srpskiSr

Predstavništva

Hemofarm je najveći izvoznik lekova iz Srbije sa učešćem 79.1% u ukupnom izvozu farmaceutskih proizvoda. Plasira farmaceutske proizvode na tri kontinenta u 38 država.


Preparati Hemofarma mogu se naći na tržištima EU, Jugoistočne Evrope, Bliskog istoka, određenog broja država Severne Afrike i ZND.

Pogledajte adrese sedišta, predstavništva, proizvodnih pogona i zavisnih preduzeća kompanije Hemofarm.

 • Sedište kompanije i centralni proizvodni kompleks:
  Hemofarm A.D.
  Farmaceutsko-hemijska industrija
  Beogradski put b.b., 26300 Vršac
  Centrala: tel. +38113803100, +38113804100
  email: svakodobro@hemofarm.com
 • Proizvodni kompleks u Šapcu
  Hajduk Veljkova b.b.,15000 Šabac
  tel. +38115368500, fax: +38115368444
 • Pogon antibiotika u Dubovcu
  Cara Lazara b.b., Dubovac
  tel. +38113440100, fax: +38113440103

Poslovni centri i predstavništva u Srbiji:

 • Poslovni centar Beograd
  Prote Mateje 70
  tel. +381113811200, fax: +381113811308
 • Poslovni centar Novi Sad
  Temerinska 102
  tel. +38121477000, fax: +381021512236
 • Predstavništvo Kragujevac
  Kralja Aleksandra Karađorđevića 52
  tel. +38134333456, fax: +38134333459
 • Predstavništvo Niš
  Cara Dušana 102
  tel. +38118257012, fax: +38118257038

Zavisna društva u Srbiji:

 • STADA IT Solutions d.o.o.
  Beogradski put b.b., 26300 Vršac
  Knez Mihajlova 11-15 /III, 11000 Beograd
  tel. +38113804215 www.stadaitsolutions.com
Saznajte više o STADA IT Solutions

Predstavništva u inostranstvu:

 • Predstavništvo u Podgorici
  8. marta 55a, 20000 Podgorica, Crna Gora
  tel. +38220205186, fax: +38220235040
 • Predstavništvo u Skoplju
  Jadranska magistrala 31, 1000 Skopje, Makedonija
  tel. +38923111584, fax: +38923227237
 • Predstavništvo u Bagdadu
  Al–Mansur 605/8/1-1, Baghdad, Iraq
  tel. +96415427319, mob: +9647809288475 fax: +96415434014
 • Predstavništvo u Alžiru
  Hemofarm Bureau de liaison
  25/26 Rue de la madeleine, Bt A, 3eme etages, Ben-Aknoun, Alger, Algerie tel: +21323230297, fax: +21323230298

Zavisna društva u inostranstvu:

 • Hemofarm d.o.o. Banja Luka
  Novakovići b.b., Banja Luka, BIH
  tel. +38751331650, fax: +38751331623
 • Hemomont d.o.o. Podgorica
  8. marta 55a, Podgorica, Crna Gora
  tel. +38281662322, fax: +38281662305
 • STADA Hemofarm S.R.L.
  Calea Torontalului, km6, 300633 Timisoara, Romania
  tel. +40256203922, +40256490696, fax: +40256490696
 • Hemofarm Komerc d.o.o.
  Jadranska magistrala 31, 1000 Skopje, Makedonija
  tel. +38923111584, fax: +38923227237
 • Hemopharm GmbH
  Königsteiner Straße 2, Bad Homburg, Deutschland
  tel. +496172968900, fax: +496172968949