srpskiSr

Menadžment

Hemofarm A.D. je akcionarsko društvo kojim upravljaju: Skupština akcionara, kao najviši organ upravljanja i generalni direktor, kog bira Skupština.

Prilikom izbora članova top menadžmenta neguje se praksa pružanja jednakih šansi internim i eksternim stručnjacima, kao i domaćim i međunarodnim profesionalcima.

Ronald Seeliger

Generalni direktor

Dr Ronald Seeliger obavlja funkciju generalnog direktora Hemofarm grupe. Ronald je na poziciji generalnog direktora Hemofarma od 2012. godine. Godinu ranije, 2011., postao je član menadžmenta STADA grupe.

Pročitajte celu biografiju

Legenda

  • Pozicije obojene u narandžasto predstavljaju Hemofarm AD
  • Narandžaste i plave pozicije čine Hemofarm Grupu
  • Ljubičaste pozicije su STADA klaster za SCEE
  • Narandžasto-ljubičaste pozicije odgovaraju i za ljubičasta tržišta