srpskiSr

Zdravlje i bezbednost

Hemofarm kontinuirano brine o zdravlju svojih zaposlenih kroz:


1. Direktno ulaganje u zaštitu na radu i zdravlje zaposlenih za:

periodične lekarske preglede zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom i na kojima se staž računa sa uvećanim trajanjem

redovne šestomesečne sanitarne preglede

redovne oftalmološke preglede

saradnju sa specijalistima medicine rada (kroz zdravstvene preglede, preglede mesta rada, učešće kod izrade procena rizika, stručnu pomoć i dr.)

osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći

ispitivanje uslova radne sredine, preglede i ispitivanja opreme za rad, kao i preglede i ispitivanja sredstava i opreme lične zaštite

nabavku radne odeće i opreme za ličnu zaštitu

postavljanje oznaka za bezbedan i zdrav rad, kao i izradu horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije


2. Indirektna sredstva poslodavca kroz Fond solidarnosti i dopunsko zdravstveno osiguranje:

pokrivanje troškova specijalističkih i laboratorijskih pregleda, lekova i lečenja, operacija, ortopedskih pomagala

finansiranje rada sportskih sekcija i kontinuirane rekreacije zaposlenih (kroz zakup prostora, nabavku opreme i rekvizita)

pomoć zaposlenom zbog bolesti i bolovanja dužeg od 6 meseci

pomoć zaposlenom za rođenje i usvojenje deteta, pomoć samohranim roditeljima i slično

pomoć zaposlenom prilikom smrti člana uže porodice


Dobrovoljni davaoci krvi

U Hemofarmu, u okviru Fonda solidarnosti, već godinama funkcioniše Sekcija dobrovoljnih davalaca krvi u Vršcu i Šapcu. Zaposleni redovno daju krv samoinicijativno, ali se odazivaju i na apele lokalnih službi za transfuziju krvi.


3. Sredstva reprezentativnog sindikata - Samostalnog sindikata kod poslodavca za očuvanje i prevenciju zdravlja namenjena su za:

organizovanje rekreacija, sportskih sekcija i sportskih susreta zaposlenih

finansijsku pomoć zaposlenima u kriznim situacijama

kontinuirano održavanje i unapređenje prava radnika i drugo

Sport i razvoj zdravih navika

U cilju promocije zdravog i kvalitetnog života, u Hemofarmu funkcionišu i Sportske sekcije Samostalnog sindikata – Sportsko društvo Hemofarm. Samostalni sindikat na ovaj način svojim članovima obezbeđuje rekreativno i takmičarsko bavljenje različitim sportovima (mali fudbal, odbojka, košarka, streljaštvo i dr.). Najbolji od njih predstavljaju Kompaniju na organizovanim godišnjim sportskim igrama ili pojedinačnim događajima na kojima se podstiče timski i takmičarski duh.


4. Zaštita životne sredine, bezbednost i zdravlje zaposlenih

Posvećenost poboljšanju zdravlja i kvaliteta života, kao etičkim principima, obuhvata bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu životne sredine, kao integralni delovi poslovne strategije Hemofarma.

Briga za bezbednost i zdravlje na radu i očuvanje i unapređenje životne sredine prevazilazi poštovanje zakonskih zahteva i propisa. Kroz pokretanje i primenu specifičnih programa poboljšanja ostvaruje se stalni proces unapređenja svih uslova.

U nastojanju da unapredi sistem kontrole, nad uticajima svojih aktivnosti na bezbednost i zdravlje na radu i životnu sredinu, Hemofarm A.D. je uveo sistem upravljanja zaštitom životne sredine usaglašen sa zahtevima standarda ISO 14001 (Vršac, Šabac i Dubovac), kao i sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu usaglašen sa zahtevima standarda OHSAS 18001 (Vršac, Šabac i Dubovac).

ISO 14001 Vršac, Šabac, Dubovac

OHSAS 18001 Vršac, Šabac, Dubovac

Zaštita životne sredine i bezbednost i zdravlje na radu u Hemofarmu zvanično su regulisana u okviru Politike bezbednosti i zaštite.

Preuzmite PDF