srpskiSr

Menadžment

Hemofarm A.D. je akcionarsko društvo kojim upravljaju: Skupština akcionara, kao najviši organ upravljanja i generalni direktor, kog bira Skupština.

Prilikom izbora članova top menadžmenta neguje se praksa pružanja jednakih šansi internim i eksternim stručnjacima, kao i domaćim i međunarodnim profesionalcima.

Ronald Seeliger

Generalni direktor

Dr Ronald Seeliger obavlja funkciju generalnog direktora Hemofarm grupe. Ronald je na poziciji generalnog direktora Hemofarma od 2012. godine. Godinu ranije, 2011., postao je član menadžmenta STADA grupe.

Pročitajte celu biografiju

Nikola Turkan

SENIOR DIREKTOR FINANSIJA

Aleksandar Veselinović

SENIOR DIREKTOR UPRAVLJANJA OPERACIJAMA

Sanda Savić

SENIOR DIREKTORKA KORPORATAIVNIH POSLOVA

Marina Mitić Jekić

SENIOR DIREKTORKA LJUDSKIH RESURSA

Jovana Antić

SENIOR DIREKTORKA MARKETINGA CHC/OTC SEE

Olivera Beuković

SENIOR DIREKTORKA STRATEŠKOG MARKETINGA

Dejan Ivanović

SENIOR DIREKTOR HEMOFARM PROIZVODNJE

Sanja Ristić

SENIOR DIREKTORKA SEKTORA INTERNE REVIZIJE

Jelena Rankov

DIREKTORKA SEKTORA KONTROLE KVALITETA (QC)

Nenad Ružić

DIREKTOR OBEZBEĐENJA KVALITETA HEMOFARMA (QA)