srpskiSr

Medicinska sredstva

Medicinska sredstva su instrumenti, aparati, uređaji i proizvodi koji se koriste u dijagnostici, prevenciji, praćenju, lečenju, ispitivanju bolesti.

Mogu se koristiti samostalno ili u kombinaciji, uključujući i softver potreban za pravilnu primenu. Upotreba medicinskih sredstava se primenjuje u slučajevima:

utvrđivanja dijagnoze, prevencije, praćenja, lečenja ili ublažavanja bolesti

utvrđivanja dijagnoze, praćenja, lečenja ili ublažavanja povreda ili invaliditeta

ispitivanja, zamene ili modifikacije anatomskih ili fizioloških funkcija

kontrole začeća1

Medicinska sredstva u Hemofarmovoj paleti proizvoda:

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo! O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

1 Izvor: ALIMS, http://www.alims.gov.rs/latin/medicinska-sredstva/, posećen 27.10.2015.