ukupno 14 farmakoterapijskih grupa pokrivajući širok spektar dijagnostičkih indikacija. Vodeći Rx proizvodi Hemofarma u Srbiji (Rx, po INN-u)1 su:

  • bromazepam

  • amoksicilin/klavulanska kiselina

  • fiziološki rastvor

  • metformin

  • diklofenak

  • lorazepam

  • enalapril

  • azitromicin

  • metoprolol

  • metilprednizolon

Proizvodi Hemofarma koji se izdaju na lekarski recept su u tabeli. Tabelu možete organizovati prema - abecednom rasporedu, aktivnoj supstanci, zaštićenom imenu leka ili terapijskoj grupi.

Zaštićeno ime leka Aktivna supstanca Terapijska grupa
Alopurinol alopurinol Bolesti mišićno koštanog i vezivnog tkiva
Altravesa anastrozol Maligne bolesti i tumori
Aminosol® E alanin, prolin, glicin, arginin, natrijum-glicerofosfat, jabučna kiselina, leucin, lizin, valin, fenilalanin, izoleucin, treonin, metionin, histidin, triptofan, kalijum-hidroksid, magnezijum-hlorid, kalcijum-hlorid Bolesti krvi i krvotvornih organa
Aminosol® izoleucin, leucin, valin, lizin, metionin, treonin, fenilalanin, alanin, arginin, glicin, histidin, prolin, serin, tirozin, taurin, triptofan Bolesti krvi i krvotvornih organa
Aminosol® izoleucin, leucin, valin, lizin, metionin, treonin, fenilalanin, alanin, arginin, glicin, histidin, prolin, serin, tirozin, taurin, triptofan Bolesti krvi i krvotvornih organa
Amoksicilin amoksicilin Zarazne bolesti (Infektologija)
Amoksicilin amoksicilin Zarazne bolesti (Infektologija)
Azaran ceftriakson Zarazne bolesti (Infektologija)
Belantis bikalutamid Maligne bolesti i tumori
Belbien® zolpidem Duševne bolesti i stanja
Betamsal® tamsulozin Bolesti i stanja kod muškaraca
Bonap ® alendronska kiselina Bolesti mišićno koštanog i vezivnog tkiva
Bromazepam bromazepam Duševne bolesti i stanja
Bromazepam bromazepam Duševne bolesti i stanja
Bromazepam bromazepam Duševne bolesti i stanja
Cefaleksin cefaleksin Zarazne bolesti (Infektologija)
Cefaleksin cefaleksin Zarazne bolesti (Infektologija)
Cefaleksin cefaleksin Zarazne bolesti (Infektologija)
Cefim® cefepim Zarazne bolesti (Infektologija)
Cholipam® simvastatin Bolesti srca i krvnih sudova
Cholipam® simvastatin Bolesti srca i krvnih sudova
Cholipam® simvastatin Bolesti srca i krvnih sudova
Cholipam® simvastatin Bolesti srca i krvnih sudova
Clindasome® klindamicin Kožne bolesti
Clopidix klopidogrel Bolesti krvi i krvotvornih organa
Cornelin® lerkanidipin Bolesti srca i krvnih sudova
Cornelin® lerkanidipin Bolesti srca i krvnih sudova
Cortiazem Retard® diltiazem Bolesti srca i krvnih sudova
Demetrin® prazepam Duševne bolesti i stanja
Diazepam diazepam Duševne bolesti i stanja
Diazepam diazepam Duševne bolesti i stanja
Diazepam diazepam Duševne bolesti i stanja
Diklofenak diklofenak Bol
Diklofenak diklofenak Bol
Diklofenak retard diklofenak Bol
Dilcoran pentaeritritil tetranitrat Bolesti srca i krvnih sudova
Diprian gliklazid Bolesti sistema za varenje
Doksiciklin doksiciklin Zarazne bolesti (Infektologija)
Elfonis® moksifloksacin Zarazne bolesti (Infektologija)
Elfonis® moksifloksacin Zarazne bolesti (Infektologija)
Eqralys® eritropoietin zeta Bolesti krvi i krvotvornih organa
Eritromicin eritromicin Zarazne bolesti (Infektologija)
Eritromicin eritromicin Zarazne bolesti (Infektologija)
Erynorm® losartan Bolesti srca i krvnih sudova
Erynorm® losartan Bolesti srca i krvnih sudova
Erynorm® Plus losartan, hidrohlorotiazid Bolesti srca i krvnih sudova
Famotidin famotidin Bolesti sistema za varenje
Famotidin famotidin Bolesti sistema za varenje
Fluconal® flukonazol Zarazne bolesti (Infektologija)
Fluconal® flukonazol Zarazne bolesti (Infektologija)
Fluconal® flukonazol Zarazne bolesti (Infektologija)
Flunisan® fluoksetin Duševne bolesti i stanja
Forteca levofloksacin Zarazne bolesti (Infektologija)
Forteca levofloksacin Zarazne bolesti (Infektologija)
Gentamicin gentamicin Zarazne bolesti (Infektologija)
Gentamicin gentamicin Zarazne bolesti (Infektologija)
Gentokulin gentamicin Bolesti oka
Glucosi Infundibile glukoza Bolesti krvi i krvotvornih organa
Glucosi Infundibile glukoza Bolesti krvi i krvotvornih organa
Gluformin® metformin Bolesti sistema za varenje
Gluformin® metformin Bolesti sistema za varenje
Haloperidol haloperidol Duševne bolesti i stanja
Haloperidol haloperidol Duševne bolesti i stanja
Hartmanov Rastvor natrijum hlorid, kalcijum hlorid, kalijum chlorid, natrijum laktat Bolesti krvi i krvotvornih organa
Hemokulin nafazolin Bolesti oka
Hemokvin® kvinapril Bolesti srca i krvnih sudova
Hemokvin® kvinapril Bolesti srca i krvnih sudova
Hemokvin Plus® kvinapril, hidrohlorotiazid Bolesti srca i krvnih sudova
Hemomycin® azitromicin Zarazne bolesti (Infektologija)
Hemomycin® azitromicin Zarazne bolesti (Infektologija)
Hemomycin® azitromicin Zarazne bolesti (Infektologija)
Hemomycin® azitromicin Zarazne bolesti (Infektologija)
Hemomycin® azitromicin Zarazne bolesti (Infektologija)
Hemomycin® azitromicin Zarazne bolesti (Infektologija)
Hemopres® hidrohlorotiazid, amilorid Bolesti srca i krvnih sudova
Hepasol® ala, arg, acetil-cys, phe, gly, his, ile, leu, lys, met, pro, ser, thr, trp, val Bolesti krvi i krvotvornih organa
Hetasorb® hidroksietilstarch, natrijum hlorid Bolesti krvi i krvotvornih organa
Hetasorb® hidroksietilstarch, natrijum hlorid Bolesti krvi i krvotvornih organa
Hipolip atorvastatin Bolesti srca i krvnih sudova
Hipolip atorvastatin Bolesti srca i krvnih sudova
Hipolip atorvastatin Bolesti srca i krvnih sudova
Hloramkol® hloramfenikol Bolesti oka
Hloramkol® hloramfenikol Bolesti oka
Indapres® indapamid Bolesti srca i krvnih sudova
Indapres® SR indapamid Bolesti srca i krvnih sudova
Irbenida irbesartan Bolesti srca i krvnih sudova
Irbenida irbesartan Bolesti srca i krvnih sudova
Irbenida Plus irbesartan, hidrohlorotiazid Bolesti srca i krvnih sudova
Irbenida Plus irbesartan, hidrohlorotiazid Bolesti srca i krvnih sudova
Ispirol® manitol, sorbitol Bolesti krvi i krvotvornih organa
Karbapin® karbamazepin Duševne bolesti i stanja
Klindamicin klindamicin Zarazne bolesti (Infektologija)
Laktuloza laktuloza Bolesti sistema za varenje
Lata® escitalopram Duševne bolesti i stanja
Lemod® Depo metilprednizolon Kortikosteroidi
Lemod® Solu metilprednizolon Kortikosteroidi
Lemod® Solu metilprednizolon Kortikosteroidi
Lemod® Solu metilprednizolon Kortikosteroidi
Lemod® Solu metilprednizolon Kortikosteroidi
Lemod® Solu metilprednizolon Kortikosteroidi
Lorazepam lorazepam Duševne bolesti i stanja
Lorazepam lorazepam Duševne bolesti i stanja
Manitol manitol Bolesti krvi i krvotvornih organa
Manitol manitol Bolesti krvi i krvotvornih organa
Marocen® ciprofloksacin Zarazne bolesti (Infektologija)
Marocen® ciprofloksacin Zarazne bolesti (Infektologija)
Marocen® ciprofloksacin Bolesti oka
Marocen® ciprofloksacin Zarazne bolesti (Infektologija)
Metadon metadon Duševne bolesti i stanja
Methyldopa metildopa Bolesti srca i krvnih sudova
Methylergometrin metilergometrin Bolesti i stanja kod žena
Methylergometrin metilergometrin Bolesti i stanja kod žena
Methylergometrin metilergometrin Bolesti i stanja kod žena
Metoten® flufenazin Duševne bolesti i stanja
Metoten® flufenazin Duševne bolesti i stanja
Milenol® karvedilol Bolesti srca i krvnih sudova
Milenol® karvedilol Bolesti srca i krvnih sudova
Miokarpin pilokarpin Bolesti oka
Monizol® izosorbid mononitrat Bolesti srca i krvnih sudova
Monizol® izosorbid mononitrat Bolesti srca i krvnih sudova
Naproksen naproksen Bol
Natrii Chloridi infundibile natrijum hlorid Bolesti krvi i krvotvornih organa
Natrii Chloridi infundibile natrijum hlorid Bolesti krvi i krvotvornih organa
Neodeksacin deksametazon, neomicin Bolesti oka
Nirmin® gliceril trinitrat Bolesti srca i krvnih sudova
Nystatin nistatin Bolesti i stanja kod žena
Oftalmol prednizolon Bolesti oka
Omeprazol omeprazol Bolesti sistema za varenje
Otol H® prednizolon, tirotricin, tetrakain Bolesti uha, grla I nosa
Pana® olopatadin Bolesti oka
Panarak pramipeksol Duševne bolesti i stanja
Panarak pramipeksol Duševne bolesti i stanja
Pancillin® benzilpenicilin, prokain-benzilpenicilin Zarazne bolesti (Infektologija)
Panklav® amoksicilin, klavulanska kiselina Zarazne bolesti (Infektologija)
Panklav 2x amoksicilin, klavulanska kiselina Zarazne bolesti (Infektologija)
Panklav 2x amoksicilin, klavulanska kiselina Zarazne bolesti (Infektologija)
Panklav 2x amoksicilin, klavulanska kiselina Zarazne bolesti (Infektologija)
Panklav ® amoksicilin, klavulanska kiselina Zarazne bolesti (Infektologija)
Panklav ® amoksicilin, klavulanska kiselina Zarazne bolesti (Infektologija)
Panklav® forte amoksicilin, klavulanska kiselina Zarazne bolesti (Infektologija)
Pepticaid® pantoprazol Bolesti sistema za varenje
Pepticaid® pantoprazol Bolesti sistema za varenje
Peptix® esomeprazol Bolesti sistema za varenje
Peptix® esomeprazol Bolesti sistema za varenje
Peptix® esomeprazol Bolesti sistema za varenje
Peptix® esomeprazol Bolesti sistema za varenje
Peptix® esomeprazol Bolesti sistema za varenje
Phenobarbiton fenobarbital Duševne bolesti i stanja
Phenobarbiton fenobarbital Duševne bolesti i stanja
Phenobarbiton fenobarbital Duševne bolesti i stanja
Pipem® pipemidna kiselina Zarazne bolesti (Infektologija)
Presolol® metoprolol Bolesti srca i krvnih sudova
Presolol® metoprolol Bolesti srca i krvnih sudova
Presolol® metoprolol Bolesti srca i krvnih sudova
Presolol® metoprolol Bolesti srca i krvnih sudova
Prilenap® enalapril Bolesti srca i krvnih sudova
Prilenap® enalapril Bolesti srca i krvnih sudova
Prilenap® enalapril Bolesti srca i krvnih sudova
Prilenap® enalapril Bolesti srca i krvnih sudova
Prilenap H® enalapril, hidrohlorotiazid Bolesti srca i krvnih sudova
Prilenap H® enalapril, hidrohlorotiazid Bolesti srca i krvnih sudova
Prilenap HL® enalapril, hidrohlorotiazid Bolesti srca i krvnih sudova
Prilenap HL® enalapril, hidrohlorotiazid Bolesti srca i krvnih sudova
Prilinda® ramipril Bolesti srca i krvnih sudova
Prilinda® ramipril Bolesti srca i krvnih sudova
Prilinda® ramipril Bolesti srca i krvnih sudova
Prilinda® Plus ramipril, hidrohlorotiazid Bolesti srca i krvnih sudova
Prilinda® Plus ramipril, hidrohlorotiazid Bolesti srca i krvnih sudova
Propafen propafenon Bolesti srca i krvnih sudova
Propafen propafenon Bolesti srca i krvnih sudova
Ranitidin ranitidin Bolesti sistema za varenje
Ranitidin ranitidin Bolesti sistema za varenje
Ranitidin ranitidin Bolesti sistema za varenje
Ranitidin ranitidin Bolesti sistema za varenje
Rapten Duo diklofenak Bol
Rapten K® diklofenak Bol
Redizork ergoloid mesilat Bolesti srca i krvnih sudova
Redizork ergoloid mesilat Bolesti srca i krvnih sudova
Reguly repaglinid Bolesti sistema za varenje
Reguly repaglinid Bolesti sistema za varenje
Reguly repaglinid Bolesti sistema za varenje
Ringer natrijum hlorid, kalcijum hlorid, kalijum chlorid Bolesti krvi i krvotvornih organa
Risperidon risperidon Duševne bolesti i stanja
Risperidon risperidon Duševne bolesti i stanja
Risperidon risperidon Duševne bolesti i stanja
Risperidon risperidon Duševne bolesti i stanja
Sabax® lansoprazol Bolesti sistema za varenje
Sabax® lansoprazol Bolesti sistema za varenje
Sidata® sertralin Duševne bolesti i stanja
Sidata® sertralin Duševne bolesti i stanja
Sildena® sildenafil Bolesti i stanja kod muškaraca
Sildena® sildenafil Bolesti i stanja kod muškaraca
Sildena® sildenafil Bolesti i stanja kod muškaraca
Siletris letrozol Maligne bolesti i tumori
Solaban® lamotrigin Duševne bolesti i stanja
Solaban® lamotrigin Duševne bolesti i stanja
Solaban® lamotrigin Duševne bolesti i stanja
Solaban® lamotrigin Duševne bolesti i stanja
Stanicid fuzidinska kiselina Kožne bolesti
Stanicid fuzidinska kiselina Kožne bolesti
Tensec® bisoprolol Bolesti srca i krvnih sudova
Tensec® bisoprolol Bolesti srca i krvnih sudova
Tensec® Plus bisoprolol, hidrohlorotiazid Bolesti srca i krvnih sudova
Tetrakain tetrakain Bolesti oka
Ticlodix® tiklopidin Bolesti krvi i krvotvornih organa
Timadren timolol Bolesti oka
Treana® olanzapin Duševne bolesti i stanja
Treana® olanzapin Duševne bolesti i stanja
Treana D olanzapin Duševne bolesti i stanja
Treana D olanzapin Duševne bolesti i stanja
Tregona® donepezil Duševne bolesti i stanja
Tregona® donepezil Duševne bolesti i stanja
Trodon tramadol Bol
Trodon tramadol Bol
Trodon tramadol Bol
Trodon tramadol Bol
Trodon tramadol Bol
Vazotal® amlodipin Bolesti srca i krvnih sudova
Vazotal® amlodipin Bolesti srca i krvnih sudova
Vazotal® amlodipin Bolesti srca i krvnih sudova
Vazotal® amlodipin Bolesti srca i krvnih sudova
Verapamil verapamil Bolesti srca i krvnih sudova
Verapamil verapamil Bolesti srca i krvnih sudova
Visus® latanoprost Bolesti oka
Visus Plus timolol, latanoprost Bolesti oka
Vitamin AD retinol, holekalciferol Bolesti sistema za varenje
Yanida® valsartan Bolesti srca i krvnih sudova
Yanida® valsartan Bolesti srca i krvnih sudova
Yanida® Plus valsartan, hidrohlorotiazid Bolesti srca i krvnih sudova
Yanida® Plus valsartan, hidrohlorotiazid Bolesti srca i krvnih sudova
Yanida® Plus valsartan, hidrohlorotiazid Bolesti srca i krvnih sudova
Yurinex® bumetanid Bolesti srca i krvnih sudova
Yurinex® bumetanid Bolesti srca i krvnih sudova
Zanida® levetiracetam Duševne bolesti i stanja
Zanida® levetiracetam Duševne bolesti i stanja
Zanida® levetiracetam Duševne bolesti i stanja
Zenix® linezolid Zarazne bolesti (Infektologija)
Zenix® linezolid Zarazne bolesti (Infektologija)
Zerlon® finasterid Bolesti i stanja kod muškaraca
Zobox cilazapril Bolesti srca i krvnih sudova
Zobox cilazapril Bolesti srca i krvnih sudova
Zodol® ketorolak Bol
Zodol® ketorolak Bol
Zorkaptil® kaptopril Bolesti srca i krvnih sudova
Zorkaptil® kaptopril Bolesti srca i krvnih sudova
Zorkaptil® kaptopril Bolesti srca i krvnih sudova
Zymbaktar® klaritromicin Zarazne bolesti (Infektologija)
Zymbaktar® klaritromicin Zarazne bolesti (Infektologija)

1 Izvor IMS baza za 2014. godinu