srpskiSr

Proizvodnja

Poslovne prednosti

Neke od najvažnijih poslovnih prednosti Hemofarma su: stručan kadar orijentisan ka postizanju vrhunskih rezultata, tehnološka zaokruženost i primena najsavremenijih farmaceutskih standarda, savremen portfolio, sertifikovano upravljanje kvalitetom, kao i vrhunsko istraživanje i razvoj.

Hemofarm grupa - fabrike

Vršac

Centralni proizvodni kompleks obuhvata četiri proizvodna pogona (proizvodnja čvrstih formi lekova, sterilnih proizvoda, infuzionih rastvora i injekcionih preparata) i visokoregalno skladište.

Podgorica

Proizvodnja infuzionih rastvora, oftalmoloških preparata i cefalosporinskih antibiotika.

Šabac

Proizvodnja čvrstih, tečnih i polutečnih preparata.

Banja Luka

Proizvodnja čvrstih formi lekova.

Dubovac

Proizvodnja antibiotika.

U Hemofarmu je 2014. godine proizvedeno 4.4 milijardi jedinica proizvoda, što je 13% više u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnog broja proizvedenih jedinica u 2014. godini, 3.9 milijarde ili oko 90% čine čvrste forme – tablete, film-tablete i kapsule.

Doprinos takvom rezultatu dali su svi proizvodni pogoni Hemofarm Grupe, koji sve više proizvode za zahtevna tržišta EU, a na nivou STADA grupe predstavljaju najvećeg proizvođača i okosnicu daljeg razvoja.

Rast obima proizvodnje

U 2014. godini, pored rasta obima proizvodnje, beleži se i dalji rast kompleksnosti: portfolio su predstavljala 1.974 različita proizvoda, što je 15% više u odnosu na 2013. Ovo je najveća zabeležena kompleksnost proizvodnje u dosadašnjoj istoriji kompanije. Hemofarm kontinuirano unapređuje svoj portfolio, lansirajući svake godine nove proizvode, sa ciljem da, pre svega, zadovolji potrebe pacijenata i korisnika svojih proizvoda. Tako daje doprinos unapređenju kvaliteta života i zdravlja stanovništva, ali doprinosi i većoj stabilnosti i boljoj snabdevenosti domaćeg farmaceutskog tržišta.

Fokus

Proizvodnja je fokusirana na Rx i OTC proizvode u okviru najznačajnijih farmakoterapijskih grupa, poput preparata za kardiovaskularne bolesti, antibiotika i neuropsihijatrijskih preparata.

Plasman u EU

Proizvodnja značajnog broja proizvoda za STADA grupu, namenjenih plasmanu u zemlje EU, potvrda je savremenog koncepta farmaceutske industrije, vrhunske tehnološke opremljenosti i kadrovske kompetentnosti.

Proizvodnja 2010-2014.

u milionima pakovanja

Više od 202 miliona pakovanja proizvedeno je u 2014. - najviše u istoriji kompanije.

Sa proizvodnim kapacitetom od 46 miliona boca godišnje, Hemofarm se svrstava među 5 najvećih evropskih proizvođača infuzionih rastvora.