srpskiSr

Karijera

Hemofarm kontinuirano prati potrebe zaposlenih i brine o napretku pojedinaca, pomažući im da unapređuju veštine i saznanja.

krug

Negovanje vrhunskog kadra i balans između privatnog i profesionalnog života

Sektor ljudskih resursa ima veliku ulogu u razvoju kompanije. Kontinuiranim praćenjem potreba zaposlenih, Sektor ljudskih resursa je fokusiran na mehanizme kojima omogućava Hemofarmu da stalno bude stimulativna sredina, koja omogućava maksimalan razvoj individualnih i timskih potencijala. Fleksibilnost rada omogućava zaposlenima neophodan balans između profesionalnog i privatnog života.

Dinamično i globalno poslovanje Hemofarma, zaposlenima  otvara mogućnost rada u internacionalnom okruženju, kao i mogućnost profesionalnog i ličnog razvoja kroz stalne edukacije. Sektor ljudskih resursa organizuje sve neophodne stručne obuke, fokusirajući se na unapređenje znanja, sposobnosti i profesionalnih performansi zaposlenih. Takođe, veliki značaj se pridaje tome da svi zaposleni na istim i sličnim pozicijama, uprkos geografskoj dislociranosti i prethodnom iskustvu, istovremeno prate trendove i unapređuju profesionalne veštine.

Hemofarm ima 2.668 zaposlenih, a najviše (68%) u Vršcu, gde je najveći proizvodni kompleks, kao i sedište kompanije.

Čak 34% zaposlenih u Hemofarmu ima visoko obrazovanje. Najzastupljenije struke su: hemijski tehničari (17.94%), dipl. inženjeri tehnologije (6.12%), dipl. farmaceuti (6%), dipl. ekonomisti (5.28%), doktori medicine (3%). U našem timu je 78 zaposlenih koji imaju specijalizaciju ili magistraturu, kao i 6 doktora nauka.1

1 Podaci iz 2015. godine